• Promocja
Administracja więzienna

Ebook Administracja więzienna Maria Niełaczna,

Maria Niełaczna
30,88 zł 35,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,88 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka stanowi kompendium wiedzy o administracji więziennej z perspektywy prawa karnego wykonawczego i administracyjnego, prawa europejskiego oraz kryminologii, penologii i socjologii. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy spełnia ona standard „dobrej administracji”, prowadząc badania poświęcone kwestiom pogłębiania zaufania skazanych, stosowania władzy dyskrecjonalnej oraz jej legitymizacji poprzez zapewnienie sprawiedliwości proceduralnej. Sięgając do wyników badań naukowych, opisuje ukryte życie więzienia i jego społeczności – funkcjonariuszy i skazanych. Podejmuje próbę analizy czynników decydujących o cywilizowaniu więzienia i jej administracji oraz ustalenia, czy i jak przyczyniają się one do realizacji celu wykonania kary pozbawienia wolności.

******

Prison Administration. Service or Power?

The author attempts to answer the question whether prison administration meets the standard of “good administration”, conducting the research on deepening the trust of the convicts, the use of discretion and its legitimacy by ensuring procedural justice. Referring to the results of research she describes the hidden life of the prison and its community: officers and convicts. She analyses the factors crucial for civilizing the prison and its administration. She also attempts to determine whether and how they contribute to the goal of imprisonment.

Spis treści ebooka Administracja więzienna

Wykaz skrótów 7
Wstęp 9
Wprowadzenie 13

Rozdział 1. Kontekst działania administracji więziennej 23
1.1. Kara pozbawienia wolności i więzienie:
rozbieżność teorii oraz funkcji 24
1.2. Faktyczny cel wykonania kary pozbawienia
wolności 27
1.2.1. Różnorodność i nieuniwersalizm celów
wykonania kary 29
1.2.2. Zakres i charakter ingerencji w osobowość
więźnia 33
1.2.3. Miara resocjalizacji i efektywności
wykonania kary przez administrację więzienną 46
1.3. Więzienie jako sytuacja trudna: deprywacja
ludzkich potrzeb 53
1.4. Jakie jest polskie więzienie? 59
1.5. Społeczność więźniów 68
1.6. Społeczność więzienników 71
1.7. Synteza 77

Rozdział 2. Koncepcja i metoda badań 78
2.1. Koncepcja badań i strategia badawcza 78
2.2. Metoda badań 83

Rozdział 3. Czym jest administracja? 87
3.1. Administracja więzienna jako administracja
publiczna 87
3.2. Władztwo administracyjne versus dobra
administracja 98
3.3. Dobra administracja jako punkt odniesienia 105
3.4. Administracja więzienna w wypowiedziach badanych
127
3.4.1. Jak administracja więzienna definiuje samą
siebie? 127
3.4.2. Trudności i bariery dobrego administrowania
oraz potrzeba zmiany 134
3.5. Synteza 142

Rozdział 4. Władza dyskrecjonalna i granice
administracyjnego uznania 144

4.1. Władza dyskrecjonalna (uznanie administracyjne)
w świetle prawa i doktryny 144
4.2. Władza dyskrecjonalna w świetle dotychczasowych
badań 162
4.3. Władza dyskrecjonalna w wypowiedziach badanych
175
4.3.1. Rozumienie i interpretacja celu wykonania
kary 176
4.3.2. Interpretacja zasady progresji 178
4.3.3. Uznaniowe kryteria oceny 184
4.3.4. Wydawanie decyzji odmownej 188
4.4. Synteza 190

Rozdział 5. Zasada pogłębiania zaufania do administracji publicznej 193
5.1. Definicja i istota zasady pogłębiania zaufania
193
5.2. Zaufanie obywatela do stosowanego prawa jako
wyznacznik państwa praworządnego 195
5.3. Zaufanie jako wartość i kapitał społeczeństwa
praworządnego 200
5.4. Zaufanie jako wartość zarządzania wykonaniem
kary pozbawienia wolności 204
5.5. Zaufanie do administracji więziennej w
wypowiedziach badanych 207
5.6. Synteza 214

Rozdział 6. Sprawiedliwość proceduralna a legitymizacja władzy w więzieniu 217
6.1. Sprawiedliwość proceduralna jako cecha dobrej
administracji 217
6.2. Sprawiedliwość proceduralna w dotychczasowych
badaniach 221
6.3. Sprawiedliwość proceduralna w wypowiedziach
badanych 227
6.3.1. Przewidywalność 228
6.3.2. Komunikacja 234
6.4. Synteza 239

Zakończenie 241
Bibliografia 252
Indeks nazwisk 290

Szczegóły ebooka Administracja więzienna

Wydawca:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf,epub,mobi
ISBN:
978-83-235-6192-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-235-6184-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Maria Niełaczna
EAN:
9788323561927
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
300
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub