• Promocja
Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Ebook Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw Paweł Pietrasieński

Paweł Pietrasieński
33,76 zł 41,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,76 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W książce został przeanalizowany wpływ rządowych programów aktywizowania internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw na działania podejmowane przez te przedsiębiorstwa. Autor przedstawił więc: zależności między programami rządowymi a internacjonalizacją działalności firm, rolę państwa w procesach internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, dobre praktyki w aktywizowaniu internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązania aktywizujące ekspansję polskich firm technologicznych w USA.

Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zagadnieniami marketingu i handlu międzynarodowego oraz tworzeniem strategii marketingowych przedsiębiorstw.

Spis treści ebooka Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Wstęp1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
1.1. (R)Ewolucyjne ujęcie procesów internacjonalizacji
1.1.1. Teoretyczne podstawy modelu Uppsala
1.1.2. Krytyczne spojrzenie na model ewolucyjny
1.1.3. Urodzeni globaliści—rewolucyjny przebieg internacjonalizacji
1.1.4. Inne wybrane koncepcje internacjonalizacji
1.1.5. Ścieżki internacjonalizacji a zasoby przedsiębiorstwa
1.2. Rządowe programy aktywizowania internacjonalizacji
1.2.1. Zakres wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw
1.2.2. Polityka proinnowacyjna jako pośrednia forma wspierania internacjonalizacji
1.2.3. Bezpośrednie formy aktywizowania internacjonalizacji
1.2.4. Standaryzacja i indywidualizacja rządowego wsparcia internacjonalizacji
1.3. Fazowy charakter programów wsparcia a dobre praktyki rządów
1.3.1. Ewolucyjność internacjonalizacji a fazy rządowego wsparcia
1.3.2. Oceny programów wsparcia i rekomendowane rozwiązania systemowe
1.4. Koordynacja w ramach narodowego systemu promocji gospodarczej na przykładzie USA
1.4.1. Komisja ds. Koordynacji Promocji Handlu oraz Narodowa Inicjatywa Eksportowa
1.4.2. Konsolidacja agencji rządowych odpowiedzialnych za promocję eksportu
1.5. Wpływ rządowych programów na internacjonalizację firm
1.5.1. Koncepcyjny model wpływu programów wsparcia
1.5.2. Rekomendacje i wnioski dotyczące dalszych badań2. Rola państwa w procesach internacjonalizacji MSP — ujęcie zasobowe
2.1. Wymiary internacjonalizacji działalności MSP
2.2. Zasobowe ujęcie w procesach internacjonalizacji MSP
2.2.1. Podstawy podejścia zasobowego
2.2.2. Zasoby przedsiębiorstwa a sposoby internacjonalizacji działalności
2.2.3. Dylematy państw związane ze wspieraniem zaawansowanych form internacjonalizacji
2.3. Bariery internacjonalizacji działalności MSP
2.3.1. Wprowadzenie do problematyki aktywizowania internacjonalizacji
2.3.2. Analiza wyników badań związanych z barierami internacjonalizacji
2.4. Sposoby wspierania internacjonalizacji MSP
2.4.1. Wymiary zaangażowania państw w procesach internacjonalizacji
2.4.2. Hierarchiczny model oddziaływania programów rządowych
2.4.3. Wiedza przedsiębiorstw o oferowanych programach wsparcia
2.5. Zasobowe ujęcie programów aktywizowania internacjonalizacji MSP
2.5.1. Sposoby transferowania rządowych zasobów aktywizujących umiędzynarodowienie firm
2.5.2. Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów jako przykład dobrej praktyki wsparcia internacjonalizacji MSP o charakterze niematerialnym3. Dobre praktyki w aktywizowaniu internacjonalizacji europejskich MSP
3.1. Wprowadzenie do problematyki internacjonalizacji europejskich MSP
3.2. Internacjonalizacja MSP jako jeden z priorytetów polityki gospodarczej Unii Europejskiej
3.3. Cel badania i metody jego realizacji
3.4. Dobre praktyki aktywizowania internacjonalizacji w ujęciu marketingowym
3.5. Dobre praktyki w zarządzaniu systemem aktywizowania umiędzynarodowienia firm
3.6. Zintegrowane strategie aktywizowania ekspansji europejskich firm na rynku USA
3.7. Segmentacja odbiorców programów wsparcia europejskich firm na rynku USA
3.8. Ujęcie fazowe w programach aktywizowania internacjonalizacji
3.9. ,,Paszport do eksportu’’ jako przykład dobrej praktyki wsparcia, opartej na modelu fazowym
3.10. Aktywizowanie internacjonalizacji innowacyjnych MSP4. Rządowe organizacje pomostowe w Dolinie Krzemowej — aktywizowanie ekspansji polskich firm technologicznych w USA
4.1. Wprowadzenie do problematyki
4.2. Rola instytucji inkubacyjno-akceleracyjnych w Dolinie Krzemowej
4.3. Organizacje pomostowe a partnerstwo z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu
4.4. Budowanie zewnętrznych relacji biura akceleracyjnego MG/WPHI
4.4.1. Rozwój networkingowych i kooperacyjnych relacji biura akceleracyjnego w USA
4.4.2. Rola i miejsce biura akceleracyjnego w polskim systemie promocji eksportu i wspierania innowacyjności
4.5. Koordynacja projektów realizowanych w Dolinie Krzemowej ze środków Ministerstwa Gospodarki
4.6. Rozwój oferty programowej biura akceleracyjnego MG/WPHI
4.6.1. Pilotażowy program akceleracyjny ,,10 Dni na START’’
4.6.2. Program ,,InSight into Silicon Valley’’ jako element foresightu technologicznego
4.6.3. Fazowy charakter ,,Polskiego Mostu Krzemowego’’
4.7. Zintegrowany system badania satysfakcji klientów WPHI
4.7.1. Wprowadzenie do systemu CSM (Customer Satisfaction Measurement)
4.7.2. Wyniki badania satysfakcji klientów WPHI
4.7.3. Wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzonego systemu CSM


Podsumowanie


Literatura

Szczegóły ebooka Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Wydawca:
PWE
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-208-2269-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-208-2164-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Paweł Pietrasieński
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
218
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub