Ból przewlekły

Ebook Ból przewlekły

100,89 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Ból stanowi jeden z podstawowych objawów w medycynie, a ból przewlekły jest istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Skuteczne leczenie bólu poprawia jakość życia chorych i opiekunów we wszystkich wymiarach życia.

W książce omówiono m.in. patomechanizm bólu i ocenę kliniczną, farmakoterapię i techniki interwencyjne leczenia bólu oraz wpływ bólu na funkcjonowanie emocjonalne i zachowanie się pacjentów, psychologiczne aspekty rozpoznawania i leczenia bólu przewlekłego, współwystępowanie bólu i depresji, ból dolnego odcinka kręgosłupa, który jest istotnym problemem zdrowotnym, powodującym znaczne koszty społeczne i ekonomiczne.

Autorami książki są znani i cenieni lekarze klinicyści oraz psycholodzy opisujący temat w szerszym ujęciu, uwzględniając wpływ bólu na sferę psychologiczną i socjalną.

To pierwsza na rynku publikacja omawiająca ból przewlekły pod kątem ściśle medycznym (biologicznym) i psychologicznym.

Książka z pewnością będzie przydatna do nauczania problematyki związanej z bólem przewlekłym w kształceniu studentów medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii, psychologii, a także w kształceniu podyplomowym. Tytuł zainteresuje również praktyków.

Spis treści ebooka Ból przewlekły

Słowo wstępne Wojciech Leppert, Mikołaj Majkowicz IX
1. Ocena kliniczna chorych z bólem przewlekłym Wojciech Leppert 1
Wstęp 1
Podstawowe zasady oceny klinicznej bólu 2
Przegląd narzędzi służących do oceny ilościowej (natężenia) doznań bólowych 5
Narzędzia służące do oceny ilościowej i jakościowej doznań bólowych 14
Podsumowanie 21
Piśmiennictwo 21
2. Farmakoterapia bólu przewlekłego Wojciech Leppert 23
Wstęp 23
Patofizjologia bólu przewlekłego 24
Leczenie farmakologiczne bólu przewlekłego 25
Niefarmakologiczne metody leczenia bólu przewlekłego 41
Podsumowanie 42
Piśmiennictwo 42
3. Neurochirurgiczne metody leczenia bólu Witold Libionka, Wojciech Kloc 44
Wstęp 44
Rozwój, anatomiczne i fizjologiczne podstawy chirurgii bólu 45
Leczenie neurochirurgiczne przewlekłych bólów twarzy 51
Neuralgia nerwu trójdzielnego (NT) 51
Neuralgia nerwu językowo-gardłowego 58
Neuralgia zwoju kolanka (neuralgia nerwu pośredniego) 59
Zespół Eagle’a 59
Neuromodulacja w bólu przewlekłym 59
Zabiegi uszkadzające w bólu przewlekłym 70
Podsumowanie 73
Piśmiennictwo 73
4. Jakość przekonań o doświadczanym przewlekłym bólu a funkcjonowanie emocjonalne i zachowanie chorych Gabriela Chojnacka-Szawłowska 81
Ból przewlekły i jego bio-psycho-społeczne uwarunkowania 81
Przewlekły ból na tle niektórych modeli zdrowia–choroby 83
Ból przewlekły w modelu poznawczo-emocjonalnym Leventhala i wsp. 86
Ocena przekonań i emocji dotyczących przewlekłego bólu – narzędzia badań 91
Komunikowanie emocji u osób z przewlekłym bólem – społeczno-komunikacyjny model bólu 92
Przekonania o przewlekłym bólu a ryzyko niepełnosprawności – model poznawczo-systemowy 95
Podsumowanie 97
Piśmiennictwo 97
5. Psychologiczne aspekty rozpoznawania i leczenia bólu przewlekłego Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Krzysztof Basiński 100
Wstęp 100
Ból jako proces 101
Psychologiczne uwarunkowania poszczególnych etapów w procesie bólu 103
Psychofizjologiczna diagnoza procesu bólu 107
Leczenie bólu metodami psychologicznymi 107
Muzykoterapia w leczeniu bólu 109
Piśmiennictwo 111
6. Ból i depresja Agata Zdun-Ryżewska, Mikołaj Majkowicz 114
Wstęp 114
Definicje i współwystępowanie 115
Wzajemne powiązania między bólem a depresją 117
Diagnoza, trudności i sposoby podejścia 123
Przykładowe psychologiczne mechanizmy bólu i depresji 125
Konsekwencje bólu i depresji 128
Pomoc 129
Podsumowanie 129
Piśmiennictwo 129
7. Ból dolnego odcinka kręgosłupa – perspektywa bio-psycho-społeczna Krzysztof Basiński 133
Wstęp 133
Czynniki socjodemograficzne 134
Depresja 135
Model unikania lękowego 135
Badania nad mózgiem jako droga do zrozumienia przewlekłego bólu kręgosłupa 137
Podsumowanie 139
Piśmiennictwo 139
Skorowidz 141

Szczegóły ebooka Ból przewlekły

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5658-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5632-7
Wydanie:
1
Redakcja:
Wojciech Leppert,Mikołaj Majkowicz
Liczba Stron:
250
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub