Chirurgia. Podstawy

Ebook Chirurgia. Podstawy

158,42 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podręcznik – kompendium najważniejszych aktualnych wiadomości z zakresu chirurgii przygotowany z myślą o studentach wydziału Nauk o Zdrowiu: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia. Zakres dydaktyczny odpowiadający programowi kształcenia na ww. kierunkach.

Spis treści ebooka Chirurgia. Podstawy

ROZDZIAŁ 1 1
Metabolizm w chirurgii 1
1.1. Uraz – czynniki urazowe – obrazenia 1
1.2. Odpowiedz ustroju na uraz 1
1.3. Podział ustroju 2
1.4. Prawa równowagi wodno -elektrolitowej i kwasowo-zasadowej 2
1.5. Skład elektrolitowy osocza i płynu sródkomórkowego 3
1.6. Zapotrzebowanie na podstawowe składniki pokarmowe 3
1.7. Wymiana wody i elektrolitów 3
1.8. Najważniejsze zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej 4
1.9. Równowaga kwasowo-zasadowa 8
ROZDZIAŁ 2 11
Rany i zakażenia w chirurgii 11
2.1. Rany 11
2.2. Zakażenia w chirurgii 15
ROZDZIAŁ 3 27
Oparzenia i odmrożenia 27
3.1. Oparzenia 27
3.2. Odmrożenia 38
ROZDZIAŁ 4 41
Traumatologia narządu ruchu 41
4.1. Problem urazów narządu ruchu 41
4.2. Budowa narządu ruchu 41
4.3. Pojecie urazu 42
4.4. Rodzaje urazów i ich typowe objawy 42
4.5. Podstawowe prawa traumatologii narządu ruchu 42
4.6. Urazy izolowane, wielomiejscowe i wielonarządowe 42
4.7. Specyfika urazów narządu ruchu u dzieci i dorosłych 43
4.8. Podziały złamań 43
4.9. Gojenie złamań 44
4.10. Zwichnięcia stawów 45
4.11. Skręcenia stawów 45
4.12. Badanie podmiotowe i przedmiotowe narządu ruchu 46
4.13. Badanie radiologiczne i inne badania dodatkowe 46
4.14. Kompleksowe leczenie ortopedyczne 47
4.15. Wybrane najczęstsze urazy narządu ruchu 47
ROZDZIAŁ 5 69
Neurochirurgia 69
5.1. Zarys anatomii układu nerwowego 70
5.2. Zarys anatomii kręgosłupa i rdzenia kręgowego 74
5.3. Diagnostyka schorzeń układu nerwowego 76
5.4. Zaburzenia przytomności 79
5.5. Nowotwory wewnątrzczaszkowe 80
5.6. Objawy kliniczne guzów wewnątrzczaszkowych 81
5.7. Charakterystyka najczęściej spotykanych guzów mózgu 82
5.8. Rozpoznanie i diagnostyka 84
5.9. Metody leczenia guzów wewnątrzczaszkowych 85
5.10. Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w aspekcie neurochirurgicznym 87
5.11. Samoistny nieurazowy krwiak śródmózgowy 90
5.12. Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego 90
5.13. Wodogłowie 92
5.14. Ścieśnienie czaszki (craniostenosis) 93
5.15. Urazy głowy i mózgu (neurotraumatologia) 93
5.16. Choroby i urazy kręgosłupa 97
5.17. Diagnostyka procesów zwyrodnieniowych i dyskopatycznych kręgosłupa 99
5.18. Leczenie schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa i patologii tarczy międzykręgowej 100
5.19. Urazy kręgosłupa 102
5.20. Nowotwory kręgosłupa i rdzenia kręgowego 103
5.21. Uszkodzenia nerwów obwodowych 104
ROZDZIAŁ 6 107
Obrażenia klatki piersiowej 107
6.1. Anatomia chirurgiczna klatki piersiowej 108
6.2. Obrażenia ściany klatki piersiowej 110
6.3. Pourazowa odma i krwiak opłucnej 112
6.4. Obrażenia płuc 115
6.5. Urazy serca i dużych naczyń klatki piersiowej 116
6.6. Urazy przepony 118
6.7. Skojarzone obrażenia klatki piersiowej i brzucha 118
6.8. Postępowanie przeciwbólowe, leczenie usprawniające i opieka pielęgniarska po urazach klatki piersiowej 119
ROZDZIAŁ 7 121
Obrażenia jamy brzusznej 121
7.1. Wstępna ocena chorego z urazem jamy brzusznej 121
7.2. Diagnostyka chorych po urazie jamy brzusznej 122
7.3. Leczenie urazów jamy brzusznej 124
7.4. Opieka nad chorym po urazie jamy brzusznej 126
ROZDZIAŁ 8 127
Wstrząs i sepsa 127
8.1. Rodzaje wstrząsu 128
8.2. Sepsa 129
8.3. Postępowanie w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym 133
8.4. Podsumowanie 135
ROZDZIAŁ 9 137
Krwawienie do światła przewodu pokarmowego 137
9.1. Wprowadzenie 137
9.2. Etiologia krwawienia do światła przewodu pokarmowego 137
9.3. Objawy krwawienia 138
9.4. Czynniki prognostyczne 138
9.5. Badania endoskopowe 139
9.6. Inne metody diagnostyczne 140
9.7. Leczenie 140
9.8. Profilaktyka krwawień z przewodu pokarmowego 142
ROZDZIAŁ 10 143
Choroby tętnic 143
10.1. Etiologia i patogeneza chorób naczyń 143
10.2. Choroby tętnic trzewnych 146
10.3. Choroby tętnic kończyn 148
10.4. Tętniaki 153
10.5. Choroba Buergera 155
ROZDZIAŁ 11 159
Choroby żył 159
11.1. Anatomia żył kończyn dolnych 159
11.2. Przewlekła niewydolność żylna 159
11.3. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych 162
11.4. Zakrzepica żył głębokich (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) 164
ROZDZIAŁ 12 169
Choroby zapalne i nowotworowe skóry 169
12.1. Choroby zapalne 169
12.2. Stany przedrakowe skóry 170
12.3. Nowotwory skóry 171
12.4. Nowotwory skóry złośliwe 172
12.5. Czerniak skóry 173
ROZDZIAŁ 13 183
Choroby gruczołu piersiowego 183
13.1. Anatomia gruczołu piersiowego 183
13.2. Zaburzenia rozwojowe 184
13.3. Zapalenia piersi 186
13.4. Dysplazje łagodne piersi (dysplasiae beningae mammae) 187
13.5. Nowotwory łagodne 190
13.6. Rak piersi 191
ROZDZIAŁ 14 203
Choroby przełyku 203
14.1. Elementy anatomii topograficznej przełyku 203
14.2. Czynności przełyku 204
14.3. Diagnostyka chorób przełyku 205
14.4. Choroby przełyku 206
14.5. Bliznowate zwężenia przełyku 211
14.6. Choroby czynnościowe przełyku 213
14.7. Uchyłki przełyku 214
14.8. Przedziurawienia przełyku 214
ROZDZIAŁ 15 217
Rak płuca 217
15.1. Anatomia układu oddechowego 217
15.2. Fizjologia układu oddechowego 219
15.3. Rak płuca 219
ROZDZIAŁ 16 225
Choroby żołądka i dwunastnicy 225
16.1. Anatomia żołądka i dwunastnicy 225
16.2. Fizjologia żołądka i dwunastnicy 229
16.3. Helicobacter pylori jako kluczowy patogen górnego odcinka przewodu pokarmowego 231
16.4. Nienowotworowe choroby żołądka i dwunastnicy 235
16.5. Zapalenie żołądka i dwunastnicy 249
16.6. Nowotwory żołądka i dwunastnicy 255
16.7. Rola pielęgniarki oddziału chirurgicznego w procesie diagnostyczno-leczniczym w chorobach żołądka i dwunastnicy 265
ROZDZIAŁ 17 269
Nienowotworowe choroby jelit 269
17.1. Anatomia jelit 269
17.2. Budowa mikroskopowa jelit 270
17.3. Fizjologia jelit 272
17.4. Diagnostyka schorzeń jelit 275
17.5. Choroby jelit 276
ROZDZIAŁ 18 289
Nowotwory jelita grubego 289
18.1. Wprowadzenie 289
18.2. Czynniki ryzyka 289
18.3. Objawy raka jelita grubego 290
18.4. Wykrywanie raka jelita grubego 290
18.5. Stopień zaawansowania raka jelita grubego 291
18.6. Leczenie chirurgiczne 292
18.7. Leczenie uzupełniające 295
18.8. Leczenie raka odbytu 295
18.9. Skuteczność leczenia raka jelita grubego 295
18.10. Monitorowanie chorych po leczeniu z powodu raka jelita grubego 296
18.11. Opieka stomijna 296
ROZDZIAŁ 19 299
Nieswoiste choroby zapalne jelit 299
19.1. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) 300
19.2. Choroba Lesniowskiego–Crohna 307
19.3. Nieswoiste choroby zapalne jelit u kobiet w ciąży 311
19.4. Krajowy rejestr nieswoistych chorób zapalnych jelit 312
ROZDZIAŁ 20 313
Choroby wątroby i dróg żółciowych wymagające leczenia chirurgicznego 313
20.1. Anatomia wątroby 313
20.2. Fizjologia wątroby 314
20.3. Diagnostyka chorób wątroby 315
20.4. Marskość wątroby 316
20.5. Nadciśnienie wrotne 316
20.6. Niewydolność wątroby 319
20.7. Zmiany ogniskowe wątroby 320
20.8. Przeszczepienie wątroby 325
20.9. Urazy wątroby 327
20.10. Chirurgia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 327
ROZDZIAŁ 21 341
Chirurgia trzustki 341
21.1. Podstawowe informacje z zakresu anatomii i fizjologii trzustki 341
21.2. Zapalne stany trzustki 343
21.3. Złośliwe nowotwory trzustki 351
ROZDZIAŁ 22 357
Endoskopia przewodu pokarmowego 357
22.1. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego 358
22.2. Endoskopowa cholangio pankreatografia wstepująca (ECPW) 359
22.3. Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego 360
22.4. Ultrasonografia endoskopowa (EUS-FNA) 361
22.5. Nowe techniki terapeutyczne 361
ROZDZIAŁ 23 263
Przepukliny brzuszne 363
23.1. Wprowadzenie 363
23.2. Przyczyny powstawania przepuklin 364
23.3. Przepukliny okolicy pachwiny 364
23.4. Przepukliny w linii pośrodkowej ciała 368
23.5. Przepukliny pooperacyjne 368
23.6. Opieka pielęgniarska nad chorym z przepuklina brzuszna 370
ROZDZIAŁ 24 371
Chirurgia endokrynologiczna, choroby nowotworowe i nienowotworowe tarczycy, przytarczyc, choroby nadnerczy 371
24.1. Tarczyca 371
24.2. Przytarczyce 377
24.3. Guzy nadnerczy 379
ROZDZIAŁ 25 385
Chirurgia małoinwazyjna 385
25.1. Rozwój chirurgii laparoskopowej 385
25.2. Podstawy techniki wideochirurgicznej 386
25.3. Zabiegi laparoskopowe 386
25.4. Powikłania chirurgii małoinwazyjnej 389
ROZDZIAŁ 26 391
Żywienie w chirurgii 391
26.1. Wprowadzenie 391
26.2. Niedożywienie 391
26.3. Ocena stanu odżywienia 392
26.4. Leczenie żywieniowe 395
26.5. Wybór drogi żywienia 396
26.6. Żywienie dojelitowe 396
26.7. Żywienie pozajelitowe 398
26.8. Monitorowanie leczenia żywieniowego 400
26.9. Dokumentacja leczenia żywieniowego 400
ROZDZIAŁ 27 401
Choroby dróg moczowych wymagające leczenia chirurgicznego 401
27.1. Kamica dróg moczowych 402
27.2. Choroby gruczołu krokowego 403
27.3. Najczęstsze nowotwory układu moczowo-płciowego 406
27.4. Urazy narządów układu moczowego 411
27.5. Wrodzone wady układu moczowego 412
27.6. Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet 415
ROZDZIAŁ 28 417
Cukrzyca w chirurgii 417
28.1. Definicja i klasyfikacja cukrzycy 417
28.2. Kryteria rozpoznania cukrzycy 418
28.3. Powikłania cukrzycy 419
28.4. Obraz kliniczny cukrzycy 419
28.5. Leczenie cukrzycy 419
28.6. Przygotowanie chorego z cukrzyca do zabiegu operacyjnego 420
28.7. Stopa cukrzycowa 422
ROZDZIAŁ 29 425
Wskazania do leczenia chirurgicznego w kardiochirurgii 425
29.1. Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej 425
29.2. Wskazania do zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych 428
29.3. Wskazania do rewaskularyzacji chirurgicznej serca w przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej 429
29.4. Wskazania do leczenia operacyjnego w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) oraz niestabilnej dławicy piersiowej (UA) 429
29.5. Wskazania do leczenia chirurgicznego w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST 430
29.6. Transplantacja serca 431
29.7. Wskazania do leczenia chirurgicznego nabytych wad serca 434
29.8. Wrodzone wady serca 446
ROZDZIAŁ 30 449
Żylna choroba zatorowo -zakrzepowa i zator tętnicy płucnej 449
30.1. Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa 450
30.2. Zatorowość płucna 454
30.3. Podsumowanie 458
ROZDZIAŁ 31 459
Podstawy transplantologii 459
31.1. Aspekty prawne przeszczepiania narządów unaczynionych 459
31.2. Zasady przeszczepiania narządów unaczynionych 460
31.3. Przeszczepianie nerek 464
31.4. Przeszczepianie wątroby 465
31.5. Przeszczepianie serca 466
31.6. Przeszczepianie płuc 467
31.7. Przeszczepianie trzustki 467
31.8. Przeszczepianie jelita 467
ROZDZIAŁ 32 469
Współczesna rehabilitacja w chirurgii 469
32.1. Rehabilitacja – definicje 469
32.2. Rola rehabilitacji w chirurgii 469
32.3. Rodzaje ćwiczeń 469
32.4. Leczenie chirurgiczne 470
32.5. Rodzaje powikłań pooperacyjnych 471
32.6. Fizjoterapia po amputacjach kończyn 472
32.7. Rehabilitacja po operacjach naczyń obwodowych 474
32.8. Rehabilitacja po urazach klatki piersiowej 476
32.9. Rehabilitacja po operacjach jamy brzusznej 476
Skorowidz 479

Szczegóły ebooka Chirurgia. Podstawy

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5823-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5780-5
Wydanie:
2
Redakcja:
Stanisław Głuszek
Liczba Stron:
496
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub