Choroby nerek. Kompendium

Ebook Choroby nerek. Kompendium

193,82 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Współczesna nefrologia wydana w zwartej, czytelnej formie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia kliniczne chorób nerek.

Materiały zostały przygotowane starannie i rzetelnie przez cenionych specjalistów, najlepszych znawców poszczególnych tematów. Atrakcyjna szata graficzna, jednolity układ rozdziałów, tabele, ryciny i algorytmy z pewnością ułatwią Czytelnikom przyswojenie wiedzy zawartej w kompendium.

W książce omówiono takie zagadnienia, jak: rozpoznawanie chorób nerek, wywiady i badanie przedmiotowe, czynniki ryzyka, metody laboratoryjne, badania obrazowe, histologiczne, izotopowe, genetyczne, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, ostre uszkodzenie nerek, zespół wątrobowo-nerkowy, przewlekła choroba nerek, schorzenia kłębuszków nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, tubulopatie, zakażenia dróg moczowych, kamica nerkowa, nowotwory, nadciśnienie tętnicze, ciąża u kobiet z przewlekłą chorobą nerek, transplantacje, farmakologia – w tym leczenie zachowawcze schyłkowej niewydolności nerek i zasady postępowania nerko-ochronnego oraz odmienności terapii chorób nerek u osób starszych, zwrócono również uwagę na postępowanie dietetyczne oraz zalecenia KDIGO, ERBP, ESH/ESC.

Spis treści ebooka Choroby nerek. Kompendium

Wykaz najważniejszych skrótów XIX
1. Rozpoznawanie chorób nerek 1
1.1. Wywiad i badanie fizykalne – Beata Czerwieńska 3
1.2. Metody laboratoryjne oceny czynności wydalniczej nerek – Teresa Nieszporek 9
1.3. Inne badania laboratoryjne w chorobach nerek – Teresa Nieszporek 15
1.4. Badania obrazowe w chorobach nerek – Jan Baron, Joanna Pilch-Kowalczyk 27
1.5. Badania histologiczne w chorobach nerek – Agnieszka Perkowska-Ptasińska 39
1.6. Badania izotopowe w chorobach nerek – Zbigniew Wygoda 48
1.7. Badania genetyczne w chorobach nerek – Dariusz Moczulski 55
2. Czynniki ryzyka progresji choroby nerek i powikłań sercowo-naczyniowych w przewlekłej chorobie nerek – Damian Gojowy, Andrzej Więcek 59
3. Rola czynników immunologicznych w patogenezie chorób nerek – Leszek Pączek 69
4. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo–zasadowej 79
4.1. Przestrzenie wodne – Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek 81
4.2. Zaburzenia gospodarki sodowej i potasowej – Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek 88
4.3. Zaburzenia gospodarki wapniowo–fosforanowej i magnezowej – Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek 105
4.4. Zaburzenia równowagi kwasowo–zasadowej – Marcin Adamczak 120
5. Epidemiologia chorób nerek – Ryszard Gellert 129
6. Ostre uszkodzenie nerek – Stanisław Niemczyk 137
7. Zespół wątrobowo–nerkowy – Szymon Brzósko, Beata Naumnik 161
8. Przewlekła choroba nerek – Ewa Król 169
9. Kliniczne następstwa przewlekłej choroby nerek 181
9.1. Powikłania sercowo–naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek – Tomasz Stompór 183
9.2. Powikłania hematologiczne przewlekłej choroby nerek – Anna Masajtis-Zagajewska, Michał Nowicki 199
9.3. Powikłania neurologiczne w przewlekłej chorobie nerek – Katarzyna Pęczek, Michał Nowicki 211
9.4. Powikłania kostne w przewlekłej chorobie nerek – Katarzyna Muras-Szwedziak, Michał Nowicki 216
9.5. Powikłania gastroenterologiczne w przewlekłej chorobie nerek – Joanna Musialik 224
9.6. Powikłania dermatologiczne w przewlekłej chorobie nerek – Ligia Brzezińska-Wcisło, Dominika Wcisło-Dziadecka 230
9.7. Zaburzenia hormonalne w przewlekłej chorobie nerek – Piotr Kuczera, Marcin Adamczak 235
9.8. Zakażenia wirusowe w przewlekłej chorobie nerek – Joanna Musialik 244
10. Postępowanie dietetyczne w przewlekłej chorobie nerek – Natalia Słabiak-Błaż 253
11. Postępowanie farmakologiczne w przewlekłej chorobie nerek – Michał Myśliwiec 265
12. Modyfikacja stylu życia w przewlekłej chorobie nerek – Natalia Słabiak-Błaż 277
13. Choroby kłębuszków nerkowych 283
13.1. Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek – Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska 285
13.2. Wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek – Mirosław Banasik, Magdalena Krajewska 313
13.3. Zapalenia naczyń związane z obecnością przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA) – Mariusz Kusztal, Magdalena Krajewska 324
13.4. Zespół nerczycowy – Katarzyna Julia Klejna, Beata Naumnik 341
13.5. Zespół nefrytyczny – Beata Naumnik 353
14. Uszkodzenie nerek w przebiegu chorób ogólnoustrojowych 365
14.1. Cukrzycowa choroba nerek – Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko 367
14.2. Niewydolność krążenia – Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko 374
14.3. Hiperurykemia – Ilona Idasiak-Piechocka, Andrzej Oko 379
14.4. Toczniowe zapalenie nerek – Magdalena Krajewska, Andrzej Oko 385
14.5 Uszkodzenie nerek w szpiczaku plazmocytowym – Ilona Idasiak-Piechocka, Andrzej Oko 393
15. Nefropatia nadciśnieniowa – Andrzej Więcek 401
16. Nefropatia związana z otyłością – Andrzej Więcek 409
17. Cewkowo–śródmiąższowe zapalenie nerek – Tomasz Stompór 417
18. Tubulopatie – Marcin Zaniew, Przemysław Sikora 429
19. Zakażenia układu moczowego u dorosłych – Michał Holecki, Marta Pietrukaniec 447
20. Zakażenia pozanerkowe powodujące ostrą lub przewlekłą chorobę nerek – Michał Holecki, Maciej Migacz 469
21. Kamica moczowa – Przemysław Sikora 477
22. Nefropatia zastoinowa (w tym zwłóknienie zaotrzewnowe) – Grzegorz Piecha 495
23. Nowotwory nerek – Jerzy Chudek 503
24. Amyloidoza nerek – Jolanta Małyszko 511
25. Choroby nerek uwarunkowane genetycznie – Dariusz Moczulski 521
25.1. Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek dziedziczone w sposób autosomalnie dominujący 523
25.2. Cewkowo–śródmiąższowa choroba nerek dziedziczona autosomalnie dominująco 528
25.3. Stwardnienie guzowate nerek 533
25.4. Choroby powodujące rodzinną hematurię 536
26. Zespół hemolityczno–mocznicowy – Marian Klinger, Maciej Szymczak 539
27. Nefropatia po środkach cieniujących i polekowa – Jolanta Małyszko 551
28. Nefropatia u chorych z zakażeniem HIV – Magdalena Durlik 561
29. Rzadkie choroby nerek – Aleksandra M. Żurowska 569
30. Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek 585
30.1. Nadciśnienie miąższowonerkowe – Marcin Adamczak 587
30.2. Nadciśnienie naczyniowo–nerkowe – Marcin Adamczak, Andrzej Więcek 593
31. Ciąża u kobiet z przewlekłą chorobą nerek – Teresa Nieszporek 601
32. Ogólne zasady kwalifikacji chorych do leczenia nerkozastępczego i metody dostępu do dializoterapii – Wojciech Załuska 613
33. Leczenie nerkozastępcze 627
33.1. Hemofiltracja i ultrafiltracja – Ryszard Gellert 629
33.2. Hemodializa – Ryszard Gellert 634
33.3. Hemodiafiltracja – Ryszard Gellert 653
33.4. Dializa otrzewnowa – Beata Czerwieńska 656
33.5. Transplantacja nerki – Aureliusz Kolonko, Henryk Karkoszka 669
33.6. Transplantacja nerki i trzustki – Aureliusz Kolonko 682
33.7. Transplantacja nerki i innych narządów – Alicja Dębska-Ślizień 688
34. Przewlekła dysfunkcja przeszczepu nerkowego – Magdalena Durlik 697
35. Nawrót pierwotnej choroby nerek po transplantacji nerki – Magdalena Durlik 709
36. Leczenie zachowawcze schyłkowej przewlekłej niewydolności nerek – Przemysław Rutkowski 719
37. Odmienności leczenia chorób nerek u osób w starszym wieku – Kazimierz Ciechanowski 731
38. Aktualne zalecenia KDIGO, ERBP i ESH/ESC – Grzegorz Piecha 739
39. Edukacja chorych i profilaktyka w chorobach nerek – Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Dominik Cieniawski 761
Indeks 775

Szczegóły ebooka Choroby nerek. Kompendium

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5924-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5925-0
Wydanie:
1
Redakcja:
Andrzej Więcek,Teresa Nieszporek
Liczba Stron:
840
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub