Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji

Ebook Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji Dominik Sieroń

Dominik Sieroń
105,32 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

To pierwszy podręcznik z zakresu diagnostyki obrazowej przygotowany pod kątem potrzeb fizjoterapii i rehabilitacji. Zawarta w publikacji wiedza daje Czytelnikowi podstawy do ogólnej interpretacji diagnostyki obrazowej mózgu oraz układu mięśniowo-kostno-stawowego. W sposób szczegółowy omówiono obrazowanie wybranych schorzeń mózgu, a także poszczególne odcinki narządu ruchu z uwzględnieniem informacji z zakresu anatomii, przykładów patologii oraz zmian pozabiegowych widocznych w różnych badaniach diagnostycznych.

Książka jest adresowana do studentów kierunku fizjoterapia oraz fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Spis treści ebooka Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji

Przedmowa VII
Słowo od Redaktora IX

1. Wstęp do diagnostyki obrazowej i radiologii w fizjoterapiiDominik Sieroń, Wadim Wojciechowski 1
Rentgenografia 1
Ultrasonografia 2
Tomografia komputerowa 4
Rezonans magnetyczny 5

2. Obrazowanie mózguDominik Sieroń, Wadim Wojciechowski 6
Uraz mózgu – podstawy 8
Krwiak nadtwardówkowy 8
Krwiak podtwardówkowy 8
Krwotok podpajęczynówkowy 10
Incydenty naczyniowo-mózgowe 10
Zmiany naczyniowe 12
Obrazowanie dyfuzyjne 14
Spektroskopia rezonansu magnetycznego 14
Choroby demielinizacyjne 15
Stwardnienie rozsiane 15
Zaburzenia neurozwyrodnieniowe 16
Choroba Alzheimera 17
Choroba Parkinsona 17
Nowotwory mózgu 18

3. Obrazowanie kręgosłupa szyjnego i stawu skroniowo-żuchwowegoDominik Sieroń 19
Obrazowanie kręgosłupa szyjnego 19
Podstawy oceny struktur odcinka szyjnego kręgosłupa – anatomia 19
Diagnostyka obrazowa TK i RTG 22
Obrazowanie rezonansem magnetycznym 32
Obrazowanie stawu skroniowo-żuchwowego 38

4. Obrazowanie kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowegoDaniel Knap, Dominik Sieroń 39
Anatomia odcinka piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa 39
Anatomia kostno-stawowa kręgosłupa 39
Połączenia kręgosłupa i ograniczenia kanału kręgowego 40
Biomechanika kręgosłupa i procesów patologicznych 41
Urazy kręgów 43
Złamania kompresyjne 45
Złamanie wybuchowe 45
Złamanie typu pasów bezpieczeństwa 46
Złamania ze zwichnięciem 46
Kręgoszczelina i kręgozmyk 48
Urazy połączenia krążkowo-kręgowego 50
Przepuklina przednia krążka międzykręgowego 52
Przepuklina dotrzonowa krążka międzykręgowego 52
Przepukliny tylne krążka międzykręgowego 52
Choroba Scheuermanna 53
Zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego 54
Pęknięcie pierścienia włóknistego 55
Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa 57
Ogólna charakterystyka choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa 57
Choroba zwyrodnieniowa stawów maziówkowych 59
Choroba zwyrodnieniowa krążków międzykręgowych 60
Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające trzonów kręgów 61
Powikłania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa 63
Zmiany reumatoidalne kręgosłupa 64
Reumatoidalne zapalenie stawów 64
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 64
Łuszczycowe zapalenie stawów 66
Artropatie enteropatyczne 66
Zakażenia kręgosłupa 68
Inne schorzenia kręgosłupa 69
Choroba Pageta 69
Osteoporoza uogólniona 70

5. Obrazowanie w zakresie obręczy barkowejNatalia Orlecka 73
Anatomia obręczy barkowej 73
Złamania okolicy stawu ramiennego 75
Złamania bliższego końca kości ramiennej 75
Złamania łopatki 77
Zwichnięcia stawu ramiennego 80
Zespół konfliktu podbarkowego 84
Uszkodzenia stożka rotatorów 85
Urazy części chrzęstnych obrąbka stawowego 88
Zmiany patologiczne głowy długiej ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia 92
Zarastające zapalenie torebki stawu ramiennego – „bark zamrożony” 94
Choroba zwyrodnieniowa stawu ramiennego 94
Reumatoidalne zapalenie stawów w obrębie kompleksu obręczy barkowej 96
Wapniejące zapalenie ścięgien – tendinitis calcarea 97
Zespół nerwu nadłopatkowego 98
Zmiany nowotworowe kości 99

6. Obrazowanie w zakresie stawu łokciowegoMaciej Honkowicz, Daniel Knap 101
Anatomia stawu łokciowego 101
Złamania końca dalszego kości ramiennej 103
Złamania głowy kości promieniowej 103
Złamanie wyrostka łokciowego 104
Złamanie wyrostka dziobiastego 104
Złamanie ze zwichnięciem typu Essexa-Loprestiego 106
Złamanie ze zwichnięciem typu Monteggia 106
Zwichnięcie stawu łokciowego 108
Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej – „łokieć tenisisty” 109
Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej – „łokieć golfisty” 110
Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego (łokciowego) 111
Uszkodzenie więzadła pobocznego bocznego (promieniowego) 111
Uszkodzenie dalszego przyczepu ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia 112
Przerwanie ścięgna mięśnia trójgłowego 113
Zapalenie kaletki podskórnej wyrostka łokciowego 113
Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna kości ramiennej 114
Zespół rowka nerwu łokciowego 114
Zespół kanału nerwu promieniowego 115
Zmiany w stawie łokciowym w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów 115
Choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego 116
Złamania obojczyka 76

7. Obrazowanie w zakresie ramienia, przedramienia i nadgarstkaMarcin Koroński 119
Obrazowanie w zakresie ramienia 119
Anatomia ramienia 119
Złamania trzonu kości ramiennej 120
Zespół wyrostka nadkłykciowego ramienia 120
Zespół bruzdy nerwu promieniowego 121
Zespół rowka nerwu łokciowego 121
Neuropatia nerwu pośrodkowego po cewnikowaniu tętnicy ramiennej 122
Obrazowanie w zakresie przedramienia 122
Anatomia przedramienia 122
Złamania dalszej nasady kości promieniowej 124
Złamanie Collesa 125
Złamanie Bartona 126
Złamanie Hutchinsona 127
Złamanie Smitha 127
Złamanie ze zwichnięciem typu Galeazziego 127
Złamanie Piedmonta 127
Złamanie Essexa-Loprestiego 127
Złamanie Monteggia 128
Złamania promieniowo-nadgarstkowe 128
Zespół mięśnia nawrotnego (kompresja nerwu pośrodkowego na przedramieniu) 130
Obrazowanie w zakresie nadgarstka 130
Anatomia nadgarstka 130
Złamania kości nadgarstka 132
Martwice kości nadgarstka 133
Niestabilność nadgarstka 134
Niestabilność łódeczkowato-księżycowata 135
Zwichnięcia kości nadgarstka 135
Uszkodzenie więzadła księżycowato-trójgraniastego międzykostnego 136
Zwapnienia więzadeł nadgarstka 136
Choroba de Quervaina 136
Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka 137
Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka 137
Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka 138
Choroby ścięgna mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka 138
Zespół cieśni kanału nadgarstka 138
Zespół kanału Guyona 139
Zespół skrzyżowania 140
Zmiany w stawach nadgarstka w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów 140
Uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej (TFCC) 141

8. Obrazowanie w zakresie miednicy i stawów biodrowychPrzemysław Kaczmarek 142
Anatomia miednicy i stawów biodrowych 142
Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych 144
Konflikt udowo-panewkowy (FAI) 146
Urazy miednicy 148
Urazy stawu biodrowego 150

9. Obrazowanie w zakresie stawu kolanowegoŁukasz Mazurek, Dominik Sieroń 157
Anatomia stawu kolanowego 157
Urazy i zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego 160
Złamania struktur kostnych stawu kolanowego 162
Uszkodzenia kości i chrząstki rzepki 164
Fałdy maziówkowe stawu kolanowego 166
Jałowe martwice stawu kolanowego 166
Choroba Sindinga-Larsena-Johanssona 166
Choroba Osgooda-Schlattera 167
Uszkodzenia chrząstki powierzchni stawowej stawu kolanowego 167
Złamanie kostno-chrzęstne 168
Kostno-chrzęstna martwica oddzielająca 168
Samoistna martwica kości 168
Zmiany urazowe i degeneracyjne łąkotek 170
Uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu kolanowego 173

10. Obrazowanie w zakresie stawu skokowego i kości stępuMaciej Honkowicz, Daniel Knap 187
Anatomia stawu skokowego i kości stępu 187
Złamania kości skokowej 192
Złamania kości piętowej 194
Złamania przeciążeniowe (przewlekłe) kości piętowej 197
Złamania kości łódkowatej 197
Złamania przeciążeniowe kości łódkowatej 197
Złamania kości sześciennej 199
Złamania kości klinowatych 199
Złamanie dalszej części kości piszczelowej – złamanie kolumnowe (złamanie typu pilon) 199
Złamanie Tillauxa 199
Złamanie Potta 200
Złamanie Dupuytrena 200
Zespół cieśni kanału stępu 200
Rozerwanie ścięgna Achillesa 201
Pęknięcie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego 202
Zapalenie powięzi podeszwowej 203
Koalicja stępu (zrost kości stępu) 204
Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego 204
Zwichnięcie stawu skokowo-goleniowego (stawu skokowego górnego) 205
Zwichnięcie stawu skokowo-piętowo-łódkowego (stawu skokowego dolnego) 206
Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna kości skokowej 207
Choroba zwyrodnieniowa stawu skokowo-goleniowego 207
Zmiany w stawach stopy w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów 208
Zmiany w stawach stopy w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa 209
Zmiany w stawach stopy w przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów 209
Zespół Reitera (reaktywne zapalenie stawów) 210

11. Protezy i implanty w diagnostyce obrazowej narządu ruchuAdam Sulewski, Dominik Sieroń 211
Przykłady i podział implantów używanych w chirurgii narządu ruchu 211
Protezy stawów 211
Druty 212
Płyty 212
Gwoździe śródszpikowe 212
Inne implanty używane w ortopedii 213

Bibliografia 221
Skorowidz 225

Szczegóły ebooka Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5477-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5224-4
Wydanie:
1
Autorzy:
Dominik Sieroń
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
228
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub