Diagnostyka obrazowa w pediatrii

Ebook Diagnostyka obrazowa w pediatrii

300,02 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Nowoczesna publikacja z zakresu diagnostyki obrazowej w pediatrii. W książce przedstawiono podstawy diagnostyki i różnicowania patologii obejmujących wiek rozwojowy. Zwrócono uwagę na odrębności wynikające z norm wiekowych, także odrębności radiologii pediatrycznej dotyczące wskazań do badania, algorytmów postępowania, zasad interpretacji wyników, znajomości norm wiekowych i odmian rozwojowych. Ogromnym atutem publikacja jest bardzo bogaty materiał ilustracyjny.

Książka niezbędna do przygotowania się do egzaminu specjalizacyjnego z pediatrii i radiologii, również w codziennej praktyce radiologów ogólnych.

Książka Diagnostyka obrazowa w pediatrii pod redakcją prof. Elżbiety Jurkiewicz wypełnia dużą lukę w wydawnictwach edukacyjnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Poprzednia polska publikacja poświęcona radiologii pediatrycznej wydana została kilkadziesiąt lat temu. Przez ten długi okres - w którym radiologia, w tym pediatryczna, przeszła ogromną rewolucję - radiolodzy i specjalizujący się w radiologii mogli korzystać wyłącznie z podręczników zagranicznych. Dlatego inicjatywę przygotowania polskiego podręcznika, obejmującego kompleksowo zagadnienia obrazowania w pediatrii, należy uznać za niezwykle cenną. Publikacja została napisana przez najwybitniejszych polskich radiologów pediatrycznych. Układ podręcznika jest bardzo przejrzysty(…). Opisy poszczególnych chorób są zwarte, jednak zawierają szerokie informacje nie tylko na temat obrazowania, lecz także podstaw klinicznych i patogenetycznych. Za cenne należy uznać wyodrębnienie specyficznych zagadnień diagnostyki obrazowej noworodków. Książka jest bogato ilustrowana dobrej jakości obrazami przedstawiającymi zmiany patologiczne uzyskane za pomocą różnych metod obrazowani , zarówno konwencjonalnych zdjęć RTG, jak i USG, TK i MR. Uważam Diagnostykę obrazową w pediatrii za bardzo wartościowy podręcznik, który będzie przydatny zarówno w szkoleniu rezydentów radiologii, jak i w codziennej praktyce radiologicznej.
Prof. dr hab. Marek J. Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Spis treści ebooka Diagnostyka obrazowa w pediatrii

I WPROWADZENIE 1
Rozdział 1 3
Ochrona radiologiczna w pediatrii Danuta Roik, Michał Popielarz, Katarzyna Czerwińska, Michał Brzewski 3
1.1. Aspekty prawne ochrony radiologicznej 4
1.2. Nowoczesna pediatryczna radiologia klasyczna 5
1.3. Nowoczesna tomografia komputerowa w pediatrii 8
1.4. Radiologia zabiegowa w pediatrii 11
1.5. Środki kontrastujące stosowane w diagnostyce obrazowej w pediatrii 12
II OBRAZOWANIE NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ I SZYI 17
Rozdział 2 19
Narządy szyi Anna Walecka 19
2.1. Zmiany guzowate okolicy szyi 19
2.2. Zmiany rozrostowe szyi 22
2.3. Zmiany zapalne szyi 23
2.4. Kręcz szyi 24
2.5. Zmiany w tarczycy 24
2.6. Zmiany w przytarczycach 26
2.7. Zmiany w śliniankach 27
Rozdział 3 30
Choroby płuc noworodka Michał Brzewski, Agnieszka Biejat 30
3.1. Rozwój płuc 30
3.2. Objawy kliniczne i fizjologia 30
3.3. Badania obrazowe 31
3.4. Patologie płuc 31
3.4.1. Zespół zaburzeń oddychania 31
3.4.2. Przejściowe zaburzenia oddychania 32
3.4.3. Odma opłucnowa 32
3.4.4. Dysplazja oskrzelowo-płucna 33
3.4.5. Zapalenia płuc 33
3.4.6. Przetrwałe nadciśnienie płodowe 34
3.4.7. Zespół aspiracji smółki 34
3.4.8. Krwawienie do pęcherzyków płuc 34
3.4.9. Hipoplazja płuc 34
3.5. Wrodzone wady płuc 35
3.5.1. Wrodzona gruczolakowata torbielowatość płuc 35
3.5.2. Sekwestracja 37
3.5.3. Wrodzona rozedma płatowa 39
3.5.4. Wrodzona przepuklina przeponowa 39
3.5.5. Pierścienie naczyniowe 41
3.5.6. Naczyniak limfatyczny 43
3.6. Guzy klatki piersiowej 44
3.6.1. Zwojak zarodkowy 44
3.6.2. Guz zarodkowy płuc 45
3.6.3. Odpryskowiec mezenchymalny 46
Rozdział 4 48
Choroby układu oddechowego dzieci starszych Ewa Kluczewska 48
4.1. Badania obrazowe 48
4.2. Choroby opłucnej 50
4.2.1. Wysięk opłucnowy 50
4.2.2. Odma opłucnowa 50
4.3. Choroby oskrzeli 51
4.4. Ciało obce w drogach oddechowych 51
4.5. Niedodma 52
4.6. Zapalenie płuc 53
4.6.1. Płatowe zapalenia płuc 55
4.7. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna 56
4.8. Ograniczone zagęszczenia płucne (cień okrągły) 56
Rozdział 5 58
Guzy klatki piersiowej Ewa Kluczewska 58
5.1. Badania obrazowe 58
5.2. Zmiany łagodne 58
5.3. Guzy śródpiersia 60
Rozdział 6 68
Choroby gruczołów sutkowychJoanna Słonina 68
6.1. Wprowadzenie 68
6.2. Procesy przebiegające z powiększeniem gruczołów sutkowych 68
6.3. Guzy łagodne i złośliwe 69
6.3.1. Nienowotworowe zmiany łagodne 69
6.3.2. Guzy złośliwe 71
Rozdział 7 73
Choroby serca i dużych naczyń Jan Głowacki 73
7.1. Wprowadzenie 73
7.2. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej 74
7.3. Ubytek przegrody międzykomorowej 76
7.4. Przetrwały przewód tętniczy 78
7.5. Zwężenie aorty 80
7.6. Zwężenie zastawki pnia płucnego 81
7.7. Koarktacja aorty 82
7.8. Tetralogia Fallota 85
7.9. Przełożenie wielkich tętnic 86
7.10. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych 88
7.11. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych 89
7.12. Zespół niedorozwoju lewego serca 90
7.13. Wspólny pień tętniczy 91
7.14. Anomalia Ebsteina 92
7.15. Anomalie naczyń wieńcowych 93
7.16. Pierścienie naczyniowe 94
III OBRAZOWANIE NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ 95
Rozdział 8 97
Wady wrodzone i inne patologie przewodu pokarmowego noworodka Dorota Majak 97
8.1. Wprowadzenie 97
8.2. Wrodzone niedrożności przewodu pokarmowego 98
8.2.1. Wrodzona niedrożność przełyku 98
8.2.2. Wrodzona niedrożność dwunastnicy 100
8.2.3. Wrodzone niedrożności jelita cienkiego i jelita grubego 102
8.2.4. Wrodzone wady/malformacje odbytu i odbytnicy 104
8.2.5. Niedrożność smółkowa i smółkowe zapalenie otrzewnej 107
8.2.6. Niedrożność jelit u noworodków związana z chorobą Hirschsprunga 109
8.2.7. Niespecyficzna niedrożność noworodków (pseudo-Hirschsprung) 111
8.3. Nieprawidłowy zwrot jelit 113
8.4. Perforacje przewodu pokarmowego 116
8.4.1. Martwicze zapalenie błony śluzowej jelit 118
8.4.2. Izolowana perforacja jelit 120
8.5. Zdwojenie przewodu pokarmowego 121
8.6. Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika – pylorostenoza 123
Rozdział 9 124
Choroby przewodu pokarmowego dzieci starszych Urszula Zaleska-Dorobisz 124
9.1. Choroby przełyku 124
9.1.1. Refluks fizjologiczny 125
9.1.2. Refluks patologiczny 125
9.1.3. Kurcz wpustu 125
9.1.4. Oparzenia lub zabiegi chirurgiczne 126
9.1.5. Zwężenie wskutek ucisku z zewnątrz 126
9.1.6. Żylaki przełyku 128
9.1.7. Ciała obce w przełyku 128
9.1.8. Uchyłki nabyte 128
9.2. Choroby żołądka 129
9.2.1. Kurcz odźwiernika 129
9.2.2. Przerostowe zwężenie odźwiernika 129
9.2.3. Choroba wrzodowa 131
9.2.4. Nowotwory żołądka 131
9.2.5. Żylaki żołądka 132
9.2.6. Ciała obce w żołądku 132
9.3. Choroby jelit 133
9.3.1. Nieswoiste zapalenia jelit 135
9.4. Wgłobienie jelit 141
9.5. Zapalenie wyrostka robaczkowego 143
9.6. Choroba Hirschsprunga 146
9.7. Zaburzenia zwrotu jelit 148
9.8. Zdwojenie przewodu pokarmowego 150
9.9. Uchyłek Meckela 150
9.10. Ostre zespoły brzuszne u dzieci 151
9.11. Niedrożności przewodu pokarmowego 151
Rozdział 10 155
Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony Anna Walecka 155
10.1. Choroby wątroby 155
10.1.1. Choroby miąższu wątroby 155
10.1.2. Zmiany ogniskowe wątroby 158
10.1.3. Choroby naczyń wątroby 160
10.1.4. Urazy wątroby 161
10.2. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe 162
10.2.1. Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 163
10.2.2. Torbiele dróg żółciowych 164
10.2.3. Niedrożność (atrezja) dróg żółciowych 165
10.2.4. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych 165
10.3. Trzustka 166
10.3.1. Ostre zapalenie trzustki 166
10.3.2. Przewlekłe zapalenie trzustki 168
10.4. Śledziona 169
10.4.1. Zmiany nabyte śledziony 170
10.4.2. Zmiany zapalne i ropnie śledziony 171
10.4.3. Urazy śledziony 171
Rozdział 11 174
Zmiany nowotworowe narządów jamy brzusznej noworodków i dzieci starszych Agnieszka Brodzisz 174
11.1. Wprowadzenie 174
11.2. Guzy nerek 174
11.2.1. Guzy złośliwe nerek 174
11.2.2. Guzy łagodne nerek 180
11.3. Guzy nadnercza181
11.3.1. Guzy złośliwe nadnercza 181
11.3.2. Guzy łagodne nadnercza 183
11.4. Guzy wątroby 184
11.4.1. Guzy złośliwe wątroby 184
11.4.2. Guzy łagodne wątroby 186
11.5. Guzy trzustki 189
11.6. Chłoniak przewodu pokarmowego (chłoniak Burkitta) 191
Rozdział 12 192
Choroby układu moczowo-płciowego Magdalena Maria Woźniak, Andrzej Paweł Wieczorek, Grzegorz Jędrzejewski 192
12.1. Choroby nerek Magdalena Maria Woźniak, Andrzej Paweł Wieczorek 192
12.1.1. Wady wrodzone 192
12.1.2. Zmiany torbielowate nerek 204
12.1.3. Zakażenia układu moczowego 210
12.1.4. Odpływ (refluks) pęcherzowo-moczowodowy 212
12.1.5. Kamica układu moczowego 216
12.1.6. Urazy nerek 217
12.2. Choroby nadnerczy Magdalena Maria Woźniak, Andrzej Paweł Wieczorek 220
12.2.1. Krwiak nadnercza 220
12.2.2. Przerost nadnercza 221
12.3. Choroby macicy i jajników Magdalena Maria Woźniak, Andrzej Paweł Wieczorek 223
12.3.1. Wady wrodzone 224
12.3.2. Torbiel jajnika (nieprawidłowe zbiorniki płynowe) 227
12.3.3. Skręt jajnika 228
12.3.4. Potworniak jajnika 228
12.3.5. Zespół policystycznych jajników 230
12.3.6. Przedwczesne dojrzewanie płciowe u dziewcząt 232
12.4. Choroby gruczołu krokowego Magdalena Maria Woźniak, Andrzej Paweł Wieczorek 233
12.4.1. Torbiele łagiewki i torbiele przewodu Müllera 233
12.4.2. Polipy wrodzone 234
12.4.3. Nieprawidłowości gruczołu krokowego współistniejące z wadami kloaki 234
12.4.4. Zmiany zapalne 234
12.4.5. Guzy gruczołu krokowego 236
12.5. Choroby pęcherza moczowego i cewki moczowej Magdalena Maria Woźniak, Andrzej Paweł Wieczorek 236
12.5.1. Zapalenia pęcherza moczowego 236
12.5.2. Pęcherz neurogenny 236
12.5.3. Guzy pęcherza moczowego 237
12.5.4. Uchyłki cewki moczowej 238
12.5.5. Guzy cewki moczowej 238
12.6. Choroby moszny i kanałów pachwinowych Grzegorz Jędrzejewski 238
12.6.1. Badania obrazowe 238
12.6.2. Choroby jąder 239
12.6.3. Choroby najądrzy i przyczepków 242
12.6.4. Choroby kanału pachwinowego i powrózka nasiennego 242
IV OBRAZOWANIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO 247
Rozdział 13 249
Nieprawidłowości ośrodkowego układu nerwowego okresu noworodkowego Monika Bekiesińska-Figatowska, Sylwia Szkudlińska-Pawlak 249
13.1. Wprowadzenie 249
13.2. Obrazowanie mózgu wcześniaka 249
13.3. Obrazowanie mózgu noworodka urodzonego o czasie 255
Rozdział 14 263
Zmiany nienowotworowe i choroby metaboliczne Monika Bekiesińska-Figatowska, Elżbieta Jurkiewicz 263
14.1. Zmiany poniedotlenieniowo-poniedokrwienne Monika Bekiesińska-Figatowska 263
14.2. Zmiany naczyniopochodne Monika Bekiesińska-Figatowska 265
14.2.1. Niedokrwienny udar mózgu 265
14.2.2. Ogniska hiperintensywne w istocie białej 267
14.3. Zmiany zapalne Monika Bekiesińska-Figatowska 268
14.4. Zmiany demielinizacyjne Elżbieta Jurkiewicz 277
14.4.1. Stwardnienie rozsiane 277
14.4.2. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego 282
14.4.3. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego i zapalenie nerwów wzrokowych 285
14.4.4. Zespoły paraneoplastyczne 286
14.5. Inne choroby istoty białej i szarej, choroby metaboliczne oraz choroby degeneracyjne Monika Bekiesińska-Figatowska 287
Rozdział 15 303
Wady rozwojowe mózgu Elżbieta Jurkiewicz 303
15.1. Wprowadzenie 303
15.2. Wady rozwojowe spoideł mózgu 303
15.2.1. Agenezja ciała modzelowatego 303
15.3. Przodomózgowie jednokomorowe (holoprozencefalia) 306
15.4. Dysplazja przegrodowo-oczna 308
15.5. Szczelina mózgu (schizencefalia) 309
15.6. Gładkomózgowie (lizencefalia) 311
15.7. Drobnozakrętowość (polimikrogyria) 314
15.8. Hemimegalencefalia 315
15.9. Heterotopie istoty szarej 316
15.10. Ogniskowe dysplazje korowe 317
15.11. Malformacja Dandy’ego-Walkera 319
15.12. Zespół Jouberta i zespół zaburzeń pokrewnych 320
15.13. Aplazja robaka z połączeniem półkul móżdżku całkowita/częściowa 321
15.14. Malformacje Chiariego 322
15.15. Tłuszczaki wewnątrzmózgowe 323
Rozdział 16 326
Wady rozwojowe i zmiany nienowotworowe kanału kręgowego Monika Bekiesińska-Figatowska, Sylwia Szkudlińska-Pawlak 326
16.1. Wady wrodzone 326
16.2. Zmiany nabyte 337
Rozdział 17 341
Nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego Elżbieta Jurkiewicz 341
17.1. Wprowadzenie 341
17.2. Nowotwory pierwotne mózgu położone podnamiotowo 341
17.2.1. Rdzeniak zarodkowy 341
17.2.2. Gwiaździak włosowatokomórkowy 344
17.2.3. Wyściółczak 347
17.2.4. Glejak pnia mózgu 350
17.3. Nowotwory pierwotne mózgu położone nadnamiotowo 353
17.3.1. Nowotwory śródsiodłowe, nadsiodłowe i okołosiodłowe 353
17.3.2. Nowotwory okolicy podwzgórza 358
17.3.3. Nowotwory okolicy szyszynki 359
17.3.4. Guzy z komórek rozrodczych 360
17.3.5. Nadnamiotowe nowotwory półkul mózgu 362
17.4. Nowotwory mózgu u dzieci w wieku do pierwszego roku życia 378
17.5. Nowotwory rdzenia kręgowego 378
17.5.1. Gwiaździak rdzenia kręgowego 378
17.5.2. Wyściółczak rdzenia kręgowego 380
17.5.3. Naczyniak krwionośny zarodkowy 381
17.6. Zmiany przerzutowe w ośrodkowym układzie nerwowym 381
V OBRAZOWANIE CHORÓB WIELONARZĄDOWYCH I OGÓLNOUSTROJOWYCH 385
Rozdział 18 387
Zespoły nerwowo-skórne Iwona Pakuła-Kościesza 387
18.1. Wprowadzenie 387
18.2. Neurofibromatoza typu 1 387
18.2.1. Zmiany w mózgu 387
18.2.2. Zmiany w kanale kręgowym i w okolicy przykręgosłupowej 390
18.2.3. Inne rzadsze zmiany 393
18.3. Neurofibromatoza typu 2 394
18.3.1. Zmiany w mózgu 394
18.3.2. Zmiany w kanale kręgowym 396
18.4. Choroba Sturge’a-Webera 397
18.5. Stwardnienie guzowate 399
18.5.1. Zmiany w mózgu 399
18.5.2. Zmiany w sercu 402
18.5.3. Zmiany w nerkach 402
18.5.4. Zmiany w płucach 403
18.5.5. Zmiany w kościach 403
18.6. Choroba von Hippla-Lindaua 404
18.6.1. Zmiany w czaszce i kanale kręgowym 404
18.6.2. Zmiany w jamie brzusznej 406
Rozdział 19 409
Chłoniaki Katarzyna Lipka, Sylwia Georgiew-Nadziakiewicz 409
19.1. Wprowadzenie 409
19.2. Chłoniaki ziarnicze 409
19.3. Chłoniaki nieziarnicze 413
19.3.1. Chłoniak rozlany z dużej komórki B 414
19.3.2. Chłoniak Burkitta 415
Rozdział 20 417
Białaczki Katarzyna Lipka, Sylwia Georgiew-Nadziakiewicz 417
20.1. Wprowadzenie 417
20.2. Badania obrazowe 417
20.2.1. Zmiany układu kostnego w RTG 417
20.2.2. Ocena USG węzłów chłonnych w chorobach hematoonkologicznych 419
20.3. Powikłania leczenia białaczek 420
Rozdział 21 424
Histiocytoza Katarzyna Lipka, Sylwia Georgiew-Nadziakiewicz 424
21.1. Wprowadzenie 424
21.2. Badania obrazowe 424
Rozdział 22 430
Mukowiscydoza Beata Iwanowska 430
22.1. Wprowadzenie 430
22.2. Zmiany w płucach 431
22.3. Zmiany w narządach miąższowych jamy brzusznej 434
VI OBRAZOWANIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO 437
Rozdział 23 439
Normy, odmiany rozwojowe i wady kostne Katarzyna Lipka 439
23.1. Normy rozwojowe układu kostnego wieku rozwojowego 439
23.1.1. Jądra kostnienia i przynasady wieku rozwojowego 439
23.1.2. Staw łokciowy wieku rozwojowego 441
23.1.3. Czaszka wieku rozwojowego 441
23.1.4. Kręgosłup wieku rozwojowego 442
23.1.5. Pułapki diagnostyczne 443
23.1.6. Zmienność obrazu MR szpiku kostnego wieku rozwojowego 444
23.2. Odmiany rozwojowe układu kostnego wieku rozwojowego 445
23.2.1. Kostnienie nasad 445
23.2.2. Ząb kręgu obrotowego 447
23.2.3. Czaszka 447
23.3. Wady kostne 448
23.3.1. Wady rozwojowe i zniekształcenia układu kostnego 448
23.3.2. Osteochondrodysplazje i inne zaburzenia genetyczne 451
23.4. Krzywica 455
Rozdział 24 456
Urazy i zapalenia Tomasz Madej 456
24.1. Złamania kości 456
24.1.1. Złamania typowe dla wieku dziecięcego 457
24.1.2. Złamania płytki wzrostowej 457
24.1.3. Złamania kończyny górnej 459
24.1.4. Złamania przeciążeniowe 461
24.3. Złamania chrzęstno-kostne. Wolne fragmenty chrzęstno-kostne 462
24.3. Urazy nieprzypadkowe 463
24.4. Urazy mięśni 464
24.5. Uszkodzenia więzadeł i przyczepów więzadeł 464
24.6. Uszkodzenia struktur wewnątrzstawowych 466
24.7. Uszkodzenie nerwów 468
24.8. Obecność ciała obcego 468
24.9. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów 469
24.10. Infekcje układu mięśniowo-szkieletowego 471
24.11. Ostry ból bioder 473
Rozdział 25 476
Guzy łagodne i złośliwe Tomasz Madej 476
25.1. Wprowadzenie 476
25.2. Łagodne zmiany kostne 478
25.2.1. Włóknisty ubytek korowy i włókniak niekostniejący 478
25.2.2. Desmoid okostnowy 479
25.2.3. Dysplazja włóknista 479
25.2.4. Wyrośl kostno-chrzęstna (kostniakochrzęstniak) 480
25.2.5. Kostniak kostninowy 481
25.2.6. Kostniak zarodkowy 482
25.2.7. Prosta torbiel kostna 483
25.2.8. Tętniakowata torbiel kostna 483
25.2.9. Włókniak chrzęstno-śluzowaty 484
25.2.10. Chrzęstniak zarodkowy 485
25.2.11. Histiocytoza z komórek Langerhansa (ziarniniak kwasochłonny) 486
25.2.12. Chrzęstniaki śródkostne 486
25.3. Złośliwe guzy kostne 487
25.3.1. Mięsak Ewinga 487
25.3.2. Mięsak kościopochodny 488
25.4. Guzy tkanek miękkich 490
25.4.1. Zmiany naczyniowe 491
25.5. Fibromatoza szyi 493
25.6. Agresywna fibromatoza 494
25.7. Guzy zawierające tkankę tłuszczową 494
25.8. Guzy neurogenne 495
25.9. Guzy złośliwe tkanek miękkich 496
25.10. Pseudoguzy 796
VII OBRAZOWANIE URAZÓW NIEPRZYPADKOWYCH 499
Rozdział 26 501
Urazy nieprzypadkowe u dzieci Anna Walecka 501
26.1. Wprowadzenie 502
26.2. Uszkodzenia układu kostnego 502
26.3. Urazy głowy i kręgosłupa 504
26.4. Urazy brzuszne 506
SKOROWIDZ 507

Szczegóły ebooka Diagnostyka obrazowa w pediatrii

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-6044-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5354-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Elżbieta Jurkiewicz
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
510
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub