Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym

Ebook Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym Aleksandra Szewieczek

Aleksandra Szewieczek
8,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Celem niniejszej pracy jest wskazanie i analiza tych obszarów systemu rachunkowości w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które wymagają szczególnej uwagi ze względu na ich ścisłą zależność od procesów realizowanych w tych jednostkach. W podmiotach leczniczych realizowane są procesy znacznie odmienne charakterem od innych podmiotów gospodarczych, a odpowiednie ich odwzorowanie w systemie rachunkowości, poprzez właściwą budowę zakładowego planu kont i rozbudowę o ewidencję analityczną, pozwala na bardziej efektywne i racjonalne zarządzanie jednostką opieki zdrowotnej. Praca składa się z czterech rozdziałów poruszających przedstawione problemy i mających na celu zrealizowanie głównego celu pracy.

Spis treści ebooka Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym

Wstęp 7
Rozdział 1
Charakterystyka otoczenia podmiotu leczniczego 11
1.1. System ochrony zdrowia 11
1.2. Podmiot leczniczy jako element systemu ochrony zdrowia 15
1.3. Źródła finansowania działalności podmiotu leczniczego 19
Rozdział 2
System rachunkowości w dostosowaniu do specyfiki działalności podmiotu leczniczego 28
2.1. Istota systemu rachunkowości 28
2.2. Czynniki kształtujące system rachunkowości w podmiocie leczniczym 39
2.3. Wzorcowy plan kont w podmiocie leczniczym 49
Rozdział 3
Kategorie bilansowe w podmiocie leczniczym 54
3.1. Majątek w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego 54
3.2. Fundusze (kapitały) własne w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego 65
3.3. Zobowiązania w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego 68
Rozdział 4
Kategorie wynikowe w podmiocie leczniczym 73
4.1. Przychody w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego 73
4.2. Koszty w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego 85
4.3. Ustalanie i podział wyniku finansowego w podmiocie leczniczym 100
Zakończenie 105
Bibliografia 109
Spis tabel 115
Spis rysunków 117

Szczegóły ebooka Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2011
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7246-718-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-7246-718-8
Autorzy:
Aleksandra Szewieczek
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
117
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub