Fizjoterapeuta w Polsce

Ebook Fizjoterapeuta w Polsce

100,89 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do nowej sytuacji zawodowej, w jakiej znaleźli się w Polsce wszyscy fizjoterapeuci po wejściu w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Autorzy – aktywni nauczyciele akademiccy i praktycy: fizjoterapeuci, lekarze klinicyści, psychologowie, filozof i prawnik – kompleksowo omówili praktyczne i teoretyczne podstawy zawodu oraz przedstawili wybrane czynniki warunkujące odniesienie w zawodzie fizjoterapeuty sukcesu.
Czytelniku, książka, którą trzymasz w rękach, pozwoli Ci odnieść sukces w zawodzie dzięki poznaniu:
- jego psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań,
- optymalnych sposobów i technik porozumiewania się z pacjentem i zespołem terapeutycznym,
- praktycznych wskazówek dotyczących rozwoju zawodowego,
- zasad profilaktyki zdrowotnej i ergonomii pracy fizjoterapeuty,
- najnowszych uwarunkowań prawnych w świetle Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Ponadto na stronie fizjoterapia.pzwl.pl znajdziesz:
- zestawienie wszystkich aktualnych aktów prawnych związanych z polską fizjoterapią,
- kwestionariusz zagrożenia zespołem wypalenia zawodowego,
- ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej w postaci filmów, zdjęć i opisów,
- filmy instruktażowe dotyczące ergonomii pracy z pacjentem.

Spis treści ebooka Fizjoterapeuta w Polsce

Stosowane skróty XIX

1. Nowa pozycja fizjoterapeuty wśród zawodów medycznych w świetle nowych zapisów prawnych i nowego systemu kształcenia zawodowego – Dariusz Białoszewski, Zbigniew Wroński 1
Samodzielność zawodowa 7
Zawód zaufania publicznego – skutki prawne 8

2. Wybrane aspekty deontologiczne zawodu fizjoterapeuty – Jerzy Kolarzowski 11
Poziom podstawowy – deontologia 14
Poziom ideowo zapośredniczony – odzwierciedlenie na kartach historii 17
Poziom poszukiwania harmonii – równorzędny z naukowym obrazem świata 20

3. Wybrane aspekty psychologiczne zawodu fizjoterapeuty – Mirosława Maria Adamus, Krzysztof Owczarek, Dariusz Białoszewski 29
Stres w praktyce fizjoterapeutycznej 31
Czym jest stres? 31
Jeszcze raz definicja 31
Ocena stresu i proces radzenia sobie (tzw. coping) 33
Psychologiczne mechanizmy obronne 35
Stres jako sytuacja trudna 36
Radzenie sobie ze stresem 42
Radzenie sobie z emocjami 44
Związki stresu z jakością życia 45
Stres w miejscu pracy – zagrożenia psychospołeczne 47
Zagrożenia psychospołeczne z perspektywy fizjoterapeuty praktyka 47
Konsekwencje pracy pod presją zagrożeń psychospołecznych 49

Wypalenie zawodowe – konsekwencja zagrożeń psychospołecznych 51
Wymiary zespołu wypalenia zawodowego 53
Skutki procesu wypalenia zawodowego 55
Nowe trendy w psychologii zdrowia zawodowego, nowe spojrzenie na wypalenie zawodowe 55
Wypalenie u fizjoterapeutów 56
Jak być skutecznym (dobrym) fizjoterapeutą i nie wypalić się zawodowo? 58
Aktywności sprzyjające budowaniu tzw. zasobów osobistych 60

4. Wybrane aspekty socjologiczne zawodu fizjoterapeuty – Anna Ostaszewska, Dariusz Białoszewski 67
Zespół czy grupa? 67
Zespół terapeutyczny 68
Praca zespołowa 69
Kierowanie zespołem 69
Komunikacja interpersonalna 72
Komunikacja wewnętrzna 73
Bariery komunikacyjne 75
Szumy komunikacyjne 78
Relacja fizjoterapeuta–pacjent 79
Model CARE 82

5. Nowe aspekty prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce w świetle Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – Rafał Kubiak 87
Zawodowy charakter czynności fizjoterapeuty 88
Wybrane prawa pacjenta w działalności zawodowej fizjoterapeuty 93

6. Wybrane aspekty praktyczne i znaczenie komunikacji interpersonalnej (klinicznej) – Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski 117
Podstawowe pojęcia w obszarze komunikacji medycznej 119
Modele medycznej komunikacji interpersonalnej w fizjoterapii 119
Komunikacja werbalna 123
Nastawienie pacjenta do postępowania fizjoterapeutycznego oraz rodzaj postaw, zachowań i oczekiwań reprezentowanych przez pacjenta 125
Dotyk terapeutyczny 129
Komunikacja niewerbalna 130
Komunikacja międzykulturowa i transkulturowa 131
Komunikacja w medycznym zespole terapeutycznym 132

7. Permanentna edukacja zawodowa – wymóg formalny czy potrzeba? – Zbigniew Wroński, Anna Mosiołek, Dariusz Białoszewski 137
Egzamin specjalizacyjny (PESFZ)140
Szkolenie ustawiczne – obecna sytuacja prawna 141
Kursy podyplomowe 141
Po czym poznać dobre szkolenie? 142
Najpopularniejsze rodzaje kursów 143
E‑learning – wybrane zagadnienia 144

8. Prowadzenie badań naukowych i publikacje naukowe – czy konieczny element rozwoju zawodowego fizjoterapeuty? – Tomasz Chomiuk, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz 149
Evidence-based Medicine, Evidence-based Physiotherapy – od teorii do praktyki 150
Podstawowe typy badań 154
Fizjoterapia w kardiologii jako przykład good clinical practice (GCP) 156

9. Dbałość o własne zdrowie a ergonomia pracy z pacjentem – Zbigniew Wroński, Anna Hadamus, Dariusz Białoszewski 163
Definicja ergonomii 164
Zdrowe ciało fizjoterapeuty – jego podstawowym narzędziem pracy 165
Kontrola okresowa stanu zdrowia – okresowe badania lekarskie 168
Główne zasady „BHP ciała” w pracy oraz zasady ergonomii w pracy z pacjentami z różnymi dysfunkcjami i w różnych pozycjach terapeutycznych – wzorce zachowań ergonomicznych 169
Zasady pracy przy stole terapeutycznym 169
Chwyty ułatwiające pracę z pacjentami leżącymi i podczas pionizacji, asekuracja przed upadkami 173
Higiena osobista i miejsca pracy, minimalizacja zakażeń 176

Skorowidz 181

Szczegóły ebooka Fizjoterapeuta w Polsce

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5483-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5444-6
Wydanie:
1
Redakcja:
Dariusz Białoszewski,Zbigniew Wroński
Liczba Stron:
184
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub