Interpretacja EKG. Kurs podstawowy

Ebook Interpretacja EKG. Kurs podstawowy

109,74 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Pierwsza po wielu latach publikacja, która zawiera całościowe omówienie interpretacji EKG na poziomie podstawowym wraz z licznymi ilustracjami. Położono nacisk na praktyczne aspekty interpretacji EKG, wykorzystanie go do rozpoznawania schorzeń kardiologicznych i ustalania toku dalszego postępowania z chorym. Wykorzystano rzeczywiste zapisy badań z codziennej praktyki lekarskiej. Książka przeznaczona jest dla osób szkolących się z EKG zarówno przeddyplomowo jak i podyplomowo w dziedzinach internistycznych.

Spis treści ebooka Interpretacja EKG. Kurs podstawowy

1. ZJAWISKA ELEKTRYCZNE ZACHODZĄCE W SERCU – Krzysztof Szydło 1
Podstawowe informacje z anatomii układu bodźcotwórczo-przewodzącego 1
Czynność elektryczna komórki – podstawy elektrofizjologii 2
Prawidłowy automatyzm i przewodzenie 7
Mechanizmy arytmogenezy 7
Piśmiennictwo 10

2. ZASADY WYKONYWANIA ELEKTROKARDIOGRAMU – Krzysztof Szydło 11
Podstawowe informacje o samej rejestracji 12
Podstawowe informacje o samym zapisie EKG 15
Podstawowe informacje o odprowadzeniach 17
Niestandardowe odprowadzenia EKG 21
U kogo należy wykonać EKG? 23
Piśmiennictwo 23

3. PODSTAWY OCENY PRAWIDŁOWEGO ZAPISU EKG – Małgorzata Kurpesa 25
Składowe prawidłowego EKG 26
Oś elektryczna serca 29
Rytm serca 30

4. NADKOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA, CZĘSTOSKURCZE NADKOMOROWE, MIGOTANIE I TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW – Beata Średniawa, Stanisław Morawski 33
Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca 33
Przedwczesne pobudzenia nadkomorowe 33
Wsteczna aktywacja przedsionków 38
Wędrowanie rozrusznika 39
Częstoskurcze nadkomorowe 40
Częstoskurcz zatokowo-przedsionkowy 42
Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy 42
Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy 45
Częstoskurcz nawrotny z łącza przedsionkowo-komorowego(częstoskurcz węzłowy nawrotny) (AVNRT) 46
Częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy (AVRT) 48
Migotanie przedsionków 50
Trzepotanie przedsionków 53
Piśmiennictwo 55

5. KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU – Marek Jastrzębski 57
Przedwczesne pobudzenia komorowe 57
Częstoskurcz komorowy, trzepotanie i migotanie komór 63
Wstęp do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS 66
Piśmiennictwo 72

6. ZABURZENIA PRZEWODZENIA – Iwona Cygankiewicz, Rafał Baranowski 73
Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia 73
Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego 82
Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa 83
Blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa 84
Niezupełny blok prawej odnogi pęczka Hisa 86
Blok prawej odnogi pęczka Hisa 87
Niezupełny blok lewej odnogi pęczka Hisa 88
Blok lewej odnogi pęczka Hisa 90
Niespecyficzne zaburzenia przewodzenia śródkomorowego 92
Bloki mieszane – współistnienie bloku prawej odnogi z blokiem przedniej lub tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa 94

7. ZESPOŁY PREEKSCYTACJI – Paweł Ptaszyński 97
Cechy elektrokardiograficzne 98
Obraz kliniczny 101
Sytuacje szczególne 101

8. NIEDOKRWIENIE I ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO – Romuald Ochotny, Bartosz Szafran 103
Wstęp 103
Elektrokardiograficzna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca 103
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa 104
Ambulatoryjne monitorowanie EKG 107
Zmiany EKG związane z niedokrwieniem i martwicą mięśnia sercowego 109
Lokalizacja obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego na podstawie EKG 111
Ostre zespoły wieńcowe 118
Ewolucja ostrych zespołów wieńcowych w zapisie EKG 120
Zmiany w EKG świadczące o niedokrwieniu przy współistnieniu innych patologii 122
Diagnostyka różnicowa zmian w EKG o charakterze niedokrwienia 124
Piśmiennictwo 125

9. PRZEROST MIĘŚNIA SERCOWEGO – Dariusz Kozłowski 127
Wprowadzenie 127
Przerost przedsionków 128
Przerost komór 133
Piśmiennictwo 141

10. EKG PACJENTA ZE STYMULA TOREM, STYMULATOREM RESYNCHRONIZUJĄCYM I KARDIOWERTEREM-DEFIBRYLATOREM – Jerzy Krzysztof Wranicz, Przemysław Mitkowski, Michał Kałowski, Agnieszka Katarzyńska-Szymańska 143
Stymulacja w zapisie elektrokardiogramu 143
Zasady działania kardiostymulatorów, tryby stymulacji 144
Stymulacja jedno- i dwujamowa 149
Pobudzenia zsumowane i pseudozsumowane 151
Zaburzenia stymulacji i wyczuwania 151
Kardiowertery-defibrylatory 153
Stymulacja resynchronizująca 155
Rola EKG w kwalifikacji pacjentów do stymulacji resynchronizującej 155
Rejestracja zapisu EKG 157
Ocena skuteczności stymulacji resynchronizującej 157
Piśmiennictwo 162

11. KANAŁOPATIE I ZABURZENIA REPOLARYZACJI – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla 163
Mechanizm komórkowy kanałopatii 163
Obraz kliniczny i rozpoznanie 165
Pomiar odstępu QT i QTc 165
Zespół wydłużonego QT 167
Zespół krótkiego QT 180
Zespół Brugadów 181
Zespół wczesnej repolaryzacji 185
Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin 188
Piśmiennictwo 190

12. PRAWIDŁOWY ZAPIS EKG U DZIECI – Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht 191
Zmiany zależne od wieku 192
Zapis EKG w 1. miesiącu życia 192
Zapis EKG po okresie noworodkowym 195
Zmniejszanie częstotliwości rytmu serca 195
Zmiany czasu trwania odstępu PQ, QRS i QT 195
Oś zespołów QRS 197
Amplituda załamka R i S 197
Zmiany wektora załamka T w V1 i V2 203
Piśmiennictwo 204

Quiz EKG – Małgorzata Kurpesa, Bartosz Szafran 205
Skorowidz 227

Szczegóły ebooka Interpretacja EKG. Kurs podstawowy

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5528-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5491-0
Wydanie:
1
Redakcja:
Bartosz Szafran,Małgorzata Kurpesa
Liczba Stron:
232
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub