Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Ebook Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych Justyna Dobroszek

Justyna Dobroszek
22,45 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Logistyka, uważana przez wielu analityków za „barometr” lub „krwiobieg gospodarki”, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i magazynowania, która przejawiała się zastosowaniem odpowiednich innowacji technologicznych. Z upływem czasu pojawiła się w logistyce perspektywa zarządzania, która obecnie osiągnęła stopień rozwoju określany zarządzaniem łańcuchem dostaw.
Z perspektywy zarządzania logistyka postrzegana jest poprzez wdrożone w przedsiębiorstwie określone struktury, instrumenty i procesy zarządzania, które - aby mogły poprawnie funkcjonować - powinny być wspierane przez system dostarczający informacje, którym jest controlling logistyki.
Analiza procesów logistycznych pod kątem ich pomiaru oraz oceny kosztów i wyników, a następnie optymalizacja tych procesów, stały się istotne, ponieważ zwiększyła się nie tylko liczba działań logistycznych, lecz także poszerzył się ich zakres. Powodem takiego stanu rzeczy był transfer logistyki na rynek i w ten sposób stopniowe wyodrębnianie się na nim podmiotów gospodarczych specjalizujących się w świadczeniu usług logistycznych iw rezultacie powstanie sektora Transport - Spedycja - Logistyka {TSL).

Spis treści ebooka Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Wstęp 7

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo usług logistycznych jako podmiot realizujący procesy logistyczne 15
1.1. Istota przedsiębiorstwa usług logistycznych i współpracy międzyorganizacyjnej 15
1.2. Przedsiębiorstwo usług logistycznych w świetle ekonomicznych teorii przedsiębiorstw 22
1.3. Systematyka usług w sektorze Transport – Spedycja – Logistyka 28
1.4. Klasyfikacja usługodawców w sektorze logistycznym 36
1.5. Rola przedsiębiorstw logistycznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 43

Rozdział 2. Rola controllingu i controllingu logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwami usług logistycznych i systemami logistycznymi 49
2.1. Istota controllingu w świetle teorii i w praktyce 49
2.1.1. Analiza definicji controllingu w kontekście jego ewolucji 49
2.1.2. Controlling a rachunkowość zarządcza 55
2.1.3. Przegląd koncepcji controllingu 59
2.1.3.1. Znaczenie i uwarunkowania powstania koncepcji controllingu 59
2.1.3.2. Zróżnicowany zakres koncepcji controllingu 62
2.1.3.3. Wybrane koncepcje controllingu w świetle jego perspektyw 66
2.1.4. Controlling a inne funkcjonalne podsystemy w przedsiębiorstwie 69
2.2. Wymiar controllingu w logistyce i przedsiębiorstwie usług logistycznych 71
2.2.1. Główne aspekty i analiza pojęciowa controllingu logistyki 71
2.2.2. Ujęcie koncepcji controllingu logistyki w świetle literatury 79
2.2.3. Controlling logistyki w literaturze krajowej i zagranicznej 87
2.2.4. Podejście systemowe w controllingu logistyki i czynniki go kształtujące 92
2.2.5. Stan badań empirycznych w zakresie controllingu logistyki 99
2.2.6. Operacyjny i strategiczny wymiar controllingu logistyki 105
2.2.7. Wybrane instrumenty controllingu logistyki 111

Rozdział 3. Pomiar kosztów i wyników działalności logistycznej w systemie controllingu 129
3.1. Pomiar działalności logistycznej w controllingu logistyki 129
3.2. Pomiar usług logistycznych i jego uwarunkowania w przedsiębiorstwie logistycznym 135
3.3. Wynik działalności logistycznej a warianty jego osiągania 140
3.4. Koszty logistyki jako filar systemu controllingu w przedsiębiorstwie logistycznym 145
3.5. Koszty logistyki w działalności usługodawcy logistycznego 152
3.6 Proponowany model pomiaru przychodów, kosztów i wyników oraz innych kategorii w działalności logistycznej 157
3.6.1. Model systemu rachunku kosztów i wyników logistyki w przedsiębiorstwie usług logistycznych 157
3.6.2. Prezentacja wskaźników do pomiaru kosztów i wyników logistyki w odniesieniu do modelu rachunku kosztów i wyników oraz innych aspektów działalność logistycznej 170

Rozdział 4. Ocena stanu wdrożenia systemu controllingu i jego instrumentów w przedsiębiorstwach usług logistycznych w Polsce w świetle badań empirycznych 179
4.1. Determinanty wyboru problematyki i metody badań empirycznych 179
4.2. Wybrane etapy przeprowadzonych badań empirycznych 182
4.3. Podsumowanie wyników przeprowadzonego badania empirycznego i weryfikacja hipotez 188
4.3.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i analiza problemu 188
4.3.2. Podsumowanie i wnioski końcowe dotyczące stanu controllingu oraz pomiaru kosztów i wyników w przedsiębiorstwach usług logistycznych 206

Zakończenie 211
Literatura 217
Spis ilustracji 229
Spis tabel 230

Szczegóły ebooka Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8088-555-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-8088-554-7
Wydanie:
1
Autorzy:
Justyna Dobroszek
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
230
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub