Laryngologia onkologiczna

Ebook Laryngologia onkologiczna

158,42 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi stanowi jedno z większych wyzwań współczesnej medycyny. Wiele problemów terapeutycznych wciąż pozostaje nierozwiązanych, a śmiertelność w tej grupie chorych jest jedną z wyższych. Dlatego tak ważne są właściwy dobór badań diagnostycznych i odpowiednia interpretacja ich wyników, pozwalające na skuteczne leczenie.
Nowatorstwo tej książki polega na podjęciu praktycznych problemów z zakresu otorynolaryngologii w aspekcie zagadnień onkologicznych, koncentrujących się na profilaktyce, nowoczesnej i aktualnej diagnostyce oraz terapii z podkreśleniem kontynuacji leczenia rehabilitacją onkologiczną.
W publikacji omówione zostały zagadnienia terapii choroby nowotworowej narządów laryngologicznych, poza terapią chirurgiczną, z naciskiem na oszczędzające metody usuwania guzów za pomocą nowoczesnej aparatury i zabiegi rekonstrukcyjne. Dużo miejsca poświęcono dynamicznie rozwijającej się rehabilitacji onkologicznej, a także możliwościom fizjoterapii, takim jak rehabilitacja głosu po całkowitym usunięciu krtani, rehabilitacja węchu i smaku, metody uelastyczniania blizn pooperacyjnych i wczesnego uruchamiania pacjenta oraz leczenie powikłań. Autorzy, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, skoncentrowali się na przekazaniu najważniejszych i najnowszych wiadomości, wynikających z bieżącej praktyki medycznej.
Publikacja skierowana jest głównie do lekarzy praktyków: otorynolaryngologów, radiologów, onkologów klinicznych, radioterapeutów oraz fizjoterapeutów i rehabilitantów, a także do studentów kierunków lekarskich i fizjoterapii, szczególnie tych, którzy interesują się tą tematyką, a w przyszłości planują zmierzyć się z problemami tej trudnej i nie zawsze spełniającej oczekiwania specjalności.

Spis treści ebooka Laryngologia onkologiczna

Autorzy V
Przedmowa VII

1. Główne zasady profilaktyki nowotworów głowy i szyiAlina Morawiec-Sztandera 1
1.1. Czynniki genetyczne 3
1.2. Czynniki środowiskowe 5
1.3. Profilaktyka 10

2. Diagnozowanie nowotworów głowy i szyi 13
2.1. Wprowadzenie do badań diagnostycznych – Alina Morawiec-Sztandera 13
2.2. Metody endoskopowe – Dariusz Kaczmarczyk, Joanna Zimmer-Nowicka 17
2.2.1. Endoskopia ucha – otoskopia 17
2.2.2. Endoskopia jam nosa – rynoskopia 18
2.2.3. Endoskopia części nosowej gardła – nazofaryngoskopia 19
2.2.4. Endoskopia krtani – laryngoskopia 19
2.2.5. Endoskopia ślinianek – sialendoskopia 25
2.2.6. Specjalne metody endoskopowe 25
2.3. Diagnostyka obrazowa 27
2.3.1. Ultrasonografia – Cezary Chudobiński 27
2.3.2. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny – Agata Majos 32
2.3.3. Pozytonowa tomografia emisyjna – Jacek Kuśmierek 43
2.4. Badania mikroskopowe – histologiczne, immunohistochemiczne, genetyczne – Dariusz Kaczmarczyk 49
2.4.1. Badanie histologiczne 49
2.4.2. Badanie immunohistochemiczne 53
2.4.3. Badania genetyczne 56
2.5. Diagnostyka fotodynamiczna i zarys terapii fotodynamicznej – Alina Morawiec-Sztandera 59
2.5.1. Autofluorescencja 60
2.5.2. Fluorescencja indukowana (wywołana) 61
2.6. Spektroskopia i obrazowanie Ramana – Halina Abramczyk 72
2.6.1. Wprowadzenie 72
2.6.2. Rozpraszanie Ramana 74
2.6.3. Przygotowanie próbek do analizy z wykorzystaniem spektroskopii i obrazowania Ramana 77
2.6.4. Obrazowanie i spektroskopia Ramana w analizie próbek biologicznych 79
2.7. Obrazowanie molekularne guzów głowy i szyi – Dariusz Kaczmarczyk 89
2.7.1. Scyntygrafia 89
2.7.2. Pozytonowa tomografia emisyjna 91
2.7.3. Biopsja węzła wartowniczego w nowotworach głowy i szyi 92

3. Leczenie nowotworów głowy i szyi 99
3.1. Wprowadzenie – Alina Morawiec-Sztandera 99
3.2. Leczenie chirurgiczne wybranych nowotworów głowy i szyi 103
3.2.1. Operacje chirurgiczne nowotworów nosa i zatok przynosowych – Dariusz Kaczmarczyk 103
3.2.2. Operacje chirurgiczne guzów jamy ustnej i gardła – Dariusz Kaczmarczyk 110
3.2.3. Operacje chirurgiczne nowotworów krtani – Dariusz Kaczmarczyk 126
3.2.4. Operacje chirurgiczne gruczołów ślinowych – Alina Morawiec-Sztandera 145
3.2.5. Operacje chirurgiczne nowotworów ucha – Alina Morawiec-Sztandera 165
3.2.6. Chirurgia laserowa nowotworów głowy i szyi – Alina Morawiec-Sztandera 171
3.2.7. Operacje chirurgiczne układu chłonnego szyi – Alina Morawiec-Sztandera 188
3.2.8. Operacje rekonstrukcyjne w nowotworach głowy i szyi w zarysie – Alina Morawiec-Sztandera 202
3.3. Nowoczesne podejście do radioterapii nowotworów głowy i szyi – Jacek Fijuth 220
3.3.1. Wprowadzenie 220
3.3.2. Radioterapia frakcjonowana konwencjonalnie i niekonwencjonalnie 221
3.3.3. Techniki radioterapii 222
3.3.4. Taktyka leczenia 224
3.3.5. Rola chemioterapii indukcyjnej i radiochemioterapii 224
3.3.6. Odczyn wczesny i późny w radioterapii 226
3.4. Zastosowanie chemioterapii w nowotworach narządów głowy i szyi – Piotr Potemski 229
3.4.1. Wstęp 229
3.4.2. Leczenie radykalne 230
3.4.3. Leczenie paliatywne 234

4. Rehabilitacja w laryngologii onkologicznej 239
4.1. Główne zasady rehabilitacji onkologicznej – Alina Morawiec-Sztandera 239
4.1.1. Rola fizjoterapeuty w terapii onkologicznej 239
4.1.2. Rola fizjoterapeuty w medycynie paliatywnej 242
4.2. Rehabilitacja głosu u chorych po laryngektomii – Joanna Zimmer-Nowicka 248
4.2.1. Laryngektomia całkowita i jej następstwa 248
4.2.2. Przygotowanie pacjenta do rehabilitacji głosu 249
4.2.3. Rehabilitacja głosu klasyczna – opanowanie mowy przełykowej 249
4.2.4. Rehabilitacja głosu z wytworzeniem mowy przetokowo-protezowej 251
4.2.5. Przeciwwskazania do implantacji protezy głosowej 252
4.2.6. Etapy rehabilitacji foniatrycznej u pacjentów po laryngektomii całkowitej 253
4.2.7. Sposoby oceny skuteczności rehabilitacji głosu 254
4.2.8. Przyczyny wymian protez głosowych 255
4.2.9. Rehabilitacja głosu z zastosowaniem laryngofonu 257
4.3. Rehabilitacja odczuć węchowo-smakowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani – Alina Morawiec-Sztandera 260
4.4. Fizjoterapia chorych po leczeniu nowotworów głowy i szyi – Dariusz Kaczmarczyk, Anna Świątkowska 266
4.4.1. Fizjoterapia pacjentów z zespołem „zamrożonego barku” 266
4.4.2. Fizjoterapia blizn po leczeniu nowotworów głowy i szyi 267
4.4.3. Fizjoterapia ograniczeń ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa, obręczy barkowej i stawu ramiennego 269
4.4.4. Fizjoterapia chorych z obrzękiem limfatycznym 271
4.4.5. Rehabilitacja po całkowitym usunięciu krtani 271
4.4.6. Fizjoterapia w zaburzeniach czynności nerwu twarzowego 276
4.5. Kinesiology taping u chorych po leczeniu chirurgicznym nowotworów głowy i szyi – Anna Świątkowska 282

Skorowidz 291

Szczegóły ebooka Laryngologia onkologiczna

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5473-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5341-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Alicja Morawiec-Sztandera
Liczba Stron:
296
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub