• Promocja
NA SZLAKACH DWÓCH ŚWIATÓW. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu

Ebook NA SZLAKACH DWÓCH ŚWIATÓW. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu

55,59 zł 63,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,11 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Profesor Jerzy Hauziński, wybitny orientalista i mediewista, swoją karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielki wpływ na działalność naukową Profesora wywarli jego mistrzowie z poznańskiego ośrodka naukowego Profesor Gerard Labuda oraz profesor Brygida Kurbis. W 1977 r. uzyskał na Wydziale Historycznym UAM stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy "Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, a w 1989 r. tytuł profesora.
Obecnie Jerzy Hauziński pracuje jako profesor zwyczajny w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W latach 1990-1995 sprawował funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, w latach 1996-1998 objął stanowisko dyrektora Instytutu Historii, zaś w latach 1997-2002 rektora tej uczelni.
Jerzy Hauziński poprzez wytrwałą pracę rozwinął i ugruntował pozycję wszechstronnego uczonego humanisty, co sprawia, że dla wielu jest Mistrzem.

Na niniejszą publikację składają się 42 artykuły dedykowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu (Od wydawcy).

Spis treści ebooka NA SZLAKACH DWÓCH ŚWIATÓW. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu

S p i s t r e ś c i

Tabula gratulatoria 7
Bibliografia prac profesora Jerzego Hauzińskiego 9
Słowo wstępne 21

I. Ku początkom 27
Henryk Samsonowicz, Uwagi na temat władzy w średniowieczu 29
Hassan A. Jamsheer, U narodzin doktryny politycznej islamu 39
Jadwiga Pstrusińska, Język(i) celtycki(e) w Azji Środkowej? 59
Joanna Chojecka, Placówki Zakonu Niemieckiego na Śląsku w dobie przedhusyckiej 67
Maria Januszewska-Warych, Na wybór króla żaków. Dwie krakowskie pieśni studenckie z XV wieku 97
Katarzyna Pachniak, Jawne i ukryte. Interpretacja historiozofii we wczesnych pismach ismailickich 107

II. Średniowieczni podróżnicy 125
Jarosław Sochacki, Poselstwo Ottona I do cesarza bizantyńskiego Nicefora II Fokasa w 968 r. w świetle relacji Liudpranda z Cremony 127
Wojciech Mruk, Opis Syrii w relacji perskiego podróżnika Nasira Khusrawa 139
Marek Smoliński, „Iuniore fratre obside dato…” Kilka uwag na marginesie dyskusji o polskim zakładniku króla niemieckiego Konrada III w 1146 r 155
Agnieszka Teterycz-Puzio, Z kim, kiedy i jaką trasą? Jeszcze o wyprawie księcia Henryka Sandomierskiego do Ziemi Świętej 179
Małgorzata Dąbrowska, Bertrandona de la Broquière pielgrzymka do Ziemi Świętej i jego obserwacja wywiadowcza w latach 1432-1433, w kontekście zagrożenia Bizancjum przez Turków Osmańskich 191

III. Władcy i przywódcy oraz ich poddani 203
Beata Wojciechowska, Excommunicamus et anathematizamus… Wokół kanonicznych aspektów zatargu Fryderyka II Hohenstaufa i Grzegorza IX w 1239 r. 205
Ilona Czamańska, Król Marko Mrnjavčević – pytania i wątpliwości 213
Anna Paner, Barbara Celejska – królowa niedoceniona 227
Sobiesław Szybkowski, Król Jan Olbracht i Kościeleccy herbu Ogon 257
Alicja Szymczakowa, Z Sieradza do Inflant. Pochodzenie i kariera Kaspra Mordalika-Młodawskiego 281
Krzysztof Kościelniak, Apak Hodża i jego mauzoleum ( مازار ئاپاق خوجا ) w Kaszgarze jako elementy pamięci zbiorowej Ujgurów (ok. 1695-2015) 291

IV. Kronikarze o sprawach wszelakich 317
Jerzy Pysiak, Gdzie jest święty Dionizy? Kapetyńsko-ratyzboński spór o autentyczność relikwii św. Dionizego w roku 1053 319
Józef Dobosz, Kazimierz Sprawiedliwy w średniowiecznych przekazach dziejopisarskich ‒ następcy mistrza Wincentego 337
Błażej Śliwiński, Sprawy pomorskie w „Roczniku dawnym” 347
Jacek Banaszkiewicz, „Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść niesie”. Mechanizm fabularny ‘wizyty Saby u Salomona’ w średniowiecznych realizacjach kronikarsko-epickich (Kronika salernitańska, Kronika Galla, Pèlerinage Charlemagne, Galien Restoré) 365
Jan Szymczak, Od ryb słonych i cuchnących Anonima tzw. Galla po wyborne w smaku ryby Jana Długosza i Marcina Kromera 383
Marek Cetwiński, Jan Długosz o początkach Gniezna i tamtejszym „delubrum primarium” Plutona-Nyji 407
Wojciech Iwańczak, Morawy w ujęciu Jana Długosza 421
Piotr Wróbel, Obraz Wenecjan w „Commentarii de temporibus suis” Ludwika de Crieva (Crijevicia) zwanego Tuberonem 433

V. Poeci, pisarze, literaci o świecie Wschodu 449
Bogdan Burliga, Orientalizm w „Sztuce sokolnictwa” cesarza Fryderyka II Hohenstaufa 451
Jerzy Strzelczyk, Poetka osmańska Mihri Hatun 467
Zdzisław Pentek, Kilka słów o Thomasie Erpeniusie 481
Marek Dziekan, Dwa „takrizy” do „Kitab al-Istiksa” Ahmada Ibn Chalida an-Nasiriego 491
Barbara Michalak-Pikulska, Twórczość literacka kobiet omańskich 507
Jarosław Rubacha, Albania na początku XX w. oczami Jana Grzegorzewskiego (na podstawie książki „Albania i Albańczycy”) 521
Tadeusz Sucharski, „Czy można się odżywiać morfiną?”, czyli Stanisława Mackiewicza próba wglądu w „psychologię Sowietów” z rzutem oka na ostatnie dni caratu 543

VI. Pomorze przez dzieje 569
Edmund Burzyński, Zestawienie imienne i przynależność konwentualna członków rycerskiego zakonu templariuszy z komandorii lokowanych na terenie ziem piastowskich i na Pomorzu Zachodnim 571
Wiesław Długokęcki, Żuławy Wiślane w okresie wojny zakonu krzyżackiego z Polską i Litwą w latach 1409-1411 595
Barbara Popielas-Szultka, Ustrój wewnętrzny cysterek koszalińskich od ostatniego ćwierćwiecza wieku XIII do połowy XVI stulecia 607
Zygmunt Szultka, Szkolnictwo elementarne synodu dobrzańskiego na przełomie XVIII-XIX wieku 643

VII. Relacje – bliższe i dalsze 665
Bogusław R. Zagórski, An Ottoman-Turkish Map of Poland from the Beginning of the 20th Century 667
Wojciech Skóra, Placówki MSZ Drugiej Rzeczypospolitej w Harbinie w latach 1920-1941 na tle dziejów Chin i Mandżurii (Mandżukuo). Szkic do problemu 677
Piotr Kołakowski, Działania dywersyjne Oddziału II Sztabu Głównego WP na Śląsku Zaolziańskim jesienią 1938 r 719
Tomasz Butkiewicz, Niemiecki Centralny Instytut Wychowania i Nauczania w kształtowaniu programów pedagogiki totalitarnej w elitarnych Szkołach Wychowania Narodowo-Politycznego III Rzeszy – wybrane aspekty 735
Roman Drozd, Początki polityki polsko-ukraińskiego pojednania (przyczynek do dyskusji) 763

Bibliografia 777

Szczegóły ebooka NA SZLAKACH DWÓCH ŚWIATÓW. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-263-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-263-4
Redakcja:
Agnieszka Teterycz-Puzio
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
870
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub