Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce

Ebook Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce

74,34 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce została przygotowana po redakcją wybitych specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii prof. dr hab. Danuty Czarneckiej, prof. dr hab. Katarzyny Stolarz-Skrzypek oraz dr hab. Agnieszki Olszaneckiej. Celem monografii jest przedstawienie nowoczesnych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego w ujęciu praktycznym. W publikacji opisano nowe schematy skojarzonego leczenia przeciwnadciśnieniowego, opracowane w najnowszych wytycznych towarzystw europejskich i krajowych. Ostatnie lata przyniosły zmiany w zaleceniach, których wprowadzenie powinno być związane z istotną poprawą skuteczności leczenia nadciśnienia. Europejscy eksperci oczekują, że nowatorskie podejście do leczenia może przełożyć się na uzyskanie właściwego efektu u blisko 80% chorych. Brak leczenia nadciśnienia lub nieprawidłowe kojarzenie leków skutkuje powikłaniami w zakresie serca, naczyń, nerek i mózgu, prowadząc do inwalidztwa i przedwczesnej umieralności.

W publikacji znalazły się rozdziały dotyczące m.in.:
– zasad farmakoterapii nadciśnienia tętniczego w ciąży,
– monitorowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym leczonego przewlekle w praktyce POZ,
– stanów nagłych i pilnych w nadciśnieniu tętniczym,
– nadciśnienia opornego, jego diagnostyki i leczenia,
– kwalifikacji do zabiegu operacyjnego chorego z nadciśnieniem tętniczym,
– leczenia uzupełniającego w nadciśnieniu tętniczym (leki przeciwzakrzepowe, kontrola glikemii i profilu lipidowego).

Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce została przygotowana z myślą o stworzeniu praktycznego poradnika dla lekarzy rodzinnych i specjalistów opieki ambulatoryjnej, omawiającego konkretne, często spotykane sytuacje kliniczne w nadciśnieniu tętniczym. Jej adresatami są także specjaliści chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii.

Spis treści ebooka Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce

1. Rozpowszechnienie, etiologia i konsekwencje nadciśnienia tętniczego. Rozpoznanie i podstawowa diagnostyka chorego z nadciśnieniem tętniczym 13
Epidemiologia nadciśnienia tętniczego Piotr Jankowski 13
Kontrola nadciśnienia tętniczego 16
Podsumowanie 17
Patogeneza nadciśnienia tętniczego Piotr Jankowski 17
Regulacja ciśnienia tętniczego 18
Układ renina–angiotensyna–aldosteron 21
Układ autonomiczny 23
Odruch z receptorów tętniczych i sercowo-płucnych 24
Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego 24
Czynniki genetyczne 25
Czynniki prenatalne 26
Gospodarka sodem 26
Styl życia i inne czynniki środowiskowe 28
Nadwaga i otyłość 28
Aktywność fizyczna 29
Alkohol 30
Spożycie sodu 30
Spożycie potasu 31
Inne czynniki 32
Podsumowanie 32
Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego Wiktoria Wojciechowska 33
Całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe 37
Pomiary ciśnienia – gabinetowe/domowe/całodobowe monitorowanie Wiktoria Wojciechowska 42
Badania podstawowe i rozszerzone u chorego z nadciśnieniem Wiktoria Wojciechowska 52
Piśmiennictwo 55
2. Rozpoczynanie leczenia nadciśnienia tętniczego, cele leczenia i docelowe wartości ciśnienia Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Danuta Czarnecka 59
Rozpoczynanie leczenia nadciśnienia tętniczego 59
Cele leczenia 62
Docelowe wartości ciśnienia tętniczego 63
Piśmiennictwo 66
3. Podstawowe klasy leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego Maryla Kocowska-Trytko, Agnieszka Skrzek, Agnieszka Olszanecka, Danuta Czarnecka 69
Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę i antagoniści receptora angiotensyny II 70
Wskazania 74
Działania niepożądane ACEI i sartanów 75
Przeciwwskazania 77
Interakcje lekowe 77
β-adrenolityki 78
Wskazania 80
Działania niepożądane i przeciwwskazania 80
Antagoniści kanałów wapniowych 82
Mechanizm działania 82
Wskazania 85
Działania niepożądane i przeciwwskazania 86
Interakcje 88
Diuretyki 89
Mechanizm działania 91
Wskazania 93
Działania uboczne i przeciwwskazania 94
Interakcje 98
α-adrenolityki 100
Mechanizm działania 100
Wskazania 101
Działania uboczne i przeciwwskazania 103
Leki o działaniu ośrodkowym hamujące układ współczulny 103
Piśmiennictwo 107
4. Algorytmy farmakoterapii nadciśnienia tętniczego w świetle aktualnych wytycznych Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Tomasz Drożdż, Danuta Czarnecka 109
Nadciśnienie tętnicze niepowikłane 109
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobami współistniejącymi 113
Nadciśnienie u pacjentów z cukrzycą 114
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową 115
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych 116
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z niewydolnością serca 117
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z migotaniem przedsionków 119
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek 121
Piśmiennictwo 123
5. Nadciśnienie tętnicze w ciąży – zasady farmakoterapii Agnieszka Olszanecka, Danuta Czarnecka 125
Klasyfikacja nadciśnienia w ciąży 128
Rozpoznanie nadciśnienia w ciąży 129
Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży – zasady ogólne 129
Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego w ciąży 130
Nadciśnienie tętnicze przewlekłe 132
Nadciśnienie wywołane ciążą 136
Stan przedrzucawkowy 136
Nadciśnienie przewlekłe z nałożonym stanem przedrzucawkowym 140
Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiety w okresie laktacji 140
Nadciśnienie w ciąży jako czynnik ryzyka przyszłych incydentów sercowo-naczyniowych 141
Piśmiennictwo 142
6. Monitorowanie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym leczonego przewlekle w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej Marek Klocek 145
Cele wizyt kontrolnych i ich częstość 149
Monitorowanie efektów leczenia i stosowania się do zaleceń 154
Inercja terapeutyczna 156
Przełamywanie inercji terapeutycznej i poprawa skuteczności leczenia 159
Kiedy lekarz POZ powinien skierować pacjenta z nadciśnieniem do specjalisty? 160
Piśmiennictwo 161
7. Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym Marek Klocek, Agnieszka Olszanecka 163
Ocena kliniczna 164
Leczenie 170
Postępowanie w wybranych stanach nagłych w nadciśnieniu tętniczym 176
Niewydolność serca z obrzękiem płuc 176
Ostry zespół wieńcowy 176
Rozwarstwienie aorty 177
Stany nagłe neurologiczne 177
Przełom adrenergiczny 182
Postępowanie w stanach pilnych w nadciśnieniu tętniczym 183
Piśmiennictwo 187
8. Nadciśnienie oporne – diagnostyka i leczenie Marek Rajzer, Krystian Gruszka 191
Terapia opornego nadciśnienia tętniczego 197
Zabiegowe leczenie opornego nadciśnienia tętniczego 200
Piśmiennictwo 202
9. Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego chorego z nadciśnieniem tętniczym Michał Terlecki, Marek Klocek 205
Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze a ryzyko powikłań zabiegów operacyjnych 205
Sytuacje szczególne 211
Optymalizacja farmakoterapii nadciśnienia tętniczego w ramach przygotowania pacjenta do planowanej operacji i w okresie okołooperacyjnym 214
Sytuacje szczególne 220
Piśmiennictwo 221
10. Leczenie uzupełniające w nadciśnieniu tętniczym – leki przeciwzakrzepowe, kontrola glikemii i profilu lipidowego Wiktoria Wojciechowska, Jan W. Pęksa 227
Leczenie przeciwpłytkowe 227
Leczenie przeciwzakrzepowe 229
Leczenie hipolipemizujące 235
Leczenie hiperurykemii 241
Właściwa kontrola glikemii 246
Piśmiennictwo 251
Skorowidz 253

Szczegóły ebooka Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6163-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5996-0
Wydanie:
1
Redakcja:
Danuta Czarnecka,Katarzyna Stolarz-Skrzypek,Agnieszka Olszanecka
Liczba Stron:
262
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub