• Promocja
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz

Ebook Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz Roman Namysłowski

Roman Namysłowski
237,35 zł 269,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 237,35 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych państw członkowskich, co stanowi jednak pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobku orzeczniczego przez polskich podatników. Punktem odniesienia są dla nich przepisy ustawy o podatku od towarów i usług - stąd obiektywne trudności w znalezieniu właściwych wyroków, które mogłyby być pomocne przy ocenie zgodności polskich przepisów z prawem unijnym i stanowić niekwestionowany oręż we wszelkich sporach z organami podatkowymi.

Spis treści ebooka Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz

Wykaz skrótów 9
Przedmowa 11
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 13
DZIAŁ I. Przepisy ogólne 15
DZIAŁ II. Zakres opodatkowania 191
Rozdział 1. Przepisy ogólne 191
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług 288
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 355
Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną 382
DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi 386
Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy 386
Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi 469
DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy 474
Rozdział 1. Zasady ogólne 474
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 493
Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników 496
DZIAŁ V. Miejsce świadczenia 498
Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów 498
Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 518
Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów 522
Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług 523
DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania 595
DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów 676
DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania 682
Rozdział 1. Stawki 682
Rozdział 2. Zwolnienia 764
Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów 922
Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% 954
Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego 977
DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe 978
Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku 978
Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności 1159
Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego 1168
DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku 1235
Rozdział 1. Rejestracja 1235
Rozdział 2. Deklaracje 1253
Rozdział 3. Informacje podsumowujące 1261
Rozdział 4. Zapłata podatku 1267
DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach 1276
DZIAŁ XI. Dokumentacja 1283
Rozdział 1. Faktury 1283
Rozdział 2. Ewidencje 1320
Rozdział 3. Kasy rejestrujące 1330
Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów 1336
DZIAŁ XII. Procedury szczególne 1340
Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców 1340
Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych 1349
Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki 1362
Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków 1382
Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego 1404
Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym 1410
Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a 1417
Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu 1420
Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób 1434
Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona 1437
DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 1443
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących 1443
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe 1443
Wykaz orzecznictwa 1457
O autorach 1475

Szczegóły ebooka Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-264-7842-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-264-3413-6
Autorzy:
Roman Namysłowski
Liczba Stron:
1480
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub