Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego

Ebook Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego

92,04 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Starannie zebrany wywiad i ocena miejsca zdarzenia stanowią bardzo istotne elementy postępowania diagnostycznego w ostrych zatruciach. W OZ przeprowadza się standardowe badanie podmiotowe, dążąc do poznania wszelkich okoliczności zdarzenia, a zwłaszcza ksenobiotyków odpowiedzialnych za zatrucie. Istotne jest ustalenie rodzaju trucizny, jej postaci i dawki oraz drogi, czasu i celu jej przyjęcia. Każdy przypadek OZ, zwłaszcza zamierzonego, należy traktować jako stan bezpośredniego zagrożenia życia, przynajmniej w pierwszych jego godzinach.
Na OZ wskazywać może nagłe wystąpienie objawów u osoby zdrowej lub obecność symptomów nietypowych dla rozpoznanej wcześniej choroby przewlekłej, stwierdzenie takich samych objawów u wielu osób przebywających w tym samym pomieszczeniu, spożywających te same napoje czy potrawy.
W Polsce funkcjonuje 10 ośrodków toksykologii (OT), w których codziennie, całodobowo zespoły ratownictwa medycznego mogą uzyskać konsultację telefoniczną. W oddziałach toksykologii leczy się osoby dorosłe, jednak w niektórych z nich możliwa jest także hospitalizacja nastolatków, które ukończyły 16 r.ż. Wymagane jest jednak wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie tego z dyżurnym lekarzem toksykologiem. Jak dotąd w Polsce nie funkcjonuje żaden specjalistyczny oddział toksykologii dla dzieci.
Dobrą praktyką ratowniczą jest korzystanie z telefonicznej konsultacji toksykologicznej i uzgadnianie przyjęcia pacjenta z podejrzeniem ostrego zatrucia z lekarzem dyżurnym OT.
W repetytorium „Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego” omówiono takie zagadnienia, jak: zatrucia lekami, gazami, alkoholem, środkami psychoaktywnymi, środkami ochrony roślin, toksynami biologicznymi, grzybami, nikotyną, roślinami, a także toksydromy, odtrutki oraz organizacja opieki toksykologicznej w Polsce.
Przydatne informacje, praktyczna wiedza, algorytmy, tabele i schematy ułatwią przyswojenie wiadomości.
To obowiązkowa lektura dla ratowników medycznych, pielęgniarek, studentów ratownictwa medycznego oraz osób pracujących w zespołach ratunkowych

Spis treści ebooka Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego

Kilka słów wstępu 11
1. Podstawowe zasady postępowania ratunkowego w ostrych zatruciach 13
1.1. Rozpoznanie ostrego zatrucia w warunkach przedszpitalnych 13
1.1.1. Badanie podmiotowe 13
1.1.2. Badanie przedmiotowe 15
1.1.3. Badania dodatkowe 22
1.2. Postępowanie na miejscu zdarzenia i w trakcie transportu 24
1.2.1. Konsultacja toksykologiczna 26
1.2.2. Dekontaminacja 26
1.3. Leczenie na oddziale docelowym 30
2. Zespoły objawów – toksydromy 35
2.1. Toksydrom antycholinergiczny 36
2.2. Toksydrom cholinergiczny 37
2.3. Toksydrom opioidowy 38
2.4. Toksydrom sympatykomimetyczny 40
2.5. Toksydrom uspokajająco-nasenny 41
2.6. Toksydrom odstawienny alkoholu i leków uspokajająco-nasennych 42
2.7. Toksydrom odstawienny opioidowy 43
2.8. Zespół serotoninowy 46
2.9. Złośliwy zespół neuroleptyczny 48
3. Odtrutki 51
4. Organizacja opieki toksykologicznej w Polsce 55
4.1. Ośrodki toksykologii klinicznej w Polsce 56
5. Zatrucia lekami 59
5.1. Zatrucie paracetamolem 59
5.2. Zatrucie salicylanami 65
5.3. Zatrucia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) 70
5.4. Zatrucia opioidami 74
5.5. Zatrucia lekami uspokajająco-nasennymi 80
5.5.1. Zatrucia pochodnymi benzodiazepiny 80
5.5.2. Zatrucia niebenzodiazepinowymi lekami nasennymi 85
5.6. Zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi (LPD) 90
5.6.1. Pierścieniowe leki przeciwdepresyjne (PLPD) 90
5.6.2. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) 97
5.6.3. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) 101
5.6.4. Atypowe leki przeciwdepresyjne (ALPD) 103
5.7. Zatrucia lekami przeciwpsychotycznymi (LPP) 108
5.7.1. Typowe leki przeciwpsychotyczne (TLPP) 109
5.7.2. Atypowe leki przeciwpsychotyczne (ALPP) 115
5.8. Zatrucia lekami przeciwpadaczkowymi 121
5.9. Zatrucie insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi 133
5.9.1. Insuliny . 133
5.9.2. Doustne leki przeciwcukrzycowe 135
5.10. Zatrucia lekami blokującymi kanały wapniowe (LBKW) 143
5.11. Zatrucia lekami β-adrenolitycznymi (LBA) 149
5.12. Zatrucie metyloksantynami – teofiliną i kofeiną 156
5.12.1. Zatrucie teofiliną 156
5.12.2. Zatrucie kofeiną 158
5.13. Zatrucie związkami żelaza 162
6. Zatrucia gazami 167
6.1. Zatrucia gazami drażniącymi 167
6.2. Zatrucia gazami duszącymi 172
6.2.1. Zatrucie tlenkiem węgla 174
6.2.2. Zatrucie cyjanowodorem i cyjankami 180
6.2.3. Zatrucie siarkowodorem 187
7. Zatrucia alkoholami 193
7.1. Zatrucie alkoholem etylowym 193
7.2. Zatrucie alkoholem metylowym 198
7.3. Zatrucie alkoholem izopropylowym 204
7.4. Zatrucie glikolem etylenowym 208
8. Zatrucia środkami psychoaktywnymi 215
8.1. Zatrucia środkami psychostymulującymi 216
8.1.1. Zatrucia amfetaminą i jej pochodnymi 216
8.1.2. Zatrucia kokainą i jej pochodnymi 217
8.1.3. Zatrucia piperazynami 218
8.1.4. Zatrucia katynonami 219
8.2. Zatrucia środkami psychoaktywnymi działającymi hamująco na OUN 224
8.2.1. Zatrucia opioidami 225
8.2.2. Zatrucia pochodnymi benzodiazepiny 225
8.2.3. Zatrucia kwasem γ-hydroksymasłowym (GHB) i jego analogami 226
8.3. Zatrucie środkami halucynogennymi 231
8.4. Zatrucia kannabinoidami 235
9. Zatrucia środkami ochrony roślin 241
9.1. Ostre zatrucie insektycydami fosforoorganicznymi 243
9.2. Ostre zatrucie insektycydami karbaminianowymi 247
9.3. Ostre zatrucie pyretrynami i pyretroidami 250
9.4. Ostre zatrucie herbicydami pochodnymi chlorofenoksykwasów 255
9.5. Ostre zatrucie glifosatem 259
9.6. Ostre zatrucia rodentycydami 262
9.6.1. Ostre zatrucia rodentycydami z grupy antykoagulantów 263
9.6.2. Ostre zatrucia rodentycydami z grupy fosforków 267
10. Zatrucia toksynami biologicznymi 271
10.1. Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą 271
10.2. Zatrucie grzybami 278
10.3. Zatrucie roślinami 286
10.4. Zatrucie nikotyną 294
11. Narażenie na substancje żrące 301
Warto znać – wybór zdjęć 309
Skorowidz 323

Szczegóły ebooka Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5663-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5599-3
Redakcja:
Magdalena Łukasik-Głębocka
Liczba Stron:
352
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub