Otyłość wieku rozwojowego

Ebook Otyłość wieku rozwojowego

96,47 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„Otyłość wieku rozwojowego” to podsumowanie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej przyczyn, diagnostyki, leczenia i zapobiegania nadwadze i otyłości.
Od kilkudziesięciu lat eksperci alarmują, że nadmierna masa ciała to jeden z największych problemów zdrowotnych naszych czasów. Szczególnie niepokojące jest tempo w jakim przyrasta liczba otyłych dzieci – Polska jest jednym z krajów w których liczba ta zwiększa się najszybciej. Dziś nie ma wątpliwości, że nadwaga i otyłość to przyczyna wielu chorób, a problem ten coraz częściej staje się poważnym wyzwaniem w pracy lekarzy wszystkich specjalności.
Szczególne wyzwanie stoi przed pediatrami – profilaktyka oraz rozpoczęcie leczenia na wczesnym etapie jest warunkiem skutecznego zatrzymania rozwoju nadwagi i otyłości u dziecka. To niezwykle ważne zadanie, bo nadmierny przyrost ilości komórek tłuszczowych w dzieciństwie jest procesem nieodwracalnym i przyczyną otyłości w kolejnych latach życia.
„Otyłość wieku rozwojowego” to monografia, która wspiera pediatrów, lekarzy rodzinnych i każdego specjalistę spotykającego w codziennej praktyce pacjentów z nadwagą i otyłością.
To również pierwszy tytuł wydany w ramach serii „Praktyka Pediatry”.

Spis treści ebooka Otyłość wieku rozwojowego

1. Fizjologia tkanki tłuszczowej 1
1.1. Budowa tkanki tłuszczowej 1
1.2. Rola tkanki tłuszczowej 6
1.3. Rodzaje tkanki tłuszczowej 17
Piśmiennictwo 27
2. Epidemiologia otyłości 29
2.1. Wstęp 29
2.2. Otyłość i nadwaga na świecie 29
2.3. Otyłość i nadwaga w Europie 30
2.4. Otyłość i nadwaga w Polsce 31
Piśmiennictwo 35
3. Wpływ czynników środowiskowych oraz socjo ekonomicznych na występowanie otyłości u dzieci 37
3.1. Wstęp 37
3.2. Czynniki rodzinne 38
3.3. Czynniki związane ze środowiskiem lokalnym 40
3.4. Media, technologia i marketing 42
3.5. Polityka zdrowotna 44
3.6. Podsumowanie 46
Piśmiennictwo 47
4. Udział OUN oraz układu autonomicznego w regulacji łaknienia 49
4.1. Wstęp 49
4.2. Rola podwzgórza i OUN w regulacji łaknienia 50
4.3. Rola autonomicznego układu nerwowego w regulacji łaknienia 53
Piśmiennictwo 55
5. Rola adipokin i enterohormonów w rozwoju otyłości 57
5.1. Wstęp 57
5.2. Leptyna 58
5.3. Grelina 60
5.4. Cholecystokinina 61
5.5. Glukagonopodobny peptyd-1 61
5.6. Peptyd YY 63
5.7. Oksyntomodulina 63
5.8. Nesfatyna 63
5.9. Podsumowanie 63
Piśmiennictwo 65
6. Wpływ czynników genetycznych i epigenetycznych na rozwój otyłości 67
6.1. Wstęp 67
6.2. Ogólny podział przyczyn genetycznych zaburzeń rozwojowych i otyłości 68
6.3. Wrodzone zespoły dysmorficzne współistniejące z otyłością 70
6.4. Wrodzony niedobór leptyny i deficyt receptora leptyny 82
6.5. Niedobór proopiomelanokortyny 83
6.6. Niedobór receptora melanokortyny 4 84
6.7. Niedobór konwertazy probiałkowej typ I 84
6.8. Badania mechanizmów predysponujących do otyłości 85
6.9. Mechanizmy epigenetyczne w rozwoju otyłości.
Dziedziczenie epigenetyczne 86
Piśmiennictwo 90
7. Diagnostyka otyłości 93
7.1. Definicja otyłości 93
7.2. Ocena zawartości tkanki tłuszczowej 97
7.3. Diagnostyka przyczyn otyłości 99
7.4. Diagnostyka powikłań otyłości 101
7.5. Zespół metaboliczny 105
7.6. Wskazania do skierowania dziecka do poradni specjalistycznej 107
Piśmiennictwo 109
8. Insulinooporność – czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy i nadciśnienia tętniczego 111
8.1. Wstęp 111
8.2. Związek insulinooporności z subklinicznymi zmianami naczyniowymi 113
8.3. Insulinooporność jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego 116
8.4. Patomechanizm wpływu insulinooporności na rozwój miażdżycy 117
8.5. Upośledzenie funkcji śródbłonka w insulinooporności 119
8.6. Insulinooporność specyfi cznych tkanek a rozwój miażdżycy 120
8.7. Nadciśnienie tętnicze krwi 121
8.8. Hiperglikemia 122
8.9. Hiperinsulinemia 123
Piśmiennictwo 124
9. Otyłość i astma oskrzelowa u dzieci 125
9.1. Wstęp 125
9.2. Związek między astmą oskrzelową a otyłością 127
9.3. Wpływ astmy oskrzelowej na otyłość 127
9.4. Wpływ otyłości na astmę oskrzelową 128
Piśmiennictwo 136
10. Zaburzenia funkcji układu pokarmowego w nadwadze i otyłości 139
10.1. Wstęp 139
10.2. Nowotwory układu pokarmowego związane z otyłością 141
10.3. Wpływ otyłości na układ pokarmowy 142
10.4. Podsumowanie 152
Piśmiennictwo 153
11. Zaburzenia mikrobioty jelitowej u osób z otyłością i nadwagą 157
11.1. Wstęp 157
11.2. Wpływ mikrobioty jelitowej na otyłość i jej powikłania 160
11.3. Mikrobiota jelitowa w terapii otyłości 164
11.4. Podsumowanie 165
Piśmiennictwo 166
12. Powikłania dermatologiczne u dziecka otyłego 169
12.1. Wstęp 169
12.2. Choroby skórne typowe dla populacji dzieci z otyłością 170
12.3. Choroby skórne nasilające się w przebiegu otyłości 172
12.4. Podsumowanie 177
Piśmiennictwo 178
13. Zaburzenia funkcji układu moczowego u dziecka otyłego 179
13.1. Wstęp 179
13.2. Zmiany morfologiczne w nerkach 180
13.3. Zaburzenia hemodynamiczne w nerkach 180
13.4. Zaburzenia metaboliczne w nerkach 181
13.5. Nadciśnienie tętnicze związane z otyłością 182
13.6. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego u dzieci z nadwagą i otyłością 186
13.7. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z otyłością 186
13.8. Glomerulopatia związana z otyłością 188
13.9. Kamica moczowa u otyłych 190
13.10. Infekcje dróg moczowych a otyłość 191
13.11. Przewlekła choroba nerek 192
13.12. Transplantacja nerek u otyłych 195
13.13. Podsumowanie 196
Piśmiennictwo 197
14. Układ kostno-stawowy u dziecka otyłego 199
14.1. Wstęp 199
14.2. Wpływ otyłości na stabilność postawy i motorykę 200
14.3. Wpływ otyłości na stan układu kostno-szkieletowego 201
14.4. Niedobór witaminy D a objawy ze strony układu kostno-stawowego 206
14.5. Najczęstsze problemy ortopedyczne 208
Piśmiennictwo 212
15. Zaburzenia laryngologiczne u dziecka otyłego 213
15.1. Wstęp 213
15.2. Otyłość a schorzenia laryngologiczne 214
Piśmiennictwo 219
16. Otyłość jako czynnik ryzyka chorób nowotworowych 221
16.1. Wstęp 221
16.2. Otyłość a ryzyko wystąpienia nowotworu 222
16.3. Czynniki ryzyka rozwoju nowotworu związane z otyłością 223
16.4. Rola przewlekłego stanu zapalnego w rozwoju nowotworu 224
16.5. Rola czynników angiogennych 225
16.6. Rola insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostowego w nowotworzeniu 226
16.7. Udział adipokin w nowotworzeniu 227
16.8. Rola hormonów płciowych w powstawaniu nowotworu 229
16.9. Podsumowanie 230
Piśmiennictwo 231
17. Czynność tarczycy u dzieci z otyłością 233
17.1. Wstęp 233
17.2. Hormony tarczycy 233
17.3. Zmiany czynności tarczycy w otyłości 235
Piśmiennictwo 240
18. Zaburzenia osi nadnerczowej u dziecka z otyłością 243
18.1. Wstęp 243
Piśmiennictwo 247
19. Zaburzenia osi GH/IGF-1 u dzieci z otyłością 249
19.1. Wstęp 249
19.2. Hormon wzrostu 249
19.3. Insulinopodobne czynniki wzrostu 252
Piśmiennictwo 255
20. Otyłość a oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalna 257
20.1. Wstęp 257
20.2. Wpływ otyłości na funkcjonowanie osi PPG 257
20.3. Kisspeptyna i oś PPG w otyłości 259
20.4. Adipokiny i oś PPG w otyłości 260
20.5. Wpływ otyłości na jajniki 262
20.6. Wpływ otyłości na jądra 265
Piśmiennictwo 267
21. Zaburzenia lipidowe u otyłego dziecka 269
21.1. Wstęp 269
21.2. Patofi zjologia zaburzeń lipidowych w otyłości dziecięcej 270
21.3. Rola stanu zapalnego i adipokin 273
21.4. Ocena rodzaju zaburzeń lipidowych 274
21.5. Postępowanie w aterogennej dyslipidemii związanej z otyłością u dzieci 274
21.6. Farmakologiczne leczenie u dzieci dyslipidemii aterogennej związanej z otyłością 275
21.7. Podsumowanie 280
Piśmiennictwo 281
22. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u otyłych dzieci 283
22.1. Wstęp 283
22.2. Definicja i diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej 284
22.3. Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zaburzeń gospodarki węglowodanowej 286
22.4. Patofi zjologia i przebieg zaburzeń węglowodanowych w otyłości dziecięcej 288
22.5. Choroby współwystępujące z cukrzycą typu 2 i jej powikłania 290
22.6. Postępowanie niefarmakologiczne w hiperglikemii związanej z otyłością u dzieci 291
22.7. Farmakologiczne leczenie cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży 292
22.8. Prewencja rozwoju zaburzeń gospodarki węglowodanowej 294
22.9. Podsumowanie 294
Piśmiennictwo 296
23. Leczenie behawioralne i farmakologiczne otyłości 299
23.1. Wstęp 299
23.2. Modyfikacja stylu życia 299
23.3. Zalecenia dietetyczne 302
23.4. Rola aktywności fizycznej 305
23.5. Wsparcie psychologiczne 308
23.6. Farmakoterapia otyłości 309
Piśmiennictwo 311
24. Leczenie bariatryczne dziecka otyłego – wskazania i przeciw wskazania 313
24.1. Wstęp 313
24.2. Leczenie 313
24.3. Wskazania do leczenia chirurgicznego 315
24.4. Przeciwwskazania do zabiegu bariatrycznego 317
24.5. Rodzaje, technika i powikłania zabiegów operacyjnych 319
24.6. Podsumowanie 321
Piśmiennictwo 323
25. Problemy psychologiczne u otyłych dzieci 325
25.1. Wstęp 325
25.2. Otyłość a psychika 325
25.3. Psychospołeczne podłoże otyłości u dzieci 326
25.4. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z otyłością prostą 329
Piśmiennictwo 331
26. Wpływ rodziny na rozwój otyłości u dziecka 333
26.1. Wstęp 333
26.2. Genetyka otyłości 334
26.3. Czynniki środowiskowe w okresie niemowlęcym a nadmiar masy ciała 335
26.4. Udział rodziny w powstaniu otyłości 336
26.5. Powikłania psychologiczne w otyłości 336
26.6. Zalecenia behawioralne w otyłości 336
Piśmiennictwo 339
27. Edukacja żywieniowa dziecka i jego rodziny 341
27.1. Wstęp 341
27.2. Ocena nawyków żywieniowych 341
27.3. Co to znaczy zdrowe odżywianie? 342
27.4. Normy zapotrzebowania energetycznego 343
27.5. Zalecenia ilościowe: białko, węglowodany i tłuszcze 345
27.6. Wprowadzanie nowych nawyków żywieniowych 348
27.7. Lekarz w roli edukatora żywieniowego 349
Piśmiennictwo 351
Skorowidz 353

Szczegóły ebooka Otyłość wieku rozwojowego

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6095-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6028-7
Wydanie:
1
Redakcja:
Anna Noczyńska,Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska
Liczba Stron:
378
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub