Padaczka. Etiologia

Ebook Padaczka. Etiologia

87,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„Padaczka należy do grupy chorób, których etiologia jest niejednolita, a patogeneza wieloczynnikowa (…) Padaczka może mieć związek praktycznie z każdą patologią mózgową i napady mogą występować w przebiegu bardzo dużej liczby chorób układowych. W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp badań neuroobrazujących, badań genetycznych dających podstawy do lepszego rozumienia etiologii padaczek. Takie określenia, do których byliśmy przyzwyczajeni – idiopatyczna, kryptogenna czy objawowa etiologia padaczki – nie powinny być już dłużej w codziennym użytku. Obecnie padaczki są opisywane poprzez bardziej specyficzne podłoże, które je wywołuje. Książka ta właśnie wskazuje na olbrzymią heterogenność padaczki, przedstawia ważne, częste jej przyczyny, z uwzględnieniem tych, które mają odrębny kliniczny lub radiologiczny obraz, pozwalający na wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia”. /Z Wprowadzenia/
Znani i cenieni polscy specjaliści dokonali przeglądu najnowszych doniesień dotyczących etiologii napadów padaczkowych u dzieci i dorosłych. Autorzy dołożyli starań, by praktyczne wskazówki zawarte w książce ułatwiły lekarzom postawienie prawidłowej diagnozy, co z pewnością przyczyni się do lepszej opieki nad pacjentami.
Publikacja jest skierowana do neurologów, neurologów dziecięcych, osób przygotowujących się do specjalizacji w tych dziedzinach, a także psychiatrów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej.

Patronat honorowy: Polskie Towarzystwo Epileptologii

Spis treści ebooka Padaczka. Etiologia

1. Wprowadzenie. Co powoduje padaczkę? Joanna Jędrzejczak 1

2. Padaczka uwarunkowana genetycznie Anna Winczewska-Wiktor, Magdalena Badura-Stronka, Barbara Steinborn 5
Podłoże genetyczne padaczki 8
Genetyczne techniki diagnostyczne w padaczce 17
Korzyści z ustalenia podłoża genetycznego padaczki 19

3. Podłoże patomorfologiczne padaczki Ewa Matyja, Wiesława Grajkowska 25
Stwardnienie hipokampa 25
Nowotwory mózgu 27
Nieprawidłowości rozwojowe kory mózgu (MCD) 34
Hamartoma 39
Malformacje rozwojowe mózgu 39
Fakomatozy 41

4. Padaczka w chorobach metabolicznych Agnieszka Sawicka, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska 48
Patofizjologia padaczki we wrodzonych chorobach metabolicznych 49
Wrodzone choroby metaboliczne a encefalopatie padaczkowe 50
Rodzaje padaczki we wrodzonych chorobach metabolicznych 51
Klasyfikacja wrodzonych chorób metabolicznych, w przebiegu których występuje padaczka 52
Padaczki metaboliczne w wieku noworodkowym i wczesnoniemowlęcym 53
Padaczki we wrodzonych chorobach metabolicznych występujące w późnym niemowlęctwie oraz dzieciństwie 63
Padaczki we wrodzonych chorobach metabolicznych w wieku młodzieńczym i u dorosłych 67
Stosowanie leków przeciwpadaczkowych we wrodzonych chorobach metabolicznych 68

5. Padaczka w chorobach skórno-nerwowych Katarzyna Kotulska, Sergiusz Jóźwiak 73
Stwardnienie guzowate 73
Nerwiakowłókniakowatość 80
Choroba Sturge’a-Webera (naczyniakowatość twarzowo-mózgowa) 82
Zespół Jadassohna 85

6. Choroby infekcyjne a padaczka Janusz Wendorff 88
Rola infekcji wirusowych w etiologii drgawek gorączkowych i ich związki z padaczką 90
Infekcje bakteryjne, pierwotniakowe i grzybicze ośrodkowego układu nerwowego a padaczka 92
Opryszczkowe i inne wirusowe zapalenia mózgu a padaczka 97
Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii a padaczka 101

7. Epidemiologia ostrych objawowych napadów padaczkowych Barbara Błaszczyk 108
Definicja ostrych objawowych napadów padaczkowych według Międzynarodowej Ligii Padaczkowej (ILAE) 109
Epidemiologia 110
Etiologia 110
Ostre objawowe napady towarzyszące pierwotnym uszkodzeniom mózgu 112
Zatrucia i zespoły z odstawienia 115
Zaburzenia metaboliczne 116
Klinika 116
Postępowanie 117
Rokowanie 117

8. Padaczka pourazowa Ewa Nagańska 120
Czynniki ryzyka rozwoju padaczki pourazowej 122
Patofizjologia 123
Podłoże biologiczne 124
Leczenie 125
Kierunki przyszłych badań 127

9. Etiologia naczyniowa napadów padaczkowych i padaczki Joanna Jędrzejczak 130
Choroby naczyniowe 132
Czynniki ryzyka 135
Diagnoza i decyzja o wdrożeniu leczenia 136
Prognoza 137
Padaczka jako czynnik zapowiadający udar mózgu 138

10. Choroby zwyrodnieniowe mózgu jako podłoże padaczki Joanna Jędrzejczak 143
Napady padaczkowe w chorobie Alzheimera 144
Napady padaczkowe a inne zespoły neurodegeneracyjne 146
Rodzaje napadów padaczkowych w chorobach zwyrodnieniowych149
Napady w chorobie Huntingtona 149
Napady w naczyniowym otępieniu i zaburzeniach funkcji poznawczych o etiologii naczyniowej 150
Relacje procesu neurodegeneracji i padaczki 151

11. Zmiany zapalne oraz zaburzenia autoimmunologiczne jako czynnik ryzyka padaczki Danuta Ryglewicz 155

12. Napady padaczkowe w przebiegu odstawienia alkoholu Ewa Nagańska 171
Podłoże patofi zjologiczne napadów padaczkowych w okresie odstawienia alkoholu 173
Farmakoterapia przeciwpadaczkowa napadów po odstawieniu alkoholu 176
Postępowanie z pacjentem z napadami padaczkowymi związanymi ze spożywaniem alkoholu 177
Leczenie padaczki u pacjentów nadużywających alkoholu 181
Czy alkohol może być bezpiecznie spożywany przez pacjentów z padaczką? 181
Skorowidz 186

Szczegóły ebooka Padaczka. Etiologia

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5610-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5550-4
Wydanie:
1
Redakcja:
Joanna Jędrzejczak,Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
190
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub