Padaczka u osób starszych

Ebook Padaczka u osób starszych

92,04 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną pozycję Biblioteki Polskiego Towarzystwa Epileptologii Dokonano w nim interdyscyplinarnego przeglądu obecnej wiedzy na temat szczególnych problemów, które należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej najczęściej występujących w tym wieku stanów napadowych. Omówione zostały również zasady postępowania diagnostycznego i leczenia padaczki u osób starszych.

Badania epidemiologiczne wskazują, że częstość występowania padaczki jest najwyższa u osób w starszym wieku. Ta grupa stanowi wyjątkowe wyzwanie w zakresie diagnozy i leczenia ze względu na różnice w obrazie klinicznym i etiologii w porównaniu z młodszymi osobami, obecność chorób współistniejących i zaburzenia poznawcze u znacznej części pacjentów oraz zmiany fizjologiczne, które wpływają na postępowanie farmakologiczne. Pomimo ogromu i złożoności problemu przeprowadzono w tej populacji zaskakująco mało badań klinicznych.

Napady i padaczka u osób starszych są ważnym i coraz częstszym klinicznym problemem, na co szczególną uwagę muszą zwracać lekarze neurolodzy, psychiatrzy i lekarze medycyny rodzinnej. Padaczka u osób starszych musi być zawsze rozpatrywana w kontekście współwystępowania innych chorób oraz wzajemnych ich relacji.

W serii dotychczas ukazały się:
Padaczka. Diagnostyka różnicowa padaczkowych i niepadaczkowych incydentów napadowych
Padaczka. Etiologia
Padaczka. Obraz kliniczny napadów padaczkowych

Spis treści ebooka Padaczka u osób starszych

Wykaz skrótów leków XI
1. Wprowadzenie – Joanna Jędrzejczak 1
2. Epidemiologia – Joanna Jędrzejczak 4
3. Zaburzenia metaboliczne u osób starszych – Barbara Błaszczyk 8
Hipoglikemia 9
Napady drgawkowe w schorzeniach nerek9
Choroby wątroby i napady drgawkowe 11
Zaburzenia elektrolitowe 13
Etiologia padaczki u osób starszych 21
4. Padaczka o podłożu naczyniowym – Joanna Jędrzejczak 23
Czynniki ryzyka 25
Diagnoza i decyzja o wdrożeniu leczenia 27
Prognoza 29
Padaczka jako czynnik zapowiadający udar mózgu 30
5. Padaczka o podłożu chorób zwyrodnieniowych – Joanna Jędrzejczak 34
Napady padaczkowe w chorobie Alzheimera 34
Napady padaczkowe i inne zespoły neurodegeneracyjne 40
Rodzaje napadów padaczkowych w chorobach zwyrodnieniowych 41
Napady w chorobie Huntingtona 42
Napady w naczyniowym otępieniu i zaburzeniach funkcji poznawczych o etiologii naczyniowej 42
Relacje procesu neurodegeneracji i padaczki 43
6. Padaczka o etiologii nowotworowej u starszych dorosłych – Arkadiusz Nowak 48
Epidemiologia guzopochodnej padaczki u starszych pacjentów 48
Mechanizmy epileptogenezy u pacjentów z guzami mózgu 49
Etiologia nowotworowa padaczki 54
Obraz kliniczny guzopochodnej padaczki 58
Leczenie padaczki o etiologii nowotworowej u starszych pacjentów 64
7. Kobieta chora na padaczkę i menopauza – Ewa Motta 74
Menopauza 74
Układ hormonalny i padaczka 75
Okres przekwitania a częstość napadów padaczkowych 76
Hormonalna terapia zastępcza a napady padaczkowe 78
Wpływ menopauzy na układ kostny 81
8. Diagnoza padaczki i obraz kliniczny napadów padaczkowych u osób starszych – Joanna Jędrzejczak 85
Kliniczna diagnoza napadów padaczkowych u osób starszych 85
Obraz kliniczny 85
Diagnostyka różnicowa 87
Badania dodatkowe 95
Rola EEG 96
Rola badań neuroobrazujących 96
9. Obraz EEG u osób w wieku podeszłym chorych na padaczkę – Piotr Zwoliński 99
Defnicje 99
Przyczyny padaczki u osób w wieku podeszłym 104
Ostre napady objawowe 110
Diagnostyka różnicowa napadów padaczkowych i innych stanów napadowych u osób starszych 113
10. Diagnostyka różnicowa omdleń – Halina Sienkiewicz-Jarosz 115
Klasyfkacja i etiologia omdleń 116
Źródła pomyłek – omdlenie przypominające napady drgawkowe padaczkowe 119
Diagnostyka różnicowa omdleń 119
Kiedy należy zweryfikować rozpoznanie padaczki 125
Postępowanie terapeutyczne w omdleniach 126
11. Przemijające zaburzenia krążenia mózgowego (TIA) – Danuta 128
Trudności w diagnostyce różnicowej pomiędzy napadem padaczkowym a incydentem TIA 129
Trudności diagnostyczne w różnicowaniu objawów porażenia ponapadowego (porażenia Todda) z porażeniem kończyn występującym w przebiegu udaru 132
Znaczenie badań neuroobrazowych w diagnostyce różnicowej napadów padaczkowych i ostrych incydentów naczyniowych 134
12. Upadki związane ze starzeniem – perspektywa neurologa – Andrzej Friedman 138
Choroba Parkinsona i parkinsonizmy atypowe 139
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe (SCA) 140
Choroby otępienne 141
Napady upadania („drop attacks”) 141
Pacjent w wieku podeszłym, którego głównym problemem są upadki – postępowanie 141
13. Zaburzenia ruchowe związane ze snem – Mariusz Siemiński 144
Nocne napady padaczkowe – związana ze snem padaczka hipermotoryczna 145
Zaburzenie zachowania związane z fazą snu z szybkimi ruchami gałek ocznych (RBD) 147
Porażenie przysenne 149
Parasomnie snu bez szybkich ruchów gałek ocznych (snu NREM) 149
Proste zaburzenia ruchowe związane ze snem 151
14. Postępowanie terapeutyczne u osób starszych – Beata Majkowska-Zwolińska 157
Ogólne zasady leczenia u osób starszych i specyficzne wyzwania terapeutyczne 157
Przebieg leczenia i rokowanie 160
Rozpoczęcie leczenia 161
Dawkowanie LPP 161
Monitorowanie leczenia 162
Wybór leku 162
LPP u osób starszych ze współwystępującymi schorzeniami 168
Leczenie chirurgiczne 174
15. Interakcje lekowe u osób starszych chorujących na padaczkę – Barbara Błaszczyk, Stanisław Jerzy Czuczwar 181
Defnicja interakcji 182
Interakcje leków przeciwpadaczkowych 183
16. Padaczka a układ kostny – Marek Tałałaj 192
Przebudowa tkanki kostnej 192
Badanie densytometryczne 193
Znaczenie badań biochemicznych 193
Patogeneza zmian kostnych w przebiegu padaczki 194
Wpływ leków przeciwpadaczkowych na układ kostny 194
Zalecenia 198
17. Zaburzenia psychiczne u osób starszych chorych na padaczkę – Tomasz Szafrański 204
Konsekwencje występowania zaburzeń psychicznych u chorych na padaczkę 206
Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych w padaczce 207
Stosowanie kwestionariuszy przesiewowych 208
Depresja i lęk u osób starszych chorych na padaczkę 211
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych 213
Czy leki przeciwpadaczkowe mogą powodować psychiatryczne działania niepożądane? 215
Zaburzenia funkcji poznawczych i otępienie 216
Psychozy 219
Skorowidz 225

Szczegóły ebooka Padaczka u osób starszych

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5966-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5960-1
Wydanie:
1
Redakcja:
Joanna Jędrzejczak,Beata Majkowska-Zwolińska
Liczba Stron:
216
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub