Pielęgniarstwo diabetologiczne

Ebook Pielęgniarstwo diabetologiczne

118,59 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Cukrzyca stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Zmiana stylu życia, w tym zmniejszenie aktywności fizycznej i zarazem zwiększone spożycie produktów o dużej wartości kalorycznej, to główne przyczyny narastającej światowej epidemii cukrzycy.
Istotnym elementem pracy pielęgniarek i położnych jest ciągłe poszerzanie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa diabetologicznego oraz zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji i przestrzeganie zasad jej prowadzenia.
Zaktualizowany podręcznik, stworzony przez zespół autorów z wieloletnim doświadczeniem i praktyką, systematyzuje wiedzę w zakresie pielęgniarstwa opieki diabetologicznej. Nowe wydanie zostało wzbogacone o kilka dodatkowych tematów, takich jak: praktyka pielęgniarska oparta na dowodach (Evidence Based Practice – EBP), uprawnienia pielęgniarki i położnej, ordynowanie wyrobów medycznych oraz bezpieczeństwo pacjenta.
Publikacja adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i położnictwa, uczestników studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów czy szkoleń oraz profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z pacjentami z cukrzycą.

Spis treści ebooka Pielęgniarstwo diabetologiczne

1. CUKRZYCA JAKO CHOROBA SPOŁECZNA I CYWILIZACYJNA– Renata Wójcik 1
1.1. Organizacja ośrodków diabetologicznych 1
1.1.1. Organizacja opieki nad dorosłym chorym na cukrzycę 1
1.1.2. Organizacja opieki diabetologicznej dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę 3
1.2. Epidemiologia cukrzycy 3
1.3. Podział cukrzycy, etiologia i patogeneza 5
1.4. Koszty społeczne leczenia cukrzycy 9
1.5. Współpraca pielęgniarki w zespole terapeutycznym 10
Piśmiennictwo 12
2. POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CUKRZYCY 15
2.1. Metody niefarmakologiczne 15
2.1.1. Odżywianie – Grażyna Korzeniewska, Danuta Gajewska 15
2.1.2. Wysiłek fizyczny – Beata Stepanow 53
2.2. Metody farmakologiczne 65
2.2.1. Leczenie lekami doustnymi – Ewa Kostrzewa-Zabłocka 65
2.2.2. Leczenie insuliną – Alicja Szewczyk, Renata Koczan, Renata Seredyn 79
Piśmiennictwo 114
3. OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ 117
3.1. Samokontrola w cukrzycy – Teresa Benbenek-Klupa, Ewa Targońska-Piekutowska. 117
3.1.1. Monitorowanie glikemii 120
3.2. Ostre powikłania cukrzycy –Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Dorota Herbut 135
3.2.1. Hipoglikemia 135
3.2.2. Stany ostrego niedoboru insuliny – śpiączki hiperglikemiczne 146
3.3. Przewlekłe powikłania cukrzycy 160
3.3.1. Retinopatia cukrzycowa – Agnieszka Wróblewska, Halina Mazur 160
3.3.2. Nefropatia cukrzycowa – Agnieszka Karczewska, Krystyna Ośródek 171
3.3.3. Choroby naczyniowe mózgu w przebiegu cukrzycy – Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Dorota Herbut 179
3.3.4. Kardiomiopatia – Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Dorota Herbut 183
3.3.5. Zmiany skórne – Małgorzata Krajewska 189
3.3.6. Paradontoza – Elżbieta Kościńska 201
3.4. Zespół stopy cukrzycowej 203
3.4.1. Zasady rozpoznawania – Mirosława Młynarczuk 203
3.4.2. Wykaz badań stosowanych w diagnostyce i monitorowaniu zespołu stopy cukrzycowej – Mirosława Młynarczuk 218
3.4.3. Edukacja z zakresu profilaktyki stopy cukrzycowej – Justyna Kapuściok 226
3.5. Opieka pielęgniarska nad dziećmi chorymi na cukrzycę w środowisku nauczania i wychowania – Alicja Szewczyk 241
3.5.1. Zadania rodzica dziecka z cukrzycą w szkole 241
3.5.2. Sytuacje szczególne 244
3.5.3. Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą 251
3.6. Opieka pielęgnacyjno-położnicza w przebiegu ciąży – Grażyna Bączek, Ewelina Adamczyk-Brożyna 252
3.6.1. Cukrzyca przedciążowa. Opieka nad kobietą w okresie przedkoncepcyjnym, w czasie ciąży, opieka okołoporodowa i w czasie połogu 253
3.6.2. Opieka nad kobietą w ciąży chorą na cukrzycę ciążową 260
3.7. Opieka okołooperacyjna u chorych na cukrzycę –Elżbieta Nowicka, Cecylia Olszak, Dorota Herbut 270
Piśmiennictwo 290
4. Edukacja chorych na cukrzycę 297
4.1. Wprowadzenie – Elżbieta Kościńska 297
4.2. Cele, funkcje i znaczenie edukacji terapeutycznej – Elżbieta Kościńska 298
4.2.1. Edukacja formalna i nieformalna 303
4.2.2. Zespół edukacyjny we współczesnym systemie ochrony zdrowia 305
4.2.3. Etapy edukacji terapeutycznej w cukrzycy 307
4.2.4. Metody i formy procesu uczenia się 310
4.2.5. Czynniki determinujące efektywność uczenia się–nauczania 315
4.2.6. Zakres edukacji 320
4.3. Modele edukacji zdrowotnej w cukrzycy 321
4.3.1. Wprowadzenie – Elżbieta Kościńska 321
4.3.2. Model u dzieci i młodzieży – Alicja Szewczyk 323
4.3.3. Model u osób dorosłych – Elżbieta Kościńska 329
4.3.4. Model u seniorów – Elżbieta Kościńska 330
4.3.5. Model u osób słabowidzących i niewidomych – Elżbieta Nowicka, Cecylia Olszak, Dorota Herbut 332
4.3.6. Modele edukacji – przykłady dobrych praktyk – Ewa Kobos 346
Piśmiennictwo 362
5. ZAGADNIENIA PSYCHOLOGICZNE W OPIECE NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ – Joanna Pietrusińska-Nunziati 365
5.1. Psychologia chorego somatycznie 365
5.2. Specyfika cukrzycy w ujęciu psychologicznym 366
5.2.1. Czynniki emocjonalne w przebiegu i w leczeniu cukrzycy 366
5.2.2. Cukrzyca z perspektywy psychologicznej 366
5.3. Psychologiczna sytuacja osoby z cukrzycą 369
5.3.1. Reakcja pacjenta na rozpoznanie cukrzycy 369
5.3.2. Postępowanie w pierwszej fazie choroby 370
5.3.3. Emocjonalne reakcje na chorobę 370
5.3.4. Zaburzenia emocjonalne i zachowania towarzyszące cukrzycy 371
5.4. Cukrzyca typu 1 w życiu i rozwoju dziecka 374
5.4.1. Dynamika adaptacji rodziny do choroby 374
5.4.2. Cukrzyca w różnych okresach życia dziecka 375
5.4.3. Rozwój dzieci i młodzieży z cukrzycą 376
5.4.4. Rodzina wobec przewlekłej choroby dziecka 377
5.4.5. Sygnały emocjonalnej adaptacji do cukrzycy u dzieci i młodzieży 377
5.5. Współpraca z pacjentem w opiece diabetologicznej 379
5.5.1. Zmiana paradygmatu w terapii cukrzycy: od przedmiotu do podmiotu leczenia 379
5.5.2. Psychologiczne znaczenie wiedzy o chorobie 380
5.5.3. Komunikacja z pacjentem chorym na cukrzycę 382
5.5.4. Psychologiczne błędy w postępowaniu wobec pacjenta z cukrzycą 383
5.6. Jakość życia osób z cukrzycą 384
Piśmiennictwo 388
6. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I TERAPEUTYCZNE W CUKRZYCY – Ewa Kostrzewa-Zabłocka 389
6.1. Schemat programu zdrowotnego 390
Piśmiennictwo 397
7. PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA OPARTEGO NA FAKTACH W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI DIABETOLOGICZNEJ – Ewa Kobos 399
7.1. Praktyka oparta na dowodach (Evidence Based Practice) 399
7.2. Pytanie istotne klinicznie PICO(T) – kluczowy krok w EBP 401
7.3. Przeszukiwanie baz danych 405
7.3.1. Analiza sytuacji klinicznej, budowanie pytania PICOT dla potrzeb wyszukiwania dowodów 405
7.3.2. Określanie poziomów dowodów i rodzajów badań 407
7.3.3. Wybór zasobów 434
7.3.4. Wyszukiwanie wyników badań z użyciem słów kluczowych 438
7.4. Przegląd wyników wyszukiwania, ocena krytyczna 445
7.5. Wykorzystanie dowodów 447
Piśmiennictwo 448
8. WYROBY MEDYCZNE ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI PACJENTOM ZE DIAGNOZOWANĄ CUKRZYCĄ – Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz 451
Piśmiennictwo 476
9. BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA W OPIECE DIABETOLOGICZNEJ – Józefa Czarnecka 479
Piśmiennictwo 485
10. TOWARZYSTWA NAUKOWE I STOWARZYSZENIA W DIABETOLOGII – Alicja Szewczyk 487
10.1 Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia polskie 487
10.2. Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia zagraniczne 489
11. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ – Alicja Szewczyk 491
SKOROWIDZ 495

Szczegóły ebooka Pielęgniarstwo diabetologiczne

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5905-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5755-3
Wydanie:
2
Redakcja:
Alicja Szewczyk
Liczba Stron:
510
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub