Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Ebook Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

140,72 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja niezbędna w codziennej praktyce pielęgniarskiej.
Książka została napisana przez zespół specjalistów - lekarzy, pielęgniarek i psychologów - zajmujących się tą tematyką. Prezentuje ona aktualny stan wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa w opiece długoterminowej.
Podręcznik składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawiera podstawowe wiadomości dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem opieki długoterminowej. W części szczegółowej opisano zagadnienia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, psychologicznych i społecznych osób przewlekle chorych.

Podręcznik adresowany jest do studentów pielęgniarstwa i pracujących pielęgniarek. Może być też doskonałą pomocą dla opiekunów medycznych, asystentów osób niepełnosprawnych i pracowników socjalnych.

Spis treści ebooka Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

CZĘŚĆ I 1
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE W PIELĘGNIARSTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 1
1. Opieka długoterminowa w Polsce 3
1.1. Uwarunkowania rozwoju opieki długoterminowej Kamila Faleńczyk 3
1.2. Organizacja opieki długoterminowej Edyta Skolmowska 12
2. Organizacja systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej Justyna Szrajda, Agnieszka Łukomska, Teresa Bułat 37
CZĘŚĆ II 47
ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE PIELĘGNIARSTWA W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 47
3. Problemy osób przewlekle chorych w aspekcie opieki długoterminowej 49
3.1. Opieka nad pacjentami po amputacji kończyn Edyta Skolmowska 49
3.2. Opieka nad chorymi ze schorzeniami neurologicznymi Alicja Marzec, Monika Biercewicz 57
3.3. Wybrane problemy neurologiczne Robert Ślusarz, Agnieszka Królikowska 70
3.4. Opieka nad chorymi po urazach rdzenia kręgowego Agnieszka Królikowska, Robert Ś lusarz 84
3.5. Opieka nad chorymi z wybranymi schorzeniami układu ruchu Edyta Skolmowska 94
3.6. Opieka nad chorymi z cukrzyca˛ II typu Mariola Rybka, Monika Han, Katarzyna Malinowska, Marcin Wiśniewski 99
4. Psychospołeczne i medyczne aspekty starzenia się i starości 109
4.1. Schorzenia układu krążenia i oddechowego Tomasz Kornatowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska 109
4.2. Schorzenia układu ruchu i osteoporoza Katarzyna Porzych, Marcin Porzych, Anna Polak-Szabela 122
4.3. Problemy opiekuńcze u osób w starszym wieku Marta Muszalik, Monika Biercewicz 131
4.4. Problem nietrzymania moczu u osób w podeszłym wiekuMonika Biercewicz, Marta Muszalik 140
4.5. Zespoły otępienne i depresyjne wieku podeszłego Katarzyna Malinowska, Monika Han, Marcin Wiśniewski, Mariola Rybka 150
4.6. Psychologiczne aspekty starzenia się Magdalena Grabowska 165
4.7. Rehabilitacja osób w starszym wieku Tomasz Kostka, Joanna Kostka 174
4.8. Urazy i wypadki u osób starszych Ilona Grzeszak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik 184
5. Problemy osób upośledzonych umysłowo w aspekcie opieki długoterminowej Julia Sawicka, Katarzyna Snarska, Elżbieta Krajewska-Kułak 195
6. Problemy osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie opieki długoterminowej 221
6.1. Opieka psychiatryczna w Polsce Marcin Ziółkowski, Krzysztof Opozda, Anita Markowska 221
6.2. Opieka długoterminowa w wybranych schorzeniach psychicznych Anita Markowska, Krzysztof Opozda, Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski 228
6.3. Udział pielęgniarki w profilaktyce terapii uzależnień Damian Czarnecki, Krzysztof Opozda, Marcin Ziółkowski 238
7. Wybrane zagadnienia opieki długoterminowej nad dziećmi Wojciech Kułak, Elżbieta Krajewska-Kułak 249
8. Pielęgnowanie pacjentów w stanie apalicznym Edyta Skolmowska 261
9. Odleżyny – profilaktyka i leczenie Marcin Wiśniewski, Katarzyna Malinowska, Mariola Rybka, Monika Han 273
10. Pielęgnacja pacjentów sztucznie wentylowanych Edyta Skolmowska 293
11. Standardy i procedury w opiece długoterminowej Edyta Skolmowska 305
12. Opieka długoterminowa w warunkach domowych Kamila Faleńczyk, Alicja Marzec 319
13. Metody oceny potrzeb, stanu funkcjonalnego i jakości życia 331
13.1. Metody oceny potrzeb i sprawności funkcjonalnej Marta Muszalik 331
13.2. Metody badania jakości życia związanej ze zdrowiem Marta Muszalik 343
Aneksy 349
Skorowidz 393

Szczegóły ebooka Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-6043-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-4922-0
Wydanie:
1
Redakcja:
Kornelia Kędziora-Kornatowska,Marta Muszalik,Edyta Skolimowska
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
398
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub