Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Ebook Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

118,59 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Monografia jest skierowana do położnych, pracujących w lecznictwie ambulatoryjnym, szpitalnym, a także mających praktykę indywidualną lub grupową. Może być również cennym źródłem wiedzy praktycznej dla studentów kierunku Położnictwo.

Na podstawie opisów konkretnych przypadków klinicznych w książce zostały przedstawione modele indywidualnej opieki świadczonej przez położne nad kobietami/pacjentkami w różnych etapach ich życia (ciąży, porodzie, połogu), a także chorymi ginekologicznie lub onkologicznie.

Zawiera przykłady opieki świadczonej wobec ciężarnej, rodzącej, położnicy. Omówiono także opiekę nad noworodkiem zdrowym oraz chorym.

Przedstawiony został również model opieki okołooperacyjnej i wybrane sytuacje powikłań pooperacyjnych, a także innych problemów ginekologicznych.
Monografia jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją przedstawiającą ściśle praktyczną stronę pracy położnej. Zawiera przykładowy indeks diagnoz położniczych

Spis treści ebooka Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Spis treści
Wstęp 1

1. Proces pielęgnowania – nowoczesna opieka nad pacjentem 3
1.1. Teorie i modele pielęgnowania 5
1.2. Primary nursing jako sposób organizacji pracy 7
1.3. Proces pielęgnowania 7
1.3.1. Struktura procesu pielęgnowania 8
1.3.2. Dokumentowanie procesu pielęgnowania 13

2. Znaczenie diagnozy pielęgniarskiej w opiece położniczo-ginekologicznej 15
2.1. Wyjaśnienie pojęć, zasady tworzenia diagnoz pielęgniarskich w położnictwie i ginekologii 15
2.1.1. Miejsce diagnozy w procesie pielęgnowania 15
2.1.2. Definicja diagnozy pielęgniarskiej 16
2.1.3. Rodzaje diagnoz pielęgniarskich 17
2.1.4. Klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich 18
2.1.5. Formułowanie diagnoz pielęgniarskich 19
2.2. Diagnoza pielęgniarska a diagnoza medyczna 20
2.3. Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych a umiejętność stawiania diagnozy pielęgniarskiej 21
2.4. Przegląd piśmiennictwa na temat diagnozy pielęgniarskiej 22
2.4.1. Postawy pielęgniarek wobec stawiania diagnoz 22
2.4.2. Czas poświęcony na stawianie diagnoz 22
2.4.3. Trafność w stawianiu diagnozy pielęgniarskiej 23
2.5. Błędy w ustalaniu diagnozy 24

3. Proces pielęgnowania jako metoda nauczania i uczenia się w kształceniu położnych w Warszawie 27
3.1. Wprowadzenie 27
3.2. Od modelu zadaniowego do procesu pielęgnowania 27
3.3. Wprowadzenie nowej metody nauczania i uczenia się do kształcenia zawodowego położnych 28
3.4. Proces pielęgnowania jako metoda w kształceniu położnych zgodna z obowiązującymi standardami postępowania medycznego 40

4. Proces pielęgnowania jako metoda kompleksowej opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu w środowisku domowym, świadczonej samodzielnie przez położną 47
4.1. Wprowadzenie 47
4.2. Przykład zastosowania procesu pielęgnowania ciężarnej/rodzącej i noworodka w porodzie domowym 50

5. Proces pielęgnowania jako metoda indywidualnej opieki położnej nad pacjentkami hospitalizowanymi na oddziale patologii ciąży 67
5.1. Wprowadzenie 67
5.2. Przykłady procesów realizowanych na oddziale patologii ciąży 70
5.2.1. Proces pielęgnowania kobiety w ciąży III 30. tyg. z podejrzeniem hipotrofii płodu, nieprawidłowymi przepływami naczyniowymi w jednostce płodowo-łożyskowej i matczyno-łożyskowej w badaniu ultrasonograficznym oraz z rozpoznaniem cholestazy wewnątrzwątrobowej ciężarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.2.2. Proces pielęgnowania kobiety ciężarnej w ciąży II 29. tygodniu
z rozpoznanym konfliktem serologicznym z niezgodnością antygenową w zakresie układu RhD 83
5.2.3. Proces pielęgnowania kobiety ciężarnej w ciąży II 30. tygodniu z zagrażającym porodem przedwczesnym 95
5.2.4. Przykład procesu pielęgnowania kobiety ciężarnej w ciąży I 28. tygodniu diagnozowanej w kierunku cukrzycy 106
5.2.5. Przykład procesu pielęgnowania kobiety ciężarnej w ciąży III 32. tygodniu z nadciśnieniem indukowanym ciążą 115

6. Proces pielęgnowania jako metoda indywidualnej opieki położnej nad pacjentkami hospitalizowanymi na sali porodowej 127
6.1. Wprowadzenie 127
6.2. Przedstawienie przykładów realizowanych procesów pielęgnowania w wybranych sytuacjach położniczych z dokładną analizą przypadków 131
6.2.1. Proces pielęgnowania kobiety przyjętej do sali porodowej w ciąży I 37. tygodniu z przedwczesnym odpłynięciem płynu owodniowego 131
6.2.2. Proces pielęgnowania kobiety przyjętej do sali porodowej w CI 38. tygodniu z GDMG1 oraz przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego 141
6.2.3. Proces pielęgnowania prowadzony na sali porodowej u kobiety drugi raz rodzącej w CIII w 39. tygodniu ciąży z krwawieniem
w IV okresie porodu 150

7. Proces pielęgnowania jako metoda indywidualnej opieki położnej nad pacjentkami hospitalizowanymi na oddziale położniczo-noworodkowym 163
7.1. Wprowadzenie 163
7.2. Przykłady realizowanych procesów pielęgnowania w wybranych sytuacjach położniczych z dokładną analizą przypadków 167
7.2.1. Proces pielęgnowania położnicy i noworodka w pierwszej dobie po porodzie siłami natury, ciąża I 39. hbd 168
7.2.2. Proces pielęgnowania położnicy i noworodka w drugiej dobie po porodzie siłami natury 182
7.2.3. Proces pielęgnowania położnicy po porodzie drogami natury w trzeciej dobie połogu 194
7.2.4. Przebieg procesu pielęgnowania położnicy i noworodka po elektywnym cięciu cesarskim w pierwszej dobie 206
7.2.5. Przebieg procesu pielęgnowania położnicy po porodzie drogami natury powikłanym zaburzeniami III okresu porodu 220

8. Proces pielęgnowania jako metoda indywidualnej opieki położnej nad pacjentkami hospitalizowanymi na oddziale ginekologii 237
8.1. Wprowadzenie 237
8.2. Przykłady realizowanych procesów pielęgnowania w wybranych sytuacjach ginekologicznych z dokładną analizą przypadków 239
8.2.1. Proces pielęgnowania kobiety przyjętej do zabiegu diagnostycznego w ramach ginekologii jednego dnia 239
8.2.2. Proces pielęgnowania w pierwszych 12 godzinach po operacji ginekologicznej 248
8.2.3. Proces pielęgnowania kobiety w pierwszej dobie po operacji drogą pochwową 260
8.2.4. Proces pielęgnowania pacjentki w podeszłym wieku po operacji wycięcia macicy z przydatkami drogą laparotomii – druga doba pooperacyjna 269
8.2.5. Proces pielęgnowania pacjentki w trakcie farmakologicznej indukcji poronienia zatrzymanego 281

9. Proces pielęgnowania jako metoda indywidualnej opieki położnej nad dziećmi hospitalizowanymi na oddziale intensywnej terapii noworodka 295
9.1. Wprowadzenie 295
9.2. Przykłady realizowanych procesów pielęgnowania w wybranych patologiach okresu noworodkowego 296
9.2.1. Proces pielęgnowania noworodka z wrodzonym bakteryjnym zapaleniem płuc 297
9.2.2. Proces pielęgnowania noworodka z prawostronnym rozszczepem wargi i całkowitym podniebienia 305
9.2.3. Proces pielęgnowania noworodka urodzonego przedwcześnie z martwiczym zapaleniem jelit I stopnia 312
9.2.4. Proces pielęgnowania noworodka matki zakażonej HIV 318
9.2.5. Proces pielęgnowania noworodka ze złamanym obojczykiem 324
9.2.6. Proces pielęgnowania noworodka z zespołem syropu klonowego 331

10. Proces pielęgnowania jako metoda indywidualnej opieki położnej nad pacjentkami zgłoszonymi do poradni podstawowej opieki zdrowotnej 339
10.1. Wprowadzenie 339
10.2. Przedstawienie przykładów realizowanych procesów pielęgnowania w środowisku rodzinnym w wybranych sytuacjach położniczych z dokładną analizą przypadków 343
10.2.1. Przebieg procesu pielęgnowania w środowisku rodzinnym po porodzie fizjologicznym drogami natury zdrowego noworodka pacjentki z niskim ryzykiem powikłań połogowych 343
10.2.2. Przebieg procesu pielęgnowania w środowisku rodzinnym położnicy po porodzie drogą cięcia cesarskiego zdrowego noworodka u pacjentki z niskim ryzykiem powikłań połogowych 353

11. Przykłady diagnoz pielęgniarskich stosowanych w położnictwie, ginekologii i neonatologii 365

Skorowidz 379

Szczegóły ebooka Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5619-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5542-9
Wydanie:
1
Redakcja:
Maria Rabiej,Barbara Mazurkiewicz
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
383
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub