Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego

Ebook Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego

96,47 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Kompendium wiedzy z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego. W przystępny sposób omówiono zarówno zagadnienia ogólne: etyczne, prawne aspekty opieki nad pacjentem psychicznie chorym, modele relacji międzyludzkich, a także szczegółowe praktyczne, jak opieka nad osobami chorymi, stosowanie różnych metod leczenia – od biologicznych, poprzez psychoterapię kreatywną, do postępowania rehabilitacyjnego.

Publikacja przydatna będzie w kształceniu zawodowym, a także może być wykorzystana w codziennej praktyce pielęgniarskiej.

Spis treści ebooka Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego

1. Wprowadzenie – Ewa Wilczek-Rużyczka 1
2. Prawne i etyczne aspekty opieki psychiatrycznej – Katarzyna Czyżowicz 3
2.1. Uwarunkowania prawne opieki psychiatrycznej w Polsce 3
2.2. Zadania pielęgniarki wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 8
2.3. Prawne aspekty praktyki pielęgniarskiej 10
2.4. Etyczne aspekty praktyki zawodowej pielęgniarki psychiatrycznej 13
3. Wybrane aspekty zdrowia psychicznego – Ewa Wilczek-Rużyczka, Janina Lewandowska 17
3.1. Rozważania nad definicją zdrowia psychicznego 17
3.2. Koncepcje zdrowia psychicznego 19
3.3. Promocja zdrowia psychicznego 24
4. Komunikowanie się z chorym psychicznie – Ewa Wilczek-Rużyczka 29
4.1. Komunikowanie terapeutyczne 29
4.1.1. Definicje komunikowania terapeutycznego 29
4.2. Relacje terapeutyczne pielęgniarki z pacjentem psychicznie chorym 44
4.3. Fazy komunikowania terapeutycznego 47
5. Model relacji międzyludzkich według Hildegard Pepla – implikacje w praktyce – Ewa Wilczek-Rużyczka, Katarzyna Wojtas 51
5.1. Podstawowe założenia modelu 51
5.2. Fazy relacji terapeutycznej 52
5.3. Funkcje terapeutyczne jako wyznacznik pracy pielęgniarki 56
6. Model opieki według Nancy Roper – Ewa Wilczek-Rużyczka 61
6.1. Podstawowe założenia modelu 61
6.2. Charakterystyka elementów modelu pielęgnowania 61
6.2.1. Aktywności życiowe 61
6.2.2. Długość życia 64
6.2.3. Ciągłość zależność/niezależność 64
6.2.4. Czynniki wpływające na aktywności życiowe 64
6.2.5. Indywidualność życiowa 65
6.2.6. Zindywidualizowane pielęgnowanie 65
6.3. Praktyczne wykorzystanie w opiece modelu według Nancy Roper 66
7. Współpraca w zespole terapeutycznym – Ewa Wilczek-Rużyczka, Katarzyna Wojtas 77
7.1. Definicja zespołu terapeutycznego 77
7.2. Funkcje zadaniowe zespołu terapeutycznego 78
7.2.1. Stworzenie pacjentom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji 80
7.2.2. Komunikowanie się w zespole terapeutycznym i z pacjentami 81
7.2.3. Budowanie relacji terapeutycznej 82
7.2.4. Pomaganie i rozwiązywanie konfliktów przez zespół terapeutyczny – umiejętność wynikająca z empatii 84
7.3. Podsumowanie 86
8. Opieka w wybranych zespołach zaburzeń psychicznych 89
8.1. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami nerwicowymi – Aniela Płotka 89
8.1.1. Charakterystyka zaburzeń 89
8.1.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 92
8.2. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami odżywiania – Krzysztof Opozda 101
8.2.1. Charakterystyka zaburzeń 101
8.2.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 104
8.3. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi – Ewa Wilczek-Rużyczka 119
8.3.1. Charakterystyka zaburzeń 119
8.3.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 122
8.4. Opieka nad pacjentem z zespołem maniakalnym – Katarzyna Wojtas, Katarzyna Czyżowicz 129
8.4.1. Charakterystyka zaburzeń 129
8.4.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 131
8.5. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami spowodowanymi substancjami psychoaktywnymi – Aleksandra Cieślik, Teresa Grzywna 143
8.5.1. Charakterystyka zaburzeń 144
8.5.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 146
8.6. Opieka nad pacjentem ze schizofrenią – Krystyna Górna 152
8.6.1. Charakterystyka zaburzeń 152
8.6.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 154
8.7. Opieka nad chorym psychicznie w wieku podeszłym – Janina Lewandowska 163
8.7.1. Charakterystyka zaburzeń 163
8.7.2. Opieka nad chorym w podeszłym wieku z depresją 164
8.7.3. Opieka nad chorym z otępieniem 167
9. P roblemy wynikające z leczenia metodami biologicznymi – Katarzyna Czyżowicz, Janina Lewandowska 177
9.1. Ogólna charakterystyka metod biologicznych 177
9.2. Problemy wynikające z leczenia farmakologicznego 178
9.3. Problemy wynikające z leczenia elektrowstrząsami 186
10. P sychoterapia – Ewa Wilczek-Rużyczka 191
10.1. Psychoterapia indywidualna 191
10.2. Psychoterapia grupowa 197
10.3. Terapia rodziny 204
11. T erapia kreatywna – Ewa Wilczek-Rużyczka 209
11.1. Muzykoterapia 211
11.1.1. Muzyka jako czynnik terapeutyczny 211
11.1.2. Rodzaje muzykoterapii 214
11.1.3. Metody i cele muzykoterapii 216
11.1.4. Muzykoterapia w zaburzeniach na tle emocjonalnym u osób niedostosowanych społecznie 217
11.1.5. Muzykoterapia relaksacyjna – profilaktyka u osób zdrowych 218
11.2. Choreoterapia 221
11.3. Dramatoterapia 222
11.4. Psychorysunek 226
12. Rehabilitacja w psychiatrii – Agnieszka Skorupska-Król 229
12.1. Wprowadzenie 229
12.2. Niepełnosprawność w psychiatrii 230
12.3. Teoretyczne podstawy i zasady rehabilitacji psychiatrycznej 230
12.4. Wybrane metody rehabilitacji 233
12.4.1. Trening umiejętności 233
12.5. Psychoedukacja w rehabilitacji 238
12.6. Terapia zajęciowa 241
12.7. Rola farmakoterapii w rehabilitacji psychiatrycznej 242
12.8. Wybrane formy rehabilitacji w psychiatrii 243
12.8.1. Formy ukierunkowane na podtrzymanie bieżącego funkcjonowania 243
12.8.2. Formy ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 245
12.9. Społeczność terapeutyczna 247
13. Środowiskowa opieka psychiatryczna – Magdalena Kwak, Ewa Wilczek-Rużyczka 251
13.1. Uwarunkowania historyczne opieki psychiatrycznej 251
13.2. Kontekst medyczny i społeczny zmian w opiece psychiatrycznej w drugiej połowie XX wieku 253
13.3. Definicja i główne założenia psychiatrii środowiskowej 255
13.4. Rozwój środowiskowej opieki psychiatrycznej w Polsce 257
13.5. Pielęgniarki w środowiskowej opiece psychiatrycznej 261
13.5.1. Rola i zadania pielęgniarek w środowiskowej opiece psychiatrycznej 262
14. U dział pielęgniarki w kompleksowym leczeniu – podsumowanie – Katarzyna Czyżowicz, Agnieszka Skorupska-Król 267
Skorowidz 273

Szczegóły ebooka Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5749-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5709-6
Wydanie:
2
Redakcja:
Ewa Wilczek-Rużyczka
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
280
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub