Prawo medyczne

Ebook Prawo medyczne Justyna Zajdel-Całkowska

Justyna Zajdel-Całkowska
136,29 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Kompaktowa publikacja w zakresie prawa medycznego, a w niej bieżące przepisy dotyczące pracy w służbie zdrowia. Autorka omawia tematy, które stanowią esencję prawa medycznego w obszarze związanym z: prawami pacjenta, obowiązkami osób wykonujących zawody medyczne i dokumentacją medyczną.
Publikacja zawiera liczne wzory dokumentów i schematy postępowania, które mają stanowić praktyczną wskazówkę w codziennej praktyce medycznej. Nieprzypadkowa jest również liczba przykładów medycznych, których zadaniem jest zbliżenie Czytelnika do realiów jego codziennej pracy i odniesienie przykładowych stanów faktycznych do aktualnie obowiązującego prawa, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów.

Spis treści ebooka Prawo medyczne

Rozdział 1. Charakterystyka prawa medycznego 1
1.1. Pojęcie prawa medycznego 1
1.2. Podstawowe pojęcia i terminy 5
1.2.1. Prawo do ochrony zdrowia i prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych 5
1.3. Pacjent versus chory 20
Rozdział 2. Prawa pacjenta 27
2.1. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej 27
2.2. Prawo do opieki duszpasterskiej 38
2.3. Prawo do poszanowania intymności i godności 45
2.4. Prawo do godności 49
2.5. Prawo do umierania w spokoju i godności 53
2.6. Prawo do informacji 62
2.6.1. Ryzyko rzadkie 73
2.6.2. Czy informacja szczegółowa nie jest nadmierna? 76
2.6.3. Zakres informacji w przypadku odstąpienia od proponowanych czynności 78
2.6.4. Informacja na temat alternatywnych sposobów leczenia 79
2.7. Prawo do wyrażania zgody i sprzeciwu na udzielenie świadczeń zdrowotnych 100
2.7.1. Zgoda i sprzeciw pacjenta co do świadczeń zdrowotnych zwykłego ryzyka 111
2.7.2. Zgoda na czynności medyczne podwyższonego ryzyka 130
2.7.3. Czy milczenie oznacza zgodę? 137
2.7.4. Stosunki między rodzicami a dziećmi w kontekście zgody i sprzeciwu co do udzielania świadczeń zdrowotnych 142
2.7.5. Medyczne oświadczenie pro futuro 154
2.8. Prawo do odmowy obecności osób trzecich podczas udzielania świadczeń zdrowotnych 164
2.9. Prawo do życia rodzinnego 166
Rozdział 3. Prawa osób wykonujących zawody medyczne 179
3.1. Prawo do odstąpienia od rozpoczęcia lub kontynuowania świadczeń zdrowotnych 180
3.1.1. „Klauzula sumienia” 187
3.2. Prawo do rozszerzenia zakresu czynności leczniczych w trakcie ich trwania 196
3.3. Prawo do stosowania produktów leczniczych poza ChPL 201
3.3.1. Zasady preskrypcji – refundacyjne wskazania pozarejestracyjne 206
3.3.2. Zasady preskrypcji – refundacyjne wskazania rejestracyjne 208
3.3.3. Prawo do preskrypcji bezpłatnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych 216
3.3.4. Wybrane aspekty realizacji recept a prawa osób uprawnionych do preskrypcji 220
3.3.5. Ograniczenie substytucji aptecznej 224
3.4. Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu 226
3.5. Prawo do przekazywania informacji na temat wykonywanych usług zdrowotnych 239
3.5.1. Pojęcie reklamy podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielanych świadczeń zdrowotnych 239
3.5.2. Linkowanie stron www jako element informacji o świadczeniach zdrowotnych 245
3.5.3. Prowadzenie fanpage’a w mediach społecznościowych – informacja, promocja czy reklama? 247
3.6. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej 250
3.6.1. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej a obowiązek denuncjacji 253
3.6.2. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej w przypadku chorób zakaźnych i zakażeń 263
3.6.3. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej odnośnie do stanu zdrowia pracownika 267
3.6.4. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej na rzecz innych podmiotów 272
3.6.5. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta 275
3.6.6. Prawo do uchylenia tajemnicy lekarskiej a prawo do przekazania informacji 279
3.7. Prawo do ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu 284
Rozdział 4. Przymus w medycynie 293
4.1. Postępowanie przymusowe wobec osób chorych psychicznie i zaburzonych psychicznie 293
4.1.1. Dopuszczalność stosowania przymusu bezpośredniego w trakcie leczenia psychiatrycznego 308
4.1.2. Czas zastosowania przymusu bezpośredniego 312
4.2. Przymusowe postępowanie odwykowe 314
4.2.1. Odwykowe leczenie alkoholizmu 314
4.3. Przymusowe leczenie uzależnienia od narkotyków i środków działających podobnie 329
4.3.1. Odpowiedzialność cywilna osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych 334
4.4. Przymusowe postępowanie wobec osób zakażonych i chorych na choroby zakaźne 344
4.5. Obowiązkowe szczepienia ochronne 353
4.5.1. Obowiązek wykonania szczepień versus sprzeciw wobec udzielenia świadczenia zdrowotnego 362
Rozdział 5. Aspekty prawne dotyczące postępowania ze zwłokami ludzkimi 373
5.1. Stwierdzanie zgonu, wydawanie karty zgonu, sekcja zwłok, donacja ciała ludzkiego na cele naukowe i/lub dydaktyczne, dawstwo organów ex mortuo 373
5.1.1. Karta zgonu 376
5.2. Przekazanie zwłok na cele naukowe bądź dydaktyczne i dawstwo komórek, tkanek i narządów 382
Rozdział 6. Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania 389
6.1. Udostępnianie dokumentacji medycznej 399
6.1.1. Udostępnianie dokumentacji medycznej pełnoletniemu pacjentowi lub osobie upoważnionej 401
6.1.2. Udostępnianie dokumentacji medycznej przedstawicielom ustawowym małoletniego pacjenta 405
6.1.3. Udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom i organom 406
6.1.4. Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeniowym 412
6.1.5. Udostępnianie dokumentacji medycznej organom rentowym i zespołom do spraw orzekania i niepełnosprawności 415
Adnotacje 455

Szczegóły ebooka Prawo medyczne

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5788-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5686-0
Wydanie:
1
Autorzy:
Justyna Zajdel-Całkowska
Liczba Stron:
484
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub