Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2

Ebook Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2

92,04 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Pierwsza wieloośrodkowa publikacja zawierająca szczegółowy zestaw procedur i algorytmów w ginekologii (tom 1) i położnictwie (tom 2).

W dwóch częściach opisano krok po kroku postępowanie położnej w opiece nad pacjentką z problemami ginekologicznymi oraz ciężarną, rodząca i położnicą.

Omówiono najważniejsze procedury w zakresie fizjologii ciąży, porodu i połogu, patologii ciąży, ginekologii z elementami pielęgniarstwa, laktacji oraz poradnictwa i edukacji. Każdy punkt zawiera efekty kształcenia, cel, istotę i przeprowadzenie zabiegu, czynności przygotowawcze i porządkowe oraz zalecane piśmiennictwo.

Publikacja jest przeznaczona do zajęć seminaryjnych, ćwiczeń i jako doskonała powtórka do egzaminu OSCE. Obszerny materiał został przedstawiony w czytelnej, przejrzystej formie.

Książka z pewnością zainteresuje studentów kierunku położnictwa. Może być również cenną pomocą dydaktyczną dla innych kierunków medycznych, jak również w kształceniu podyplomowym.

Spis treści ebooka Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2

Standaryzowany egzamin OSCE Bożena KULESZA-BROŃCZYK 1
Procedury medyczne wykonywane samodzielnie przez położną w czasie ciąży, porodu i połogu o przebiegu prawidłowym Agnieszka NOWACKA 7
Ciąża o prawidłowym przebiegu Agnieszka NOWACKA 9
1. Opieka położnej nad kobietą w ciąży fizjologicznej 10
2. Ocena ryzyka depresji 16
3. Test obciążenia 75 g glukozy – OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) 19
4. Edukacja przedporodowa 23
Poród o prawidłowym przebiegu Agnieszka NOWACKA, Barbara MAZURKIEWICZ, Małgorzata STEFANIAK, Maria RABIEJ 29
5. Przyjęcie rodzącej – izba przyjęć 30
6. Badanie położnicze – badanie podmiotowe (wywiad) 34
7. Badanie położnicze – badanie wewnętrzne 39
8. Przyjęcie rodzącej na salę porodową 43
9. Plan referowania rodzącej/ciężarnej 46
10. Postępowanie położnej w I okresie porodu 48
10.1. Ocena budowy miednicy kostnej 51
10.2. Pomiar obwodu brzucha 54
10.3. Pomiar wysokości dna macicy 56
10.4. Badanie położnicze zewnętrzne – chwyty Leopolda 59
10.5. Zapis kardiotokograficzny – ocena czynności serca płodu i czynności skurczowej 61
10.6. Metody łagodzenia bólu porodowego 65
11. Postępowanie położnej w II okresie porodu 83
11.1. Procedura wytaczania główki z ochroną krocza 86
11.2. Procedura nacięcia krocza 90
12. Postępowanie położnej w III okresie porodu 93
13. Postępowanie położnej w IV okresie porodu 96
13.1. Szycie krocza – nacięcie środkowo-boczne 98
13.2. Pierwszy kontakt „skóra do skóry” 102
14. Opieka nad rodzącą podczas porodu do wody 105
15. Postępowanie w przypadku opieki nad rodzącą w „porodzie lotosowym” 108
Połóg o prawidłowym przebiegu Beata PIĘTA, Joanna SOSNOWSKA, Maria RABIEJ, Elżbieta ŁODYKOWSKA 113
16. Przyjęcie położnicy wraz z noworodkiem na oddział położniczy 116
17. Opieka położnej nad położnicą i noworodkiem na oddziale położniczym 120
18. Badanie wysokości dna macicy i kontrola odchodów z jamy macicy 124
19. Ocena karmienia naturalnego 126
20. Postępowanie w przypadku nawału mlecznego 135
21. Ręczny sposób odciągania pokarmu 138
Procedury medyczne wykonywane przez położną w czasie ciąży, porodu i połogu o przebiegu powikłanym zgodnie ze zleceniem lekarskim Barbara MAZURKIEWICZ, Małgorzata STEFANIAK, Wioletta BRZEŹNICKA, Aleksandra WERCZYŃSKA, Agnieszka NOWACKA, Anna KABALA, Barbara KOTLARZ, Maria RABIEJ, Elżbieta ŁODYKOWSKA 143
Ciąża o przebiegu powikłanym Barbara MAZURKIEWICZ, Małgorzata STEFANIAK, Wioletta BRZEŹNICKA 143
22. Przyjęcie ciężarnej na oddział patologii ciąży 144
23. Profilaktyka śródciążowa konfliktu serologicznego 149
24. Opieka nad ciężarną z rozpoznaniem stanu przedrzucawkowego 153
25. Diagnostyka dobrostanu płodu – test stresowy 159
26. Opieka nad kobietą z rozpoznaniem cukrzycy 164
26.1. Wprowadzenie do edukacji kobiet ciężarnych, rodzących i w połogu 164
26.2. Prowadzenie edukacji wobec ciężarnej ze zdiagnozowaną cukrzycą ciążową 167
26.3. Edukacja ciężarnej w zakresie testu doustnego obciążenia 75 g glukozy OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) 170
26.4. Nauka pomiaru glikemii za pomocą glukometru 174
26.5. Edukacja w zakresie rozpoznawania hipoglikemii i postępowania w przypadku jej wystąpienia 178
26.6. Edukacja w zakresie rozpoznawania hiperglikemii i postępowania w przypadku jej wystąpienia 182
26.7. Edukacja ciężarnej w zakresie zasad żywienia w cukrzycy ciążowej 186
27. Kortykosteroidoterapia prenatalna w zagrażającym porodzie przedwczesnym 192
28. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych – PROM (premature rupture of membranes) 196
29. Prowadzenie edukacji przedporodowej wobec pacjentek przebywających na oddziale patologii ciąży 201
Poród powikłany Barbara MAZURKIEWICZ, Małgorzata STEFANIAK, Aleksandra WERCZYŃSKA, Agnieszka NOWACKA 205
30. Amniotomia – przebicie pęcherza płodowego 206
31. Indukcja czynności skurczowej macicy 209
32. Poród zabiegowy z użyciem kleszczy położniczych 213
33. Poród zabiegowy z użyciem próżniociągu położniczego 218
34. Poród miednicowy z zastosowaniem pomocy ręcznej sposobem Brachta 222
35. Poród miednicowy z zastosowaniem pomocy ręcznej w rodzeniu się rączek sposobem klasycznym 226
36. Poród miednicowy z zastosowaniem pomocy ręcznej w rodzeniusię rączek sposobem Lövseta 230
37. Poród miednicowy z zastosowaniem pomocy ręcznej w rodzeniu się rączek sposobem Müllera 234
38. Poród miednicowy z zastosowaniem pomocy w rodzeniu się główki sposobem Veita-Smelliego 238
39. Postępowanie w dystocji barkowej 242
40. Procedura ręcznego oddzielenia łożyska 247
41. Przygotowanie i przeprowadzenie instrumentalnej kontroli jamy macicy 251
42. Postępowanie w krwotoku położniczym 255
43. Postępowanie w przypadku opieki nad rodzącą lub osobą towarzyszącą przejawiającą agresję w trakcie porodu 260
Połóg powikłany Barbara MAZURKIEWICZ, Małgorzata STEFANIAK, Anna KABALA, Barbara KOTLARZ, Maria RABIEJ, Elżbieta ŁODYGOWSKA 265
44. Przyjęcie położnicy po cięciu cesarskim na salę pooperacyjną 266
45. Opieka nad położnicą po cięciu cesarskim na sali pooperacyjnej 269
46. Choroba zakrzepowa kończyn dolnych w połogu 273
47. Opieka nad położnicą w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach wizyty (wizyt) patronażowej: choroba zakrzepowa kończyn dolnych w połogu – kontynuacja postępowania w warunkach domowych 277
48. Pielęgnowanie rany u pacjentki po porodzie zakończonym drogą cięcia cesarskiego przed wypisem do domu 281
49. Zakażenia połogowe – pielęgnacja miejscowo zakażonej rany poporodowej 285
50. Postępowanie pielęgnacyjne w zakażeniu błony śluzowej jamy macicy 290
51. Najczęstsze problemy występujące w czasie laktacji 295
Skorowidz 301

Szczegóły ebooka Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6026-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5974-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Maria Rabiej,Barbara Mazurkiewicz,Agnieszka Nowacka
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
316
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub