Profilaktyka zakażeń połogowych

Ebook Profilaktyka zakażeń połogowych

131,87 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja w wyczerpujący sposób przedstawia zagadnienia dotyczące czynników ryzyka, etiologii, diagnostyki, profilaktyki i leczenia zakażeń połogowych, zwracając równocześnie uwagę na ogromną rolę edukacji i współpracy personelu medycznego z pacjentką.

Spis treści ebooka Profilaktyka zakażeń połogowych

Rekomendacja I Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat XV
Rekomendacja II Marta Wałaszek XVII
Rekomendacja III Beata Pięta XIX
Przedmowa XXIII
Ciąża 1
Rozdział 1. Ciąża fizjologiczna Katarzyna Kopeć-Godlewska
1
1.1. Opieka perinatalna 2
Rozdział 2. Zakażenia okresu ciąży Małgorzata Romanik 7
2.1. Źródła oraz drogi i patomechanizm zakażeń w ciąży 7
2.2. Fizjologiczna mikrobiota pochwy 24
2.3. Udział fi zjologicznej mikrobioty pochwy w regulacji odporności w drogach rodnych u ciężarnych 26
2.4. Przyczyny powstawania zmian mikrobioty pochwy u kobiet ciężarnych 27
2.5. Zaburzenia mikrobioty pochwy z dominacją bakterii rosnących beztlenowo 28
2.6. Kryteria diagnostyczne waginozy bakteryjnej 30
2.7. Kliniczne następstwa zaburzeń mikrobioty pochwy w ciąży i połogu 36
2.8. Zakażenia bakteryjne szyjki macicy 37
Rozdział 3. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych u kobiet ciężarnych Małgorzata Bulanda 47
Poród 55
Rozdział 4. Poród drogami natury Katarzyna Kopeć-Godlewska 55
4.1. Pierwszy okres porodu 56
4.2. Drugi okres porodu 65
4.3. Trzeci okres porodu 68
4.4. Czwarty okres porodu 70
Rozdział 5. Zastosowanie antybiotyków w profi laktyce okołoporodowej Małgorzata Bulanda, Katarzyna Kopeć-Godlewska 73
Cięcie cesarskie i inne operacje w okresie ciąży 79
Rozdział 6. Poród drogą cięcia cesarskiego Dorota Matuszyk, Justyna Kot 79
6.1. Funkcjonowanie sali cięć cesarskich w strukturze szpitala 82
6.2. Przebieg cięcia cesarskiego 88
6.3. Obieg narzędzi na sali operacyjnej 90
Rozdział 7. Zastosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej u ciężarnych kobiet Małgorzata Bulanda 97
7.1. Zastosowanie antybiotyków przy cesarskim cięciu 101
Połóg 103
Rozdział 8. Pielęgnacja położnicy w połogu fizjologicznym Katarzyna Kopeć-Godlewska 103
8.1. Tętno 104
8.2. Ciśnienie tętnicze krwi 105
8.3. Temperatura ciała 105
8.4. Diureza i wypróżnienia 106
8.5. Wysokość dna macicy 107
8.6. Krwawienie i odchody poporodowe 108
8.7. Stan krocza 109
8.8. Laktacja 111
8.9. Powikłania zakrzepowo-zatorowe 111
8.10. Dieta w połogu 112
8.11. Emocje w połogu 112
8.12. Rozpoczęcie współżycia seksualnego 115
8.13. Wybrane metody antykoncepcji 116
8.14. Wypis położnicy ze szpitala i opieka w miejscu zamieszkania 119
Rozdział 9. Laktacja niepowikłana w okresie połogu Julia Nawrot 123
9.1. Promocja karmienia piersią na świecie i w Polsce 126
9.2. Fizjologia laktacji 128
9.3. Opieka laktacyjna w okresie połogu 141
9.4. Ocena przebiegu karmienia 157
9.5. Przeciwwskazania do karmienia piersią 161
Rozdział 10. Fizjoterapia w okresie połogu Aneta Suder, Dorota Steczko 165
10.1. Profi laktyczne postępowanie fizjoterapeutyczne 166
10.2. Prawidłowe nawyki położnicy wspomagające regenerację jej organizmu 172
10.3. Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych powikłaniach połogu 181
10.4. Aktywność fizyczna 187
Rozdział 11. Rana po cięciu cesarskim i profilaktyka zakażeń miejsca operowanego Jadwiga Wójkowska-Mach 193
11.1. „Care bundle” w profi laktyce zakażeń miejsca operowanego 200
Rozdział 12. Połóg – różnorodne sytuacje kliniczne Katarzyna Kopeć-Godlewska 203
12.1. Połóg fi zjologiczny i powikłany – postępowanie przeciwbólowe 203
12.2. Położnica z nadciśnieniem tętniczym 207
12.3. Położnica z cukrzycą 208
12.4. Połóg u kobiety z otyłością 208
12.5. Położnica chora na padaczkę 209
12.6. Połóg u kobiety po urodzeniu dziecka martwego, niezdolnego do życia, ciężko chorego lub z wadami wrodzonymi 211
Najczęstsze patologie połogu 215
Rozdział 13. Epidemiologia zakażeń położniczych Jadwiga Wójkowska-Mach 215
Rozdział 14. Zakażenie układu moczowego w połogu Małgorzata Romanik
225
14.1. Definicja zakażenia układu moczowego 225
14.2. Klasyfikacja i czynniki ryzyka rozwoju zakażenia układu moczowego 226
14.3. Rozpoznanie zakażenia układu moczowego 229
Rozdział 15. Problemy w laktacji Julia Nawrot 235
15.1. Brodawki poranione, brodawki bolesne 235
15.2. Obrzęk piersi 237
15.3. Zatkanie przewodu mlecznego 240
15.4. Zapalenie piersi 242
15.5. Ropień piersi 245
15.6. Zakażenie grzybicze piersi 246
Rozdział 16. Zakażenie błony śluzowej jamy macicy oraz sepsa połogowa Małgorzata Romanik 249
16.1. Czynniki ryzyka zapalenia błony śluzowej jamy macicy 251
16.2. Objawy kliniczne zapalenia błony śluzowej jamy macicy 252
16.3. Następstwa zapalenia błony śluzowej jamy macicy 252
16.4. Sepsa połogowa 253
Rozdział 17. Krwotok poporodowy. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Hubert Huras 261
Rozdział 18. Zaburzenia o podłożu psychicznym u położnic Marta Makara-Studzińska 275
18.1. Epidemiologia zaburzeń psychicznych w okresie połogu 275
18.2. Etiologia zaburzeń emocjonalnych w okresie okołoporodowym 277
18.3. Klasyfikacja poporodowych zaburzeń psychicznych 279
Nadzór nad zakażeniami w połogu 295
Rozdział 19. Leczenie przeciwdrobnoustrojowe w połogu Małgorzata Romanik 295
19.1. Przesłanki kliniczne do wstępnego wyboru terapii przeciwdrobnoustrojowej w połogu 295
19.2. Podstawy wyboru antybiotyku 298
Rozdział 20. Kwalifikacja, rejestracja i analiza zakażeń Jadwiga Wójkowska-Mach 303
20.1. Kwalifikacja i rozpoznawanie zakażeń połogowych 305
20.2. Rejestracja i analiza zakażeń 311
Rozdział 21. Struktura nadzoru nad zakażeniami w szpitalu Agnieszka Gniadek 317
Rozdział 22. Współpraca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych z oddziałem położniczym i szkołą rodzenia Agnieszka Gniadek 323
Rozdział 23. Pobieranie materiałów do diagnostyki mikrobiologicznej w połogu Monika Pomorska-Wesołowska
327
23.1. Ogólne zasady pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych 328
23.2. Pobieranie i postępowanie przedlaboratoryjne w zależności od typu materiału 336
23.3. Pobieranie materiałów i postępowanie przedlaboratoryjne w zależności od spodziewanego drobnoustroju 339
23.4. Pobieranie materiałów i postępowanie przedlaboratoryjne w zależności od stosowanej metody diagnostycznej 349
Rozdział 24. Higiena rąk i izolacja Jadwiga Wójkowska-Mach 357
24.1. Jak stosować higienę rąk? 358
24.2. Kiedy stosować zwykłą higienę rąk? 359
24.3. Chirurgiczna higiena rąk 363
24.4. Zastosowanie rękawiczek ochronnych niejałowych 364
24.5. Inne wybrane elementy higieny pracy 365
24.6. Izolacja źródła zakażenia 366
Rozdział 25. Higiena środowiska oraz organizacja pracy personelu i współpracy z jednostkami pomocniczymi szpitala Agnieszka Gniadek 371
Rozdział 26. Profilaktyka chorób zakaźnych i zakażeń na oddziale położniczym Magda Baran
379
26.1. Immunoprofilaktyka 382
Rozdział 27. Bezpieczeństwo pracy personelu Magda Baran 391
27.1. Zasady prawidłowej higieny rąk oraz higiena środowiska 393
27.2. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej 393
27.3. Zasady izolacji/kohortacji 394
27.4. Postępowanie z odpadami 396
27.5. Ekspozycja zawodowa 396
Rozdział 28. Edukacja pacjentki Beata Ogórek-Tęcza 405
Skorowidz 415

Szczegóły ebooka Profilaktyka zakażeń połogowych

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5750-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5719-5
Wydanie:
1
Redakcja:
Jadwiga Wójkowska-Mach
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
420
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub