Przerzuty nowotworowe do wątroby

Ebook Przerzuty nowotworowe do wątroby

202,67 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Przerzuty nowotworowe do wątroby są najczęściej występującymi guzami złośliwymi w tym narządzie.
Obecnie leczenie chirurgiczne jest uznane nie tylko za złoty standard terapeutyczny w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby, ale także za końcowy cel różnych innych medycznych strategii terapeutycznych. Takie podejście do leczenia chirurgicznego było powodem przygotowania niniejszej monografii.
Autorzy przybliżyli czytelnikowi rolę, możliwości i ograniczenia leczenia chirurgicznego pacjentów z guzami przerzutowymi do wątroby, jak również przedstawili bardzo obiecujące wyniki agresywnego leczenia wyrażone odsetkiem odległych przeżyć.

Spis treści ebooka Przerzuty nowotworowe do wątroby

1. Wprowadzenie – Paweł Nyckowski, Marek Krawczyk 1
2. Anatomiczne aspekty wątroby związane z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Marek Krawczyk 3
2.1. Anatomia chirurgiczna wątroby 3
2.2. Anatomia więzadła wątrobowo-dwunastniczego i wnęki wątroby 5
2.3. Unaczynienie tętnicze wątroby 6
2.4. Anatomia żyły wrotnej 6
2.5. Anatomia żył wątrobowych 7
2.6. Anatomia dróg żółciowych 7
2.7. System nerwowy w wątrobie 8
2.8. Układ chłonny wątroby 8
2.9. Ogólne aspekty chirurgiczne anatomii wątroby 8
2.10. Nazewnictwo odnoszące się do resekcji wątroby 8
3. Naturalny przebieg przerzutów nowotworowych do wątroby – Paweł Nyckowski 15
4. Biologia przerzutów nowotworowych do wątroby – Anna Wójcicka, Anna Kubiak-Dydo, Krystian Jażdżewski 19
4.1. Przerzuty raka jelita grubego 22
4.2. Przerzuty raka trzustki 23
4.3. Przerzuty raka piersi 24
4.4. Przerzuty raka prostaty 25
5. Genetyka przerzutów nowotworowych do wątroby – Jan Lubiński, Jacek Gronwald, Cezary Cybulski, Tadeusz Dębniak, Anna Jakubowska, Tomasz Huzarski, Marcin Lener, Józef Kładny 27
6. Wartość badań czynności wątroby w odniesieniu do resekcji wątroby z powodu przerzutów nowotworowych – Maciej Wójcicki, Piotr Milkiewicz 33
6.1. Diagnostyka przedoperacyjna 33
6.2. Niewydolność wątroby po resekcji 35
7. Epidemiologia przerzutów nowotworowych do wątroby – Piotr Remiszewski 37
8. Staging i czynniki prognostyczne w przerzutach nowotworowych do wątroby – Oskar Kornasiewicz 41
9. Regeneracja miąższu wątroby – mechanizm i jego znaczenie dla resekcji wątroby z powodu przerzutów nowotworowych – Oskar Kornasiewicz 45
9.1. Mechanizm regeneracji w wątrobie zdrowej 45
9.2. Regeneracja wątroby a proces nowotworowy 46
9.3. Proces regeneracji wykorzystywany w chirurgii wątroby 47
10. Diagnostyka patomorfologiczna przerzutów nowotworowych do wątroby – Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Beata Gierej 49
10.1. Przerzuty raka gruczołowego jelita grubego 51
10.2. Przerzuty raka gruczołowego innych narządów 52
10.3. Przerzuty guzów neuroendokrynnych 53
11. Objawy kliniczne przerzutów nowotworowych do wątroby – Piotr Smoter 57
11.1. Objawy związane z uciskiem zakończeń nerwowych 57
11.2. Objawy związane ze zmniejszeniem wydolności wątroby 58
11.3. Objawy związane z uciskiem na naczynia i drogi żółciowe 59
11.4. Objawy związane aktywnością neuroendokrynną ognisk przerzutowych 59
12. Badania diagnostyczne w przerzutach nowotworowych do wątroby 61
12.1. Znaczenie markerów w przerzutach nowotworowych do wątroby – Michał Grąt 61
12.1.1. Przerzuty raka jelita grubego 61
12.1.2. Przerzuty guzów neuroendokrynnych 63
12.1.3. Przerzuty innych nowotworów 63
12.2. Badania ultrasonograficzne w przerzutach nowotworowych do wątroby – Robert Lechowicz 65
12.2.1. Obraz przerzutów w skali szarości 67
12.3. Diagnostyka przerzutów nowotworowych do wątroby za pomocą tomografii komputerowej – Maciej Michalak, Ryszard Pacho 75
12.3.1. Protokół badania WTK (multi row-detektor computed tomography – MDCT) 75
12.3.2. Wstępne rozpoznanie 76
12.3.3. Planowanie terapii 78
12.3.4. Monitorowanie terapii 79
12.3.5. Rozpoznanie progresji 81
12.3.6. Powikłania terapii 82
12.3.7. Podsumowanie 83
12.4. Diagnostyka przerzutów nowotworowych do wątroby za pomocą rezonansu magnetycznego – Andrzej Cieszanowski 84
12.4.1. Technika badania i środki kontrastujące 85
12.4.2. Najważniejsze techniki MR stosowane w diagnostyce guzów wątroby 85
12.4.3. Przerzuty nowotworowe do wątroby w obrazach MR 86
12.4.4. Diagnostyka różnicowa 92
12.4.5. Wieloogniskowa postać raka wątrobowokomórkowego 92
12.5. Badania PET w diagnostyce przerzutów nowotworowych do wątroby – Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska 93
12.5.1. Rola badania scyntygraficznego 94
12.5.2. Rola badania PET/TK 94
12.5.3. Badanie PET w diagnostyce przerzutów raka jelita grubego 95
12.5.4. Rak trzustki 97
12.5.5. Rak żołądka 97
12.5.6. Nowotwory neuroendokrynne 97
12.6. Laparoskopia diagnostyczna w przerzutach nowotworowych do wątroby – Tadeusz Wróblewski 100
12.6.1. Technika laparoskopii diagnostycznej 101
12.7. Znaczenie embolizacji żyły wrotnej w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Krzysztof Pyra, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska 103
13. Leczenie chirurgiczne chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby 107
13.1. Niedokrwienie w resekcji przerzutów nowotworowych – Paweł Nyckowski 107
13.2. Resekcja wątroby jednoetapowa – Marek Krawczyk 114
13.2.1. Jednoetapowa resekcja wątroby 114
13.2.2. Podsumowanie 118
13.3. Resekcja wątroby dwuetapowa – Marek Krawczyk 119
13.3.1. Dwuetapowa resekcja wątroby 120
13.3.2. Charakterystyka dwuetapowej resekcji wątroby 122
13.4. Resekcja wątroby ex vivo przerzutów nowotworowych – Paweł Nyckowski 125
13.5. ALPPS w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Waldemar Patkowski 128
13.6. Leczenie chirurgiczne chorych z przerzutami do wątroby z guzów neuroendokrynnych – Paweł Nyckowski 133
13.7. Leczenie chirurgiczne chorych z przerzutami do wątroby innych nowotworów niż rak jelita grubego i guzy neuroendokrynne – Krzysztof Zieniewicz 137
13.7.1. Przerzuty GIST 137
13.7.2. Przerzuty innych raków przewodu pokarmowego 138
13.7.3. Przerzuty raka tarczycy 139
13.7.4. Przerzuty raka piersi 139
13.7.5. Przerzuty raka jajnika 140
13.7.6. Przerzuty raka endometrium 140
13.7.7. Przerzuty raka nerki 140
13.7.8. Przerzuty raka urotelialnego 140
13.7.9. Przerzuty raka jądra 140
13.7.10. Przerzuty z innych narządów 140
13.7.11. Przerzuty czerniaka 140
13.8. Laparoskopia w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Piotr Kalinowski, Tadeusz Wróblewski 142
13.8.1. Aspekty techniczne laparoskopowej resekcji wątroby 142
13.8.2. Wskazania i przeciwwskazania do laparoskopowej resekcji wątroby 143
13.8.3. Laparoskopowa resekcja wątroby w przerzutach nowotworowych 145
13.8.4. Szczególne sytuacje 145
13.8.5. Miejsce laparoskopowej resekcji wątroby w zaleceniach towarzystw naukowych 146
13.8.6. Podsumowanie 146
13.9. Przeszczepianie wątroby w przerzutach nowotworowych do wątroby – Waldemar Patkowski 147
14. Leczenie lokoregionalne w przerzutach nowotworowych do wątroby 151
14.1. Termoablacja śródoperacyjna w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Marcin Kotulski 151
14.1.1. Termoablacja – dane ogólne 152
14.1.2. Termoablacja śródoperacyjna – aspekty techniczne 152
14.1.3. Monitorowanie skuteczności termoablacji 153
14.1.4. Termoablacja śródoperacyjna przerzutów do wątroby raka jelita grubego 154
14.1.5. Termoablacja śródoperacyjna przerzutów do wątroby innych nowotworów 155
14.1.6. Powikłania termoablacji śródoperacyjnej 155
14.1.7. Podsumowanie 156
14.2. Radiologia interwencyjna w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Łukasz Światłowski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska 157
14.2.1. Embolizacja klasyczna 158
14.2.2. Chemoembolizacja 158
14.2.3. Radioembolizacja 160
14.2.4. Chemoinfuzja dotętnicza 160
14.2.5. Podsumowanie 161
14.3. Termoablacja przezskórna w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Grzegorz Rosiak, Krzysztof Korzeniowski 162
14.3.1. Wskazania i przeciwwskazania do termoablacji 162
14.3.2. Technika termoablacji 162
14.3.3. Zastosowanie termoablacji 163
14.3.4. Przerzuty raka jelita grubego 164
14.3.5. Przerzuty guzów neuroendokrynnych 165
14.3.6. Przerzuty raka piersi 165
14.3.7. Przerzuty GIST 165
14.3.8. Przerzuty czerniaka 165
14.3.9. Powikłania po termoablacji 165
14.3.10. Kontrolne badania po termoablacji 166
14.3.11. Podsumowanie 166
14.4. Chemoembolizacja w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Krzysztof Korzeniowski, Grzegorz Rosiak 167
14.4.1. Wskazania i przeciwwskazania do chemoembolizacji w leczeniu przerzutów do wątroby 167
14.4.2. Technika zbiegu 168
14.4.3. Zastosowanie 169
14.4.4. Powikłania po chemoembolizacji 170
14.4.5. Podsumowanie 171
14.5. Krioterapia w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Michał Skalski 172
14.6. Nastrzykiwanie etanolem w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Maciej Krasnodębski 175
14.7. Medycyna nuklearna w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Piotr Piasecki, Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki 177
14.7.1. Procedura SIRT 178
14.7.2. Przygotowanie pacjenta do terapii 179
14.7.3. Działania uboczne 180
14.7.4. Skuteczność radioembolizacji 181
14.7.5. Inne możliwości leczenia przerzutów do wątroby 182
14.8. Nieodwracalna elektroporacja w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Krzysztof Dudek, Tadeusz Wróblewski 184
15. Endoskopia w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Sławomir Kozieł, Jan Pertkiewicz 187
15.1. ECPW z drenażem dróg żółciowych 188
15.2. Terapia fotodynamiczna i endoskopowa termoablacja przy użyciu fal radiowych wysokiej częstotliwości 190
15.3. Postępowanie endoskopowe w przypadku nieskuteczności ECPW 191
15.4. Postępowanie endoskopowe w niedrożności dwunastnicy 192
16. Rola anestezjologa i internisty w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Renata Kielmas, Marta Kunkel, Dorota Giercuszkiewicz 195
16.1. Przygotowanie internistyczne chorego 195
16.2. Znaczenie badania przedoperacyjnego 198
16.3. Anestezjolog w czasie operacji 200
16.4. Leczenie pooperacyjne 201
17. Chemioterapia w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Andrzej Deptała 203
17.1. Podstawy naukowe 203
17.2. Rak jelita grubego 205
17.3. Rak trzustki 206
17.4. Podsumowanie 208
18. Radioterapia w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Jacek Fijuth 209
19. Powikłania w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Rafał Paluszkiewicz 213
19.1. Powikłania wątrobowopochodne 213
19.2. Powikłania ogólne 215
20. Leczenie paliatywne chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Renata Kielmas, Dorota Giercuszkiewicz 217
21. Wyniki leczenia chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby – Michał Grąt 221
22. Podsumowanie – Marek Krawczyk, Paweł Nyckowski 227
Skorowidz 235

Szczegóły ebooka Przerzuty nowotworowe do wątroby

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5961-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5929-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Marek Krawczyk,Paweł Nyckowski
Liczba Stron:
256
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub