Pulmonologia dziecięca

Ebook Pulmonologia dziecięca Marek Kulus, Katarzyna Krenke

Marek Kulus, Katarzyna Krenke
193,82 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Unikalna na polskim rynku publikacja, która obejmuje kluczowe zagadnienia z pulmonologii dziecięcej. W książce omówiono objawy, zasady diagnozowania i różnicowania oraz leczenie najczęściej występujących chorób układu oddechowego. Przedstawiono również choroby rzadkie, z którymi lekarz może spotkać się w czasie praktyki zawodowej.

Spis treści ebooka Pulmonologia dziecięca

1. BUDOWA I CZYNNOŚĆ UKŁADU ODDECHOWEGO 1
1.1. Rozwój płuc i krążenia – Marek Kulus 1
1.2. Budowa układu oddechowego – Marek Kulus 5
1.3. Fizjologia i patofizjologia oddychania – Marek Kulus 12
1.3.1. Wymiana gazowa i kontrola oddychania – Marek Kulus 12
1.3.2. Surfaktant i jego rola w układzie oddechowym – Marek Kulus 19
1.3.3. Odporność swoista i nieswoista – Wojciech Feleszko 22
2. DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO 31
2.1. Badanie pacjenta 31
2.1.1. Objawy – Joanna Lange 31
2.1.2. Badanie przedmiotowe układu oddechowego i klatki piersiowej – Agnieszka Mazur 40
2.2. Badania laboratoryjne 47
2.2.1. Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń układu oddechowego – Agnieszka Strzelak 47
2.2.2. Badania immunologiczne – Wojciech Feleszko 54
2.2.3. Testy uwalniania interferonu gamma –Teresa Bielecka 60
2.2.4. Mikroskopowe badania morfologiczne w chorobach układu oddechowego – Katarzyna Grzela 63
2.3. Badania in vivo 66
2.3.1. Punktowe testy skórne – Anna Zawadzka-Krajewska 66
2.3.2. Odczyn tuberkulinowy – Teresa Bielecka 67
2.4. Badania czynnościowe układu oddechowego – Joanna Peradzyńska 70
2.5. Diagnostyka obrazowa chorób układu oddechowego – Michał Brzewski, Justyna Komarnicka, Michał Popielarz 80
2.6. Bronchoskopia – Witold Bartosiewicz, Honorata Marczak, Marcin Sanocki 113
2.7. Badania płynu z opłucnej i biopsja płuca – Anna Komorowska-Piotrowska, Agnieszka Strzelak 120
2.8. Polisomnografia – Stanisław Bogusławski 123
2.9. Inne badania diagnostyczne – Wioletta Zagórska 126
3. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO OKRESU NOWORODKOWEGO 129
3.1. Wady układu oddechowego – Marek Kulus 129
3.2. Zespół zaburzeń oddychania – Krystyna Bober-Olesińska 155
3.3. Dysplazja oskrzelowo-płucna – Krystyna Bober-Olesińska 161
3.4. Bezdechy wcześniaków – Krystyna Bober-Olesińska 171
4. CHOROBY INFEKCYJNE UKŁADU ODDECHOWEGO 177
4.1. Grypa. Zespół krupu 177
4.1.1. Grypa – Wojciech Feleszko 177
4.1.2. Zespół krupu – Witold Bartosiewicz 181
4.2. Zapalenie oskrzeli – Joanna Lange 184
4.3. Zapalenie oskrzelików – Joanna Lange 187
4.4. Krztusiec – Wioletta Zagórska 192
4.5. Zmiany płucne w przebiegu niektórych chorób wirusowych – Wioletta Zagórska 196
4.6. Pozaszpitalne zapalenia płuc – Marek Kulus 201
4.7. Zapalenia płuc o szczególnej etiopatogenezie – Marek Kulus 220
4.8. Wysięk w jamie opłucnej w przebiegu zakażeń – Katarzyna Krenke 235
4.9. Martwicze zapalenie płuc i ropień płuc – Katarzyna Krenke 239
4.10. Zakażenia grzybicze układu oddechowego – Joanna Lange 244
4.11. Gruźlica – Teresa Bielecka 249
4.12. Mykobakteriozy – Teresa Bielecka 274
4.13. Choroby pasożytnicze układu oddechowego – Katarzyna Grzela 279
4.14. Infekcje układu oddechowego u dzieci zakażonych HIV – Wojciech Feleszko 284
5. CHOROBY PRZEWLEKŁE 289
5.1. Astma – Anna Zawadzka-Krajewska 289
5.2. Mukowiscydoza – Henryk Mazurek 307
5.3. Zespół dyskinetycznych rzęsek – Katarzyna Grzela 328
5.4. Rozstrzenie oskrzeli – Katarzyna Krenke 333
5.5. Przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli – Katarzyna Krenke 335
5.6. Niedobór a-1-antytrypsyny – Marek Kulus 336
5.7. Choroby śródmiąższowe 340
5.7.1. Śródmiąższowe choroby płuc typowe dla dzieci poniżej 2. roku życia 340
5.7.1.1. Hiperplazja komórek neuroendokrynnych wieku niemowlęcego – Joanna Lange 340
5.7.1.2. Surfaktant. Zaburzenia wytwarzania i metabolizmu – Katarzyna Krenke 342
5.7.1.3. Płucna śródmiąższowa glikogenoza – Joanna Lange 346
5.7.1.4. Dysplazja pęcherzykowo-włośniczkowa przebiegająca z przemieszczeniem żył płucnych – Joanna Lange 347
5.7.2. Śródmiąższowe choroby płuc występujące w każdej grupie wiekowej 349
5.7.2.1. Zapalenie płuc z nadwrażliwości – Joanna Lange 349
5.7.2.2. Sarkoidoza – Katarzyna Krenke 351
5.7.2.3. Histiocytoza z komórek Langerhansa – Katarzyna Krenke 354
5.7.2.4. Eozynofilie płucne – Joanna Lange 356
5.7.2.5. Zajęcie układu oddechowego w przebiegu chorób tkanki łącznej – Joanna Peradzyńska 360
5.7.2.6. Zajęcie układu oddechowego w przebiegu chorób układu pokarmowego – Joanna Lange 364
5.7.2.7. Zmiany polekowe w układzie oddechowym – Joanna Lange 365
5.7.2.8. Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc – Katarzyna Krenke 372
5.8. Zapalenia naczyń. Krwawienie pęcherzykowe – Teresa Bielecka 374
5.9. Choroby płuc w zaburzeniach odporności – Wojciech Feleszko 388
6. INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO 397
6.1. Niewydolność oddychania – Marek Kulus 397
6.2. Obrzęk płuc – Julita Chądzyńska 406
6.3. Zatorowość płucna – Julita Chądzyńska 409
6.4. Niedodma – Joanna Lange 414
6.5. Płyn w jamie opłucnej o etiologii nieinfekcyjnej – Katarzyna Krenke 416
6.6. Odma opłucnej – Katarzyna Krenke 419
6.7. Odma śródpiersia – Katarzyna Krenke 422
6.8. Nowotwory klatki piersiowej – Katarzyna Krenke 424
6.9. Ciało obce w drogach oddechowych. Zespoły aspiracyjne 427
6.9.1. Ciało obce w drogach oddechowych – Witold Bartosiewicz, Honorata Marczak, Marcin Sanocki 427
6.9.2. Zespoły aspiracyjne – Marek Kulus 430
6.10. Obturacyjny bezdech senny – Stanisław Bogusławski 433
6.11. Choroby nerwowo-mięśniowe – Agnieszka Mazur 436
6.12. Choroby klatki piersiowej – Agnieszka Mazur 440
6.13. Zarostowe zapalenie oskrzelików – Joanna Lange 443
7. AEROZOLOTERAPIA – Anna Komorowska-Piotrowska 447
8. TORAKOCENTEZA I DRENAŻ JAMY OPŁUCNEJ – Agnieszka Strzelak, Anna Komorowska-Piotrowska 459
8.1. Fizjologia jamy opłucnej 459
8.2. Torakocenteza 460
8.3. Drenaż jamy opłucnej 464
9. TORAKOSKOPIA – Agnieszka Strzelak, Anna Komorowska-Piotrowska 471
9.1. Wstęp 471
9.2. Wskazania 471
9.3. Przeciwwskazania 473
9.4. Przygotowanie 473
9.5. Technika wykonania 473
9.5. Powikłania 474
10. PRZESZCZEPIENIE PŁUC – Katarzyna Krenke 475
10.1. Wstęp 475
10.2. Wskazania do przeszczepienia płuc u dzieci 475
10.3. Przeciwwskazania do przeszczepienia płuc u dzieci 477
10.4. Powikłania 477
10.5. Rokowanie 477
11. FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA – Sandra Osipiuk 479
11.1. Definicja i cele rehabilitacji pulmonologicznej 479
11.2. Fizjoterapia pulmonologiczna 479
SKOROWIDZ 485

Szczegóły ebooka Pulmonologia dziecięca

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5608-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5512-2
Autorzy:
Marek Kulus,Katarzyna Krenke
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
515
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub