Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Ebook Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków

136,29 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka, jakiej jeszcze nie było na polskim rynku wydawniczym! Autorzy w sposób kompleksowy przedstawiają aspekty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie toksykologii i oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Całość podzielono na trzy części: podstawy toksykologii ogólnej, toksykologię kosmetyków i ocenę bezpieczeństwa. Niezbędnik dla studentów kosmetologii, chemii kosmetycznej, chemii, biochemii, biotechnologii oraz dermatologów, alergologów, poczatkujących safety assessorów i praktyków.

Spis treści ebooka Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Część I PODSTAWY TOKSYKOLOGII OGÓLNEJ 1
1. Czym jest toksykologia?
3
1.1. Geneza i pochodzenie trucizn 3
1.2. Zarys historii toksykologii 5
1.2.1. Starożytność (ok. IV w. p.n.e.–I w. n.e.) 5
1.2.2. Europa nowożytna (XVI–XVII w.) 7
1.2.3. Koniec milenium (XIX–XX w.) 8
1.2.4. Współczesność (XXI w.) 9
1.3. Dyscypliny toksykologii 9
Piśmiennictwo 10
2. Czynniki wpływające na toksyczność trucizn 13
2.1. Budowa chemiczna 14
2.1.1. Informacje wstępne 14
2.1.2. Zagadnienia związane ze związkami nieorganicznymi 15
2.1.3. Zagadnienia związane ze związkami organicznymi 16
2.2. Właściwości fizyczne i chemiczne 23
2.2.1. Rozpuszczalność i współczynnik podziału 23
2.2.2. Stopień rozdrobnienia 25
2.2.3. Rozkład substancji 25
2.2.4. Cechy organoleptyczne 26
2.3. Czynniki biologiczne 27
2.3.1. Przynależność gatunkowa 27
2.3.2. Płeć 27
2.3.3. Wiek 28
2.3.4. Indywidualna zmienność wrażliwości na trucizny 28
2.3.5. Stan zdrowia, stany fizjologiczne 29
2.3.6. Dieta 30
2.3.7. Rytmy biologiczne 30
2.4. Czynniki środowiskowe 31
Piśmiennictwo 31
3. Podstawowe pojęcia w toksykologii 33
3.1. Trucizny, leki i ksenobiotyki 33
3.2. Zatrucia i ich rodzaje 35
3.3. Dawki 39
3.4. Ocena narażenia na ksenobiotyki 46
3.5. Efekty działania ksenobiotyków 47
Piśmiennictwo 50
4. Losy ksenobiotyków w ustroju 51
4.1. Informacje wstępne 51
4.2. Wchłanianie ksenobiotyków 54
4.2.1. Informacje wstępne 54
4.2.2. Przenikanie ksenobiotyków przez błony biologiczne 55
4.2.3. Drogi wchłaniania 63
4.3. Dystrybucja i kumulacja ksenobiotyków 89
4.3.1. Informacje wstępne 89
4.3.2. Dystrybucja ksenobiotyków 89
4.3.3. Kumulacja ksenobiotyków 98
4.4. Biotransformacja ksenobiotyków 99
4.4.1. Informacje wstępne 99
4.4.2. Reakcje I fazy 107
4.4.3. Reakcje II fazy 120
4.4.4. Reakcje III fazy 132
4.4.5. Biotransformacja ksenobiotyków w skórze – wybrane zagadnienia 134
4.5. Wydalanie ksenobiotyków 137
4.5.1. Informacje wstępne 137
4.5.2. Wydalanie z moczem 138
4.5.3. Wydalanie z kałem 140
4.5.4. Wydalanie z powietrzem wydychanym 141
4.5.5. Wydalanie innymi drogami 142
Piśmiennictwo 143
5. Mechanizmy działania toksycznego 145
5.1. Informacje wstępne 145
5.2. (Bio)fizyczne mechanizmy działania toksycznego 146
5.3. Wybrane chemiczne mechanizmy działania toksycznego 147
5.3.1. Informacje wstępne 147
5.3.2. Mechanizmy działania toksycznego związane z niedotlenieniem tkanek lub nieprawidłowym wykorzystaniem energii spalania 147
5.3.3. Mechanizmy działania toksycznego związane z działaniem enzymów 157
5.3.4. Mechanizmy działania toksycznego związane z przewodzeniem bodźców w układzie nerwowym 160
5.3.5. Mechanizmy działania toksycznego związane z tworzeniem wiązań kowalencyjnych przez aktywne metabolity 162
5.3.6. Mechanizmy działania toksycznego związane z działaniem rodników 162
5.3.7. Mechanizmy działania toksycznego związane z kancerogenezą chemiczną 164
Piśmiennictwo 168
6. Podstawy toksykokinetyki i farmakokinetyki 171
6.1. Informacje wstępne 171
6.2. Podstawowe pojęcia 171
6.3. Farmakokinetyka vs toksykokinetyka 173
6.4. Modele matematyczne w farmakokinetyce 174
6.4.1. Modele kompartmentowe (modele wykładnicze) 174
6.4.2. Modele kompartmentowe po podaniu pozanaczyniowym 181
6.4.3. Podanie dożylne wielokrotne 182
Piśmiennictwo 184
Część II TOKSYKOLOGIA KOSMETYKÓW 185
7. Czym jest toksykologia kosmetyków i ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych?
187
7.1. Rys historyczny toksykologii kosmetyków 187
7.1.1. Starożytność 187
7.1.2. Średniowiecze 189
7.1.3. Renesans 190
7.1.4. Barok 190
7.1.5. Wiek XIX i XX 191
7.1.6. Współczesność 191
7.2. Definicja i zakres współczesnej toksykologii kosmetyków 193
7.3. Safety assessment i safety assessorzy 194
Piśmiennictwo 198
8. Szczegółowa toksykologia kosmetyków 199
8.1. Informacje wstępne 199
8.2. Składniki wchodzące w skład farb do włosów 200
8.2.1. HC Red nr 18 (В124) 201
8.2.2. HC Yellow nr 16 (B123) 203
8.2.3. Basic Blue 124 205
8.2.4. HC Yellow nr 17 (B121) 208
8.2.5. HC Red nr 17 (B120) 210
8.2.6. 1-Hexyl 4,5-diamino pyrazole sulfate (A163) 212
8.2.7. HC Blue 18 (B122) 214
8.2.8. 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate (A143) 216
8.2.9. 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene (A138) 218
8.2.10. Basic Blue 99 (C059) 220
8.2.11. Acid Orange 7 (C015) 221
8.2.12. Hydroxyethoxy aminopyrazolopyridine HCl (A161) 223
8.2.13. 3-Amino-2,6-dimethylphenol (A162) 225
8.2.14. Basic Brown 17 (B007) 227
8.2.15. Disperse Red 17 (B5) 229
8.2.16. Bismuth citrate 232
8.2.17. Lawsonia inermis (henna) (C169) 234
8.2.18. 2-Chloro-p-phenylenediamine (A8) 236
8.2.19. Hydroxyanthraquinone-aminopropyl methyl morpholinium methosulfate (C117) 238
8.2.20. Acid Black 1 (B15) 240
8.2.21. Dimethylpiperazinium aminopyrazolopyridine HCl (A164) 241
8.2.22. Tetrabromophenol blue, 4,4ʹ-(4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1- benzoxathiol-3-yliden)bis-2,6-dibromophenol (C183) 244
8.2.23. HC Orange nr 6 (B125) 246
8.2.24. N,Nʹ-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-nitro-p-phenylenediamine (B34) 248
8.3. Składniki kosmetyków pełniące funkcję zapachową 250
8.3.1. Butylphenyl methylpropional (BMHCA) 251
8.3.2. Vetiveryl acetate/acetylated vetiver oil (AVO) 253
8.3.3. Tagetes minuta, T. patula extracts, essential oils 256
8.4. Składniki kosmetyków stanowiące nanomateriały 257
8.4.1. Hydroxyapatite (nano) 258
8.4.2. Silica, Hydrated Silica, Silica Surface Modified with Alkyl Silylates 260
8.4.3. 2,2ʹ-Methylene-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol) 263
8.4.4. Carbon Black (nano-form) 266
8.4.5. Titanium dioxide 268
8.4.6. Zinc oxide (nano-form) 269
8.5. Składniki kosmetyków o różnym zastosowaniu 271
8.5.1. UV filter S86 Phenylene bis-diphenyltriazine 271
8.5.2. Cetylpyridinium chloride 273
8.5.3. o-Phenylphenol (OPP), Sodium o-phenylphenate oraz Potassium o-phenylphenate 275
8.5.4. Methylisothiazolinone (MI) (P94) 278
8.5.5. Deoxyarbutin (4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol) 280
8.5.6. α-Arbutin 282
8.5.7. β-Arbutin 284
8.5.8. Dichloromethane 286
8.5.9. Ethyl lauroyl arginate HCl 287
8.5.10. Poly(hexamethylene) biguanide hydrochloride (PHMB) 289
8.5.11. Formaldehyde (formaldehyd) w utwardzaczach do paznokci 292
8.5.12. Hydrolysed wheat proteins (WHP) 293
8.5.13. 2-(4-(2-(4-Diethylamino-2-hydroxy-benzoyl)-benzoyl)-piperazine- 1-carbonyl)-phenyl)-(4-diethylamino-2-hydroxyphenyl)-methanone (HAA299) 295
8.5.14. Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) 297
8.5.15. Związki aluminium (glinu) 299
8.5.16. Potassium hydroxide (KOH, wodorotlenek potasu) 302
8.5.17. Peanut oil (olej z orzechów ziemnych) 303
8.5.18. Thioglycolic acid and its salts (TGA) 305
8.5.19. 3-Benzylidene camphor 308
8.5.20. Zinc pyrithione 309
8.5.21. Climbazole 311
8.5.22. Diethylene Glycol Monoethyl Ether (DEGEE) 314
8.5.23. HEMA 316
8.5.24. Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87) 318
8.5.25. Ethylzingerone – Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) 320
8.5.26. EcoG+ 322
8.5.27. Phenoxyethanol 323
8.5.28. Witamina A 325
8.5.29. Cyclopentasiloxane D5 328
8.6. Składniki kosmetyków całkowicie zakazane w produktach 330
Piśmiennictwo 387
9. Metody alternatywne w toksykologii kosmetyków 389
9.1. Informacje wstępne 389
9.2. Walidacja metod alternatywnych 392
9.3. Metody alternatywne w ocenie bezpieczeństwa kosmetyku 394
Piśmiennictwo 394
Część III OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH 395
10. Aspekty prawne związane z oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
397
10.1. Wstęp 397
10.2. Uregulowania prawne obowiązujące w Polsce 398
10.3. Uregulowania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej 399
Piśmiennictwo 402
11. Raport oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych 403
11.1. Informacje wstępne 403
11.2. Część A – informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego 406
11.2.1. Jakościowy i ilościowy skład produktu kosmetycznego 407
11.2.2. Właściwości fizyczne i chemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego 408
11.2.3. Jakość mikrobiologiczna 410
11.2.4. Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie 411
11.2.5. Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie 415
11.2.6. Narażenie na działanie produktu kosmetycznego 416
11.2.7. Narażenie na działanie substancji (składników) 421
11.2.8. Profil toksykologiczny substancji 425
11.2.9. Działania niepożądane i ciężkie działania niepożądane 432
11.2.10. Informacje o produkcie kosmetycznym 432
11.3. Część B – ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego 433
11.3.1. Wniosek z oceny 433
11.3.2. Ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie 433
11.3.3. Rozumowanie 436
11.3.4. Kwalifikacje eksperta 437
Piśmiennictwo 438
12. Źródła informacji do oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych 439
12.1. Informacje wstępne 439
12.2. Aktualne ustawodawstwo 439
12.3. Opinie i zalecenia uznanych komitetów naukowych 441
12.4. Czasopisma naukowe 442
12.5. Bazy danych 443
Piśmiennictwo 444
Skorowidz 446

Szczegóły ebooka Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5779-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5685-3
Wydanie:
1
Redakcja:
Kamil Jurowski,Wojciech Piekoszewski
Liczba Stron:
465
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub