Uraz kręgosłupa

Ebook Uraz kręgosłupa Jerzy Kiwerski

Jerzy Kiwerski
56,64 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna urazu kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ma on poważne konsekwencje tak fizyczne, jak i psychiczne. Brak możliwości poruszania się na własnych nogach, częściowa lub całkowita zależność od osób trzecich to tylko niektóre ze skutków urazu, z którymi musi się zmierzyć osoba, która go doświadczyła. Zmienia się życie zarówno osoby, która doznała urazu, jak i jego rodziny. Można powiedzieć, że tak jak łamie się kręgosłup, tak łamie się dotychczasowe życie. Leczenie osoby po urazie to złożony proces rozciągnięty w czasie, w którym powinien uczestniczyć wielospecjalistyczny zespół. Jego zadania to leczenie, rehabilitacja i pomoc w szeroko rozumianej adaptacji do życia z niepełnosprawnością.

Doświadczony ortopeda i specjalista rehabilitacji oraz chirurgii urazowej i ortopedii, o olbrzymiej wiedzy teoretycznej oraz osobistej wieloletniej praktyce w zakresie najtrudniejszych sytuacji wynikających z przebytego urazu rdzenia kręgowego, we współpracy z psychologiem klinicznym w przystępny i rzeczowy sposób omówili przyczyny powstania urazu rdzenia kręgowego, jego następstwa oraz możliwość wystąpienia powikłań. Mocną stroną książki jest przejrzyste i usystematyzowane przedstawienie tematu, co sprawia, że jest ona łatwa w odbiorze. Zawarto tu praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania i leczenia powikłań, takich jak odleżyny, skostnienia okołostawowe czy powikłania w zakresie układów oddechowego, krążenia i moczowego. Czytelnik znajdzie wskazania do zastosowania ćwiczeń biernych i czynnych, uwagi dotyczące nauki chodu pacjentów z niecałkowitym lub niskim uszkodzeniem rdzenia, a także możliwości poprawy funkcji niedowładnych rąk. Ważną częścią publikacji jest omówienie postępowania psychologicznego, w tym porady dla pacjenta i jego rodziny oraz dla personelu medycznego.

W poradniku cenne informacje znajdą tak terapeuci, jak i osoby niebędące fachowcami w dyscyplinach medycznych, a także sami pacjenci i ich bliscy.

Spis treści ebooka Uraz kręgosłupa

Część I: Aspekty medyczne urazu kręgosłupa – Jerzy E. Kiwerski 9
1. Anatomia funkcjonalna kręgosłupa i rdzenia kręgowego 11
1.1. Anatomia funkcjonalna kręgosłupa 11
1.2. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego 15
2. Patofizjologia uszkodzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego 19
2.1. Kompresyjne uszkodzenia kręgosłupa 19
2.2. Wyprostne uszkodzenia kręgosłupa 20
2.3. Zgięciowe uszkodzenia kręgosłupa 22
2.4. Urazy a uszkodzenia rdzenia kręgowego 23
3. Następstwa uszkodzeń rdzenia kręgowego 27
3.1. Zespoły neurologiczne po uszkodzeniach rdzenia kręgowego 28
3.2. Stopnie uszkodzenia rdzenia kręgowego 30
4. Zasady postępowania leczniczego 33
4.1. Ustalenie mechanizmu uszkodzenia kręgosłupa w miejscu wypadku 33
4.2. Transport poszkodowanego do szpitala 34
4.3. Leczenie chorych z urazowym uszkodzeniem kręgosłupa 35
4.3.1. Postępowanie pielęgnacyjne a odleżyny 37
4.3.2. Postępowanie w urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 42
4.3.3. Postępowanie w urazach niższych odcinków kręgosłupa 45
4.3.4. Usprawnianie i pionizacja pacjenta w celu zapobiegania powikłaniom 49
5. Inne częste powikłania 67
5.1. Powikłania w zakresie układów oddechowego i krążenia 67
5.2. Powikłania w zakresie układu moczowego 71
5.3. Spastyczność 74
5.4. Neurogenne skostnienia okołostawowe 80
Część II: Aspekty psychologiczne urazu kręgosłupa – Katarzyna Włodarczyk 89
6. Wstęp
91
6.1. Przyczyny i konsekwencje psychologiczne urazu kręgosłupa 91
6.2. Postępowanie psychologiczne we wczesnym okresie pourazowym 93
7. Porady psychologiczne dla rodziny pacjenta 97
7.1. Porady dla rodziny pacjenta we wczesnym okresie leczenia szpitalnego 97
7.2. Koncepcja stresu Selye’go a reakcja rodziny pacjenta po urazie kręgosłupa 98
7.2.1. Pojęcie dystresu i uestresu 100
7.2.2. Zdolności adaptacyjne człowieka 100
7.2.3. Zespół ogólnego przystosowania 102
7.2.4. Miejscowy zespół przystosowania 103
7.2.5. Biologiczny mechanizm reakcji stresowej w koncepcji Selye’go 103
7.2.6. Reakcja i zachowanie rodziny pacjenta a koncepcja stresu Selye’go 104
8. Porady psychologiczne dla pacjenta i personelu medycznego 107
8.1. Przyjmowanie do świadomości skutków urazu/choroby przez pacjenta w koncepcji Cohn 107
8.1.1. Definicja mechanizmu obronnego 110
8.1.2. Porady dla personelu medycznego związane z przyjmowaniem do świadomości skutków urazu przez pacjenta 110
8.2. Przygotowanie pacjenta do życia w warunkach domowych 112
8.2.1. Poczucie koherencji a zdrowie w koncepcji Antonovsky’ego 112
8.2.2. Uzupełnianie uogólnionych zasobów odpornościowych 115
Skorowidz 121

Szczegóły ebooka Uraz kręgosłupa

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5591-7
ISBN wersji papierowej:
9788320055412
Wydanie:
1
Autorzy:
Jerzy Kiwerski
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
128
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub