Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy

Ebook Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy Mariusz Gujski, Tomasz Rostkowski

Mariusz Gujski, Tomasz Rostkowski
83,19 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy została przygotowana pod redakcją dr. hab. Mariusza Gujskiego oraz dr. hab. Tomasza Rostkowskiego, prof. SGH. Monografia przedstawia interdyscyplinarne połączenie nauk o zdrowiu oraz nauk o zarządzaniu, które w sposób praktyczny przekłada się na podniesienie poziomu zdrowia pracownika wraz z osiągnięciem największej efektywności pracy w przedsiębiorstwie (zarówno publicznym, jak i prywatnym). W książce przedstawiono:
- podstawy zarządzania kapitałem ludzkim, system zarządzania zdrowiem i wynikające z tego korzyści dla pracodawcy,
- różne systemy wynagradzania wraz z omówieniem strategicznych celów ochrony zdrowia pracownika,
- zmiany demograficzne wpływające na stan zdrowia populacji, co pozwala zrozumieć, jak przekształcają się potrzeby zdrowotne osób aktywnych zawodowo,
- główne problemy zdrowotne w poszczególnych typach przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka powodujących najwięcej zgonów i niepełnosprawności,
- rolę medycyny pracy, medycyny środowiskowej i medycyny stylu życia w przedsiębiorstwach.
Bardzo ważną zaletą książki jest to, że omawia wspomniane zagadnienia nie tylko w sposób teoretyczny, ale także praktyczny, ponieważ daje realne rekomendacje możliwe do wdrożenia.
Monografia jest adresowana do specjalistów zdrowia publicznego, menedżerów, działów HR oraz BHP przedsiębiorstw. Ze względu na walory edukacyjne będzie także interesująca dla studentów kierunków medycznych (zdrowie publiczne) i ekonomicznych (zarządzanie).

Spis treści ebooka Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy

1. AKTUALNE WYZWANIA Tomasz Rostkowski 1
Szybkie starzenie się dobrych praktyk 1
Rosnące znaczenie zdrowia pracowników w Polsce w świetle aktualnych badań 5
Konieczność i skala modernizacji prywatnego finansowania ochrony zdrowia 10
Publiczna ochrona zdrowia w Polsce 12
Edukacja i świadomość zdrowotna 14
Kluczowe wyzwania – systemowe, organizacyjne i indywidualne 15
Piśmiennictwo 17
2. SYSTEM WYNAGRADZANIA A OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW Karol Szymański 19
Nagradzanie i wynagradzanie 19
System wynagradzania a bezpieczeństwo zdrowotne i motywacja pracowników 24
Potrzeba indywidualizacji podejścia w zakresie wynagradzania pracowników a zwrot z inwestycji w zdrowie pracowników 26
Piśmiennictwo 32
3. WYKORZYSTANIE TRADYCYJNYCH I CYFROWYCH SYSTEMÓW ZKL W BUDOWANIU EFEKTYWNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW Jan Strzemiński 35
Wprowadzenie 35
Zarządzanie kapitałem ludzkim – systemy, ich funkcje i rola w organizacji 36
Transformacja cyfrowa systemów ZKL40
Zdrowie pracowników – relacje, narzędzia, pomiar 42
Podsumowanie i dalsze kierunki rozwoju 49
Piśmiennictwo 49
4. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW – PROPOZYCJA MODELOWEGO ROZWIĄZANIA Tomasz Rostkowski, Jan Strzemiński, Karol Szymański 51
Strategiczne podejście 51
Komplementarność korzyści (pracownik-rodzina-firma-społeczeństwo/podejście zrównoważone) 54
Zróżnicowanie finansowania – optymalne wykorzystanie środków publicznych, środków pracodawcy, środków prywatnych 56
Kompleksowość usług prozdrowotnych 57
Zwrot z inwestycji w zdrowie pracowników 60
Piśmiennictwo 65
5. PRAWO PRACY A ZDROWIE Waldemar Urbanowicz, Waldemar Gujski 67
Wstęp 67
Punkt wyjścia 68
Istota tematu 69
Podsumowanie 84
6. POTRZEBY PRACODAWCÓW WZGLĘDEM SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA – NOWE WYZWANIA W OBLICZU STARZENIA SIĘ POPULACJI Filip Raciborski 87
Absencja w Polsce w oparciu o dane ZUS 87
Wiek a choroby i dolegliwości przewlekłe 91
Proces starzenia się populacji Polski 93
Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie 95
Zmiany demograficzne a stan zdrowia osób aktywnych zawodowo 95
Piśmiennictwo 96
7. MEDYCYNA PRACY A OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW Paweł Wdówik 97
Organizacja służby medycyny pracy w Polsce 97
Obowiązki pracodawcy i badania profilaktyczne pracowników 103
Cele strategiczne i długofalowe 108
Koncepcja czterech poziomów 109
Piśmiennictwo 110
8. MEDYCYNA STYLU ŻYCIA A OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW Mateusz Jankowski, Jarosław Pinkas 111
Odżywanie 113
Aktywność fizyczna 115
Higiena snu 116
Zarządzanie stresem 117
Relacje międzyludzkie 119
Uzależnienia 119
Rola medycyny stylu życia w przedsiębiorstwach 121
Piśmiennictwo 121
9. MEDYCYNA ŚRODOWISKOWA A OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW Barbara Piekarska 123
Czym jest medycyna środowiskowa? 123
Rola medycyny środowiskowej w profilaktyce zdrowotnej i promocji zdrowia w zakładzie pracy 126
Wpływ wybranych interwencji z zakresu medycyny środowiskowej na poczucie
bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników 129
Piśmiennictwo 131
10. GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH PRZEDSIĘBIORSTW Mateusz Jankowski, Mariusz Gujski 133
Używanie wyrobów tytoniowych 139
Nadciśnienie tętnicze 141
Wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) 143
Niewłaściwe zachowania żywieniowe 144
Wysoki poziom cukru (glukozy) we krwi 145
Spożywanie napojów alkoholowych 145
Podwyższony poziom cholesterolu LDL 146
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza 147
Upośledzenie czynności nerek 148
Piśmiennictwo 148
11. STRATEGIA ZDROWOTNA PRZEDSIĘBIORSTWA Mateusz Jankowski, Mariusz Gujski 151
Podstawowe elementy strategii zdrowotnej przedsiębiorstwa 151
Modelowa strategia zdrowotna przedsiębiorstwa 159
Piśmiennictwo 163
12. REKOMENDACJE WDROŻENIOWE Mariusz Gujski, Tomasz Rostkowski 165
Uwzględnienie rynku pracy i potrzeb pracowników 165
Wdrożenie strategii zdrowotnej jako integralna część strategii przedsiębiorstwa 166
Identyfikacja i monitorowanie potrzeb zdrowotnych pracowników 166
Promocja zdrowia w miejscu pracy jako element polityki zdrowotnej państwa 167
Kultura pracy wspierająca zdrowie 168
Legislacja wspierająca wdrażanie programów promocji zdrowia w miejscu pracy 168
Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego 169
Budowanie odległej przyszłości w krótkim okresie 170
Koncentracja na pracowniku 170
Mierzenie sukcesu 171
SKOROWIDZ 173

Szczegóły ebooka Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6504-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6439-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Mariusz Gujski,Tomasz Rostkowski
Liczba Stron:
184
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub