• Promocja
Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce

Ebook Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce Małgorzata Kirschenstein,

Małgorzata Kirschenstein
32,42 zł 36,75 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,56 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Z literatury przedmiotu wynika, że w przyszłości na obszarze całej Polski będzie następował wzrost temperatury powietrza, natomiast wzrost sum opadów i ich rozkład w przekroju rocznym będą bardziej złożone, czyli wystąpią większe zróżnicowania regionalne. Ważne są więc badania, które pokazują te zmiany w różnych regionach i są opracowane dla długich ciągów pomiarowych. W takiej kompleksowej analizie możemy
wykazać współzależność elementów meteorologicznych, zróżnicowanie regionalne, określić, jaki zespół czynników i procesów klimatotwórczych ma największy wpływ na ich zmienność. W rezultacie dokładniej pozna się cechy klimatu wybranego do badań obszaru. Nie otrzymamy bowiem pełnego obrazu cech klimatu poprzez analizę pojedynczych jego elementów czy pojedynczych stacji, na których o warunkach klimatycznych w dużym stopniu decydują czynniki lokalne. W związku z powyższym podjęto próbę określenia zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce w latach 1951-2010.
Opracowanie będzie zawierać analizę temperatury powietrza i opadów atmosferycznych nie tylko w przekroju rocznym oraz wieloletnim, ale również w rozkładzie przestrzennym. Zbadane zostaną ciągi temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w celu wykrycia cykliczności w ich przebiegu. W rezultacie rozwiązanie postawionych problemów pozwoli na ocenę wielkości wpływu adwekcji mas powietrza znad Oceanu Atlantyckiego i obszaru kontynentalnego oraz Morza Bałtyckiego. (Fragment Wstępu)

Spis treści ebooka Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce

SPIS TREŚCI


ROZDZIAŁ 1
CEL I ZAKRES PRACY, METODY, PRZEGLĄD LITERATURY 5
1.1. Wstęp 5
1.2. Przegląd wybranej literatury dotyczącej zmienności temperatury powietrza i opadów
atmosferycznych 6
1.2.1. Wybrana literatura dotycząca zmienności temperatury powietrza i opadów
atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce 8
1.2.2. Wybrana literatura dotycząca zmienności temperatury powietrza w Polsce 12
1.2.3. Wybrana literatura dotycząca zmienności opadów atmosferycznych w Polsce 16
1.3. Cel pracy 21
ROZDZIAŁ 2
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 24
ROZDZIAŁ 3
ZMIENNOŚĆ TEMPERATURY POWIETRZA W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE 30
3.1. Czynniki kształtujące temperaturę powietrza 30
3.2. Zmiany temperatury powietrza w przekroju rocznym 32
3.2.1. Temperatura roczna 32
3.2.2. Temperatura miesięczna 34
3.2.3. Roczna amplituda temperatury powietrza 40
3.2.4. Temperatura w porach roku 43
3.3. Temperatura powietrza w 10-leciach 45
3.4. Dni charakterystyczne pod względem termicznym 48
3.5. Zmiany temperatury powietrza w przebiegu wieloletnim 52
3.5.1. Odchylenie standardowe 52
3.5.2. Trendy zmian temperatury powietrza 56
3.6. Kontynentalizm termiczny 63
3.7. Anomalie temperatury powietrza 65
3.7.1. Anomalie średniej rocznej temperatury powietrza 66
3.7.2. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza 68
3.7.3. Anomalie średniej temperatury powietrza w porach roku 76
3.7.4. Kalendarz anomalii termicznych 82
3.8. Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na temperaturę powietrza 92
3.8.1. Współczynnik korelacji temperatury powietrza i wskaźnika NAO 93
3.8.2. Związek temperatury powietrza ze wskaźnikiem Oscylacji Północnoatlantyckiej 94
3.8.3. Zmienność wieloletnia temperatury powietrza i Oscylacji Północnoatlantyckiej 98
ROZDZIAŁ 4
ZMIENNOŚĆ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE 107
4.1. Czynniki kształtujące opady atmosferyczne 107
4.2. Zmiany opadów atmosferycznych w przekroju rocznym 110
4.2.1. Sumy roczne opadów 110
4.2.2. Sumy miesięczne opadów 113
4.2.3. Sumy opadów w porach roku i półroczach 122
4.3. Zmiany sum opadów w przebiegu wieloletnim 128
4.3.1. Odchylenie standardowe 128
4.3.2. Współczynnik zmienności opadów 133
4.3.3. Trendy zmian sum opadów 136
4.4. Kontynentalizm pluwialny w północno-zachodniej Polsce 141
4.4.1. Wskaźniki rocznego przebiegu opadów 143
4.4.2. Geograficzny rozkład wskaźników rocznego przebiegu sum opadów 152
4.4.3. Częstość występowania lat o cechach oceanicznych a Oscylacja Północnoatlantycka 162
4.5. Anomalie opadów atmosferycznych 163
4.5.1. Anomalie średniej rocznej sumy opadów 164
4.5.2. Anomalie średniej miesięcznej sumy opadów atmosferycznych 165
4.5.3. Anomalie średniej sumy opadów w porach roku 172
4.5.4. Kalendarz anomalii opadowych 177
4.6. Liczba dni z opadem 187
4.6.1. Średnia roczna liczba dni z opadem 188
4.6.2. Średnia miesięczna liczba dni z opadem 189
4.6.3. Częstość opadów w porach roku 191
4.6.4. Częstość opadów o określonej sumie dobowej 194
4.6.5. Częstość opadów w przedziałach 199
ROZDZIAŁ 5
CYKLICZNE WAHANIA TEMPERATURY POWIETRZA I OPADÓW
ATMOSFERYCZNYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE 203
5.1. Cykliczne wahania temperatury powietrza 204
5.2. Cykliczne wahania opadów atmosferycznych 207
ROZDZIAŁ 6
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 212
LITERATURA 224

Szczegóły ebooka Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2013
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-206-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-206-1
Autorzy:
Małgorzata Kirschenstein
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
242
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub