Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Ebook Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Dorota Adamek-Hyska, Tomasz Lis, Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, Katarzyna Tkocz-Wolny
21,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Zasadniczym celem przedstawianej monografii jest analiza i ocena systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz dorobku różnych dyscyplin naukowych. W rozdziale pierwszym wskazano istotę i ewolucję pojęcia kontroli zarządczej w sektorze publicznym. W rozdziale drugim zaprezentowano analizę porównawczą kategorii pojęciowych: kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny. W ramach rozdziału trzeciego dokonano analizy istniejących regulacji prawnych z obszaru kontroli zarządczej w aspekcie ich oddziaływania na opracowywanie przez jednostki sektora finansów publicznych pisemnych procedur regulujących ten system. W rozdziale czwartym opisany został problem zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. W rozdziale piątym wskazano zakres obowiązków i odpowiedzialności kierowników jednostek, a także rolę głównych księgowych oraz pozostałych pracowników jednostek sektora publicznego w systemie kontroli zarządczej. W kolejnych pięciu rozdziałach (6–10) zaprezentowano wyniki analizy i oceny systemu kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów (obszarów) w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych, tj. uczelniach publicznych, publicznych podmiotach leczniczych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych (samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych).

Spis treści ebooka Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Wstęp 9
Rozdział 1
Pojęcie i zakres kontroli zarządczej 13
1.1. Istota procesu i funkcji zarządzania 13
1.2. Kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych 14
1.3. Ewolucja kontroli w sektorze publicznym 18
1.4. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 20
Rozdział 2
Relacje kontroli zarządczej z audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz analiza harmonizacji regulacji w zakresie kontroli zarządczej 28
2.1. Relacje kontroli zarządczej z audytem wewnętrznym 28
2.2. Relacje kontroli zarządczej z audytem zewnętrznym (rewizją finansową) 37
2.3. Analiza harmonizacji krajowych i międzynarodowych, prawnych i profesjonalnych regulacji w zakresie kontroli zarządczej 41
Rozdział 3
Procedury kontroli zarządczej jako narzędzie wspomagające system zarządzania jednostką gospodarczą 47
3.1. Charakterystyka i miejsce procedur w systemie kontroli zarządczej jednostki sektora finansów publicznych 47
3.2. Procedury kontroli zarządczej w obszarze środowiska wewnętrznego 52
3.3. Procedury kontroli zarządczej w obszarze celów i zarządzania ryzykiem 57
3.4. Procedury kontroli zarządczej w obszarze mechanizmów kontroli 63
3.5. Procedury kontroli zarządczej w obszarze informacji i komunikacji 70
3.6. Procedury kontroli zarządczej w obszarze monitorowania i oceny 73
Rozdział 4
Ryzyko w systemie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego 79
4.1. Istota i zakres zarządzania ryzykiem 79
4.2. Określenie celów, zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji w kontekście zarządzania ryzykiem 82
4.3. Proces identyfikacji ryzyka w jednostkach 84
4.4. Proces analizy ryzyka w jednostkach 87
4.5. Proces reakcji na ryzyko w jednostkach 89
Rozdział 5
Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za funkcjonowanie kontroli zarządczej 91
5.1. Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej – podstawowe założenia 91
5.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej 94
5.3. Obowiązki głównego księgowego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej 101
Rozdział 6
Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego – aspekty praktycznego wdrożenia 105
6.1. Problematyka zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego 105
6.2. Charakterystyka badań empirycznych dotyczących zarządzania ryzykiem 106
6.3. Zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego 109
6.4. Modelowanie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie gminnych jednostek samorządu terytorialnego 119
Rozdział 7
Kontrola zarządcza w samorządowym zakładzie budżetowym 127
7.1. Zakres kontroli zarządczej w samorządowym zakładzie budżetowym 127
7.2. Dokumentacja organizacji kontroli zarządczej 131
7.3. Organizacja kontroli zarządczej na przykładzie Samorządowego Zakładu Budżetowego X 133
Rozdział 8
Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 149
8.1. Analiza konstrukcji systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 149
8.2. Konstrukcja i ocena systemu kontroli zarządczej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w świetle opinii jej użytkowników 177
Rozdział 9
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w polskich uczelniach publicznych 183
9.1. Specyfika polskich uczelni publicznych i systemów zarządzania nimi 183
9.2. Istota kontroli zarządczej w polskich uczelniach publicznych 190
Rozdział 10
Mechanizmy kontroli zarządczej w obszarze umów o partnerstwie publiczno-prywatnym 198
10.1. Kontrola zarządcza a partnerstwo publiczno-prywatne 198
10.2. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako wyznacznik do tworzenia mechanizmów kontroli zarządczej 200
10.3. Zakres kontroli zarządczej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 206
10.4. Pożądane mechanizmy kontroli zarządczej umów o partnerstwie publiczno--prywatnym 208
Zakończenie 217
Bibliografia 221
Spis rysunków 231
Spis tabel 233

Szczegóły ebooka Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-266-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-266-0
Autorzy:
Dorota Adamek-Hyska,Tomasz Lis,Aleksandra Szewieczek,Marcin Tatoj,Katarzyna Tkocz-Wolny
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
236
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub