Biznes w kulturze – kultura w biznesie

Ebook Biznes w kulturze – kultura w biznesie

21,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Celem publikacji jest identyfikacja oraz ocena kierunków rozwoju relacji zachodzących pomiędzy wybranymi jednostkami kultury w Polsce a szeroko pojętym otoczeniem biznesowym. Jego realizację oparto na bogatych źródłach literaturowych, statystycznych, wynikach prowadzonych badań oraz egzemplifikacji nowych praktyk biznesowych stosowanych przez instytucje kultury w zakresie budowy i rozwoju relacji. Na tom składa się siedemnaście rozdziałów, których autorami są w większości pracownicy naukowi oraz doktoranci rozpoczynający dopiero swą karierę naukowo-dydaktyczną. Publikacja dzięki połączeniu wiedzy teoretyków i przykładów z praktyki gospodarczej daje wieloaspektowy pogląd na działania jednostek kultury w Polsce w zakresie tworzenia relacji z otoczeniem. Podstawą ich rozwoju stają się nowoczesne technologie, stąd też monografia inspiruje do usprawnienia działań w instytucjach kultury w Polsce podążających za zmianami w ich otoczeniu. Niniejsza monografia skierowana jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych na kierunku zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, ale też kierunków pokrewnych. Jej odbiorcami mogą być ponadto teoretycy, jak i praktycy – menedżerowie związani na co dzień z problemami rozwoju relacji w sektorze kultury. Monografia może także zainteresować podmioty specjalizujące się w problematyce marketingu relacji. Jej czytelnikami będą przede wszystkim osoby zorientowane już w podstawowych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania jednostek kultury w dobie turbulentnych zmian w otoczeniu.

Spis treści ebooka Biznes w kulturze – kultura w biznesie

Wstęp 7
Rozdział I
Umiędzynarodowienie relacji handlowych w obszarze kultury: Polska na tle Unii Europejskiej (Katarzyna Żak) 9
Rozdział II
Modele kształtowania relacji pomiędzy jednostkami sektora kultury a instytucjami państwowymi funkcjonującymi w wybranych krajach Unii Europejskiej (Małgorzata Grząba) 22
Rozdział III
Uczestnictwo w kulturze jako podstawowa relacja warunkująca istnienie jednostek kultury (Anna Kwiecień) 30
Rozdział IV
Współpraca z biznesami kreatywnymi jako szansa na rozwój instytucji kultury (Beata Reformat) 38
Rozdział V
Współpraca z organizatorami wydarzeń kulturalnych z perspektywy samorządu terytorialnego. Przykład miast poprzemysłowych województwa śląskiego (Paweł Piotrowski) 51
Rozdział VI
Muzeum jako jednostka kultury społecznie konstytuowana w relacjach z osobami zwiedzającymi (Barbara Pabian) 61
Rozdział VII
Komunikacja samorządowych jednostek kultury z otoczeniem poprzez media społecznościowe (Monika Krysiak, Szymon Głowania) 73
Rozdział VIII
Mobilna komunikacja marketingowa w kulturze i sztuce jako narzędzie kształtowania relacji z odbiorcami (Małgorzata Kieżel, Joanna Wiechoczek) 84
Rozdział IX
Dotacje na rzecz państwowych instytucji kultury (Wioletta Świeboda) 96
Rozdział X
Kapitał relacyjny w finansowaniu jednostek kultury. Przykład crowdfundingu (Aleksandra Nocoń) 106
Rozdział XI
Crowdfunding jako innowacyjne źródło finansowania projektów kulturalnych w Polsce (Małgorzata Kieżel, Joanna Wiechoczek) 120
Rozdział XII
Tworzenie i rozwój relacji z otoczeniem poprzez wydatki na kulturę wybranych miast na prawach powiatu (Justyna Konsek-Ciechońska) 133
Rozdział XIII
Relacje pomiędzy instytucją kultury a firmą cateringową na przykładzie organizacji 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO (Paulina Reformat, Hanna Ziętara) 143
Rozdział XIV
Kształtowanie relacji organizacji z pracownikami jako element profesjonalizacji zarządzania w kulturze na przykładzie Instytucji Kultury im. K. Bochenek – Katowice Miasto Ogrodów (Anna Dewalska-Opitek) 155
Rozdział XV
Akwizycja sposobem kształtowania relacji między jednostkami kultury a ich klientami na rynku przemysłowym (Aleksander Pabian) 168
Rozdział XVI
Relacje na rynku dóbr kultury na podstawie zarządzania Flag Fen (Beata Nowotarska-Romaniak, Anastazja Magdalena Kasztalska) 176
Rozdział XVII
Obowiązki i uprawnienia instytucji kultury w trakcie kontroli przez wybrane jednostki administracji publicznej w świetle regulacji prawnych (Ewa Ogłozińska) 184
Bibliografia 193
Spis fotografii 211
Spis rysunków 211
Spis tabel 212

Szczegóły ebooka Biznes w kulturze – kultura w biznesie

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-454-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-453-4
Wydanie:
1
Redakcja:
Beata Reformat,Anna Kwiecień
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
213
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub