Układ w postępowaniu upadłościowym – jego materialnoprawne przesłanki i charakter prawny

Ebook Układ w postępowaniu upadłościowym – jego materialnoprawne przesłanki i charakter prawny Aleksandra Lubicz-Posochowska

Aleksandra Lubicz-Posochowska
18,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Celem niniejszej pracy jest skatalogowanie przesłanek materialno-prawnych ogłoszenia układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością jego zawarcia. Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W dwóch pierwszych opisano materialnoprawne przesłanki układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu a cele postępowania upadłościowego oraz przesłanki ogłoszenia upadłości. Kolejne rozdziały omawiają materialnoprawne przesłanki zawarcia i zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu oraz jego charakter prawny.

Spis treści ebooka Układ w postępowaniu upadłościowym – jego materialnoprawne przesłanki i charakter prawny

Wstęp 7
Rozdział I
Materialnoprawne przesłanki układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu a cele postępowania upadłościowego 9
1. Układ w Polsce i innych systemach prawnych z uwzględnieniem celów postępowania upadłościowego i układu w Polsce oraz w innych systemach prawnych 9
2. Podział przesłanek na przesłanki materialnoprawne i formalnoprawne 22
3. Materialnoprawne przesłanki układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu 32
Rozdział II
Materialnoprawne przesłanki ogłoszenia upadłości 39
1. Zestawienie materialnoprawnych przesłanek ogłoszenia upadłości na gruncie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w porównaniu z poprzednią regulacją zawartą w rozporządzeniu prawo upadłościowe 39
2. Zdolność upadłościowa 46
3. Legitymacja procesowa zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości 51
4. Niewypłacalność jako podstawa ogłoszenia upadłości 57
4.1. Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości 63
Rozdział III
Materialnoprawne przesłanki zawarcia i zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu 66
1. Zestawienie przesłanek zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu na gruncie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w porównaniu z poprzednią regulacją prawną 66
2. Pozytywna i negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu 76
3. Legitymacja procesowa do składania propozycji układowych 82
4. Propozycje układowe jako centralny przedmiot postępowania zmierzający do zawarcia układu i ich granice mające odzwierciedlenie w negatywnych przesłankach materialnoprawnych zatwierdzenia układu przez sąd 86
4.1. Odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów, zmniejszenie sumy długów 88
4.2. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje 90
4.3. Uchylenie lub zmiana prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność 92
4.4. Inne rodzaje propozycji układowych 92
4.5. Układ likwidacyjny 97
4.6. Charakter prawny propozycji układowych 100
5. Materialnoprawne negatywne przesłanki zatwierdzenia układu przez sąd 102
5.1. Niezgodność układu z prawem 102
5.2. Oczywistość niewykonania układu 114
5.3. Rażąco krzywdzące warunki przyjętego układu dla wierzycieli głosujących przeciw układowi 115
Rozdział IV
Charakter prawny układu 117
1. Wprowadzenie 117
2. Układ jako umowa dłużnika z wierzycielami 123
3. Układ jako pozaumowna czynność prawna 133
Zakończenie 143
Bibliografia 151

Szczegóły ebooka Układ w postępowaniu upadłościowym – jego materialnoprawne przesłanki i charakter prawny

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-272-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-272-1
Autorzy:
Aleksandra Lubicz-Posochowska
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
162
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub