Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej

Ebook Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej Mariusz E. Sokołowicz

Mariusz E. Sokołowicz
19,50 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Współczesne spojrzenie na procesy rozwoju terytorialnego coraz silniej eksponuje sprawność otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizowania życia społeczności miejskich i regionalnych. W perspektywie tej upatruje się podstaw procesów ekonomicznych zarówno w instytucjach formalnych (np. przejrzystość i efektywność prawa, sprawność działania przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego), jak i pozaformalnych (takich jak czynniki kulturowe, poziom zaufania społecznego, sposób zorganizowania społeczności i społeczeństw). Pozwala to dostrzec, że w warunkach rosnącej mobilności kapitału, ludności, towarów i informacji pewne czynniki odpowiedzialne za rozwój gospodarczy wciąż pozostają „zlokalizowane”, choć ich charakter bywa trudno uchwytny. Zjawisko terytorialnego zróżnicowania instytucjonalnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do sięgnięcia po dorobek intelektualny ekonomii instytucjonalnej, w której podejmowane są liczne próby wyjaśniania przyczyn tych rozbieżności. Celem publikacji jest wskazanie możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej – jako dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauk ekonomicznych – w analizowaniu procesów rozwoju terytorialnego, przede wszystkim w kontekście relacji między instytucjami, bliskości i obecnym rozumieniem pojęcia „przestrzeń”.

Spis treści ebooka Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej

Wstęp 8

Rozdział I. Przestrzeń w analizach ekonomicznych – ewolucja teorii i nurtów badawczych 14
1. Mechanizmy koncentracji działalności gospodarczej w świetle klasycznych teorii gospodarki przestrzennej 14
1.1. Modele renty gruntowej 15
1.2. Modele lokalizacji przedsiębiorstw 20
1.3. Modele kształtowania się hierarchii przestrzennej i układów osadniczych 22
2. Konwergencja a polaryzacja regionalna – siły kształtujące strukturę przestrzenną gospodarki 28
3. Korzyści aglomeracji i ich ewolucja 44
4. Terytorialny paradygmat rozwoju – współczesne podejście do analiz przestrzennych 60

Rozdział II. Ekonomia instytucjonalna – podstawowe pojęcia i geneza 70
1. Miejsce instytucjonalizmu w naukach ekonomicznych 70
2. Pojęcie i typy instytucji 82
3. Początki orientacji instytucjonalnej w naukach ekonomicznych – „stara” ekonomia instytucjonalna 89

Rozdział III. Współczesne nurty ekonomii instytucjonalnej 108
1. Nowa ekonomia instytucjonalna jako próba operacjonalizacji instytucji w ekonomii 108
1.1. Teoria praw własności 112
1.2. Teoria kosztów transakcyjnych i teoria agencji 121
1.3. Teoria wyboru publicznego 140
2. Koncepcje pokrewne i powiązane z ekonomią instytucjonalną 150
2.1. Francuska ekonomia konwencji 151
2.2. Ekonomia ewolucyjna 157
2.3. Zasobowa szkoła myślenia strategicznego 162
2.4. Ekonomika bliskości i koncepcja zakorzenienia (embeddedness) 166

Rozdział IV. Nurty ekonomii instytucjonalnej w procesach rozwoju terytorialnego – perspektywa badawcza 184
1. Instytucjonalizm w wyjaśnianiu procesów rozwoju terytorialnego – próby konceptualizacji 184
2. Możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej w badaniach rozwoju terytorialnego 197
3. Ujęcie instytucjonalne w dotychczasowych badaniach nad rozwojem terytorialnym 220

Podsumowanie. Dylematy wokół instytucjonalnych analiz rozwoju terytorialnego 248
Bibliografia 254
Summary 276
Spis tabel, rysunków i wykresów 278
Od Redakcji 282

Szczegóły ebooka Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7969-786-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-7969-785-4
Wydanie:
1
Autorzy:
Mariusz E. Sokołowicz
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
281
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub