COVID-19 Patogeneza i postępowanie

Ebook COVID-19 Patogeneza i postępowanie Tadeusz Płusa

Tadeusz Płusa
78,77 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Monografia COVID-19. Patogeneza i postepowanie została opracowana na podstawie najnowszych doniesień naukowych. Proponowane działanie na poszczególnych etapach zakażenia SARS-CoV-2 będzie pomocne w codziennej praktyce lekarskiej, bowiem znajduje pełne potwierdzenie, nie tylko w dokumentowanych publikacjach, lecz także w obserwacjach własnych Autora.
Mamy nadzieję, że proponowane zasady postępowania z zakażonymi SARS-CoV-2 ułatwią w codziennej praktyce podejmowanie trafnych decyzji terapeutycznych, aby uzyskać medyczną kontrolę nad zmutowanym wirusem Corona.

Spis treści ebooka COVID-19 Patogeneza i postępowanie

1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego 1
Wprowadzenie 1
Światowe pandemie 2
Zagrożenia wywołane przez patogeny biologiczne 4
Zagrożenie wywoływane przez toksyny biologiczne 6
Patogeny broni biologicznej 6
2. Corona wirus 9
Wirion 9
Taksonomia wirusów 10
Wirusy Corona 11
Penetracja wirusa Corona do komórki 14
3. Patomechanizm zakażenia SARS-CoV-2 19
Aktywność w środowisku 19
Drogi zakażenia 19
Czas zakażenia 21
Tropizm wirusów Corona 21
Przebieg zakażenia SARS-CoV-2 23
Proces zapalny wywołany zakażeniem SARS-CoV-2 24
„Burza cytokinowa” 30
Odporność na SARS-CoV-2 30
4. Czynniki usposabiające do zakażenia SARS-CoV-2 35
Profil chorych na COVID-19 35
Znaczenie płci w zakażeniu wirusowym 36
Znaczenie grupy krwi 36
Choroby współistniejące 37
Palenie papierosów 38
Stan zdrowia i struktura populacji 38
Styl życia 39
Nieswoista odporność przeciwgruźlicza 39
Organotropizm zakażenia SARS-CoV-2 40
Inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny 41
Witamina D i dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa 41
Leki wziewne 43
Wpływ czynników środowiskowych 43
5. Obraz zakażenia wirusami Coronav 47
Ciężki ostry zespół oddechowy 47
Zespół oddechowy Bliskiego Wschodu 48
Zakażenie SARS-CoV-2 48
COVID-19 51
Zespół ostrej niewydolności oddechowej 53
Narządowe zmiany w zakażeniu SARS-CoV-2 55
Epidemiologia zakażeń SARS-CoV-2 60
6. Rozpoznawanie 65
Objawy zakażenia SARS-CoV-2 65
Diagnostyka laboratoryjna 66
Diagnostyka obrazowa 67
Testy diagnostyczne 71
Etapy diagnozowania i interpretacja wyników testów 75
Różnicowanie między COVID-19 a grypą H1N1 77
7. Postępowanie z zakażonymi SARS-CoV-2 83
Postępowanie ograniczające zakażenie SARS-CoV-2 83
Dystansowanie 84
Higiena i maseczki 86
Postępowanie epidemiczne 88
8. Leczenie chorych na COVID-19 93
Racjonalne postępowanie z zakażonymi SARS-CoV-2 94
Leki hamujące penetrację i replikację SARS-CoV-2 94
Antybiotyki 99
Leki przeciwwirusowe 103
Glikokortykosteroidy 108
Cyklosporyna A 113
Leki wziewne 113
Leki przeciwcytokinowe 114
Leczenie przeciwkrzepliwe 116
Inne leki wspomagające leczenie 116
9. Rekomendacje postępowania 125
Postępowanie u podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 125
Postępowanie u chorych na COVID-19 127
Leczenie chorych na COVID-19 w stanie ciężkim 127
Zalecenia postępowania z chorymi na COVID-19 131
10. Postępowanie po COVID-19 137
Stan po bezobjawowym zakażeniu SARS-CoV-2 137
Stan po przebyciu COVID-19 138
Stan po przebyciu zespołu ostrej niewydolności oddechowej 140
Leczenie włóknienia płuc po COVID-19 141
Leki antyfibrotyczne 143
Inne metody leczenia włóknienia płuc 146
Rehabilitacja oddechowa 147
11. Szczepienie przeciw SARS-CoV-2 151
Badania nad szczepionkami 151
Mechanizm działania szczepionki 153
Szczepionki mRNA 155
Szczepionki rekombinowane 156
Szczepionki wektorowe 156
Chińskie szczepionki 157
Polska szczepionka 157
Czas trwania wytworzonej odporności 157
Osocze „ozdrowieńców” 158
12. Zakażenie SARS-CoV-2 u dzieci 161
Epidemiologia zakażeń u dzieci 161
Podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 162
Obraz zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci 162
Rozpoznanie zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci 162
Wieloukładowy zespół zapalny 163
13. Skutki przebytego COVID-19 167
Zmiany w układzie oddechowym 167
Zmiany w układzie naczyniowo-sercowym 168
Zmiany w układzie nerwowym 169
Zmiany w układzie pokarmowym 169
Następstwa u chorych onkologicznie 169
Następstwa izolacji i leczenia 170
Chorzy leczeni psychiatrycznie 171
Następstwa COVID-19 u osób starszych 171
Pracownicy służby zdrowia 172
Podsumowanie 172
Skorowidz 175

Szczegóły ebooka COVID-19 Patogeneza i postępowanie

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6419-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6403-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Tadeusz Płusa
Liczba Stron:
182
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub