Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej

Ebook Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej

149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

II wydanie książki zaktualizowane i rozszerzone zostało dostosowane do potrzeb kształcenia studentów pielęgniarstwa oraz aktualnych wymagań praktyki. Autorki przyjęły podejście bazujące na klasyfikacji NANDA-International najpowszechniejszej i systematycznie rozwijanej taksonomii diagnoz pielęgniarskich.
Publikacja składa się z trzech części. W pierwszych dwóch przedstawiono aktualne regulacje prawne w odniesieniu do wykonywania zawodu pielęgniarki, założenia praktyki pielęgniarskiej opartej na faktach (Evidence-Based Practice, EBP) oraz koncepcję procesu pielęgnowania. W części trzeciej przedstawiono autorskie opracowania 73 kategorii diagnoz pielęgniarskich Wszystkie diagnozy zostały uaktualnione w stosunku do pierwszego wydania oraz dodano 22 kategorie diagnostyczne.
Ta nowoczesna publikacja powinna pomóc w zrozumieniu istoty procesu pielęgnowania i doskonaleniu praktyki pielęgniarskiej.

Spis treści ebooka Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej

CZĘŚĆ I. PRAKTYKA ZAWODOWA 1
1. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki – Maria Kózka 3
2. Praktyka pielęgniarska oparta na faktach – Maria Kózka 16
CZĘŚĆ II. KONCEPCJA PROCESU PIELĘGNOWANIA 29
3. Założenia procesu pielęgnowania – Lucyna Płaszewska-Żywko 31
4. Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich według NANDA-I – Lucyna Płaszewska-Żywko 41
4.1. Proces klasyfikacji diagnoz 42
4.2. Struktura kategorii diagnostycznych 43 5. Klasyfikacja Interwencji Pielęgniarskich (NIC) – Lucyna Płaszewska-Żywko
5.1. Charakterystyka Klasyfikacji Interwencji Pielęgniarskich (NIC) 47
5.2. Zastosowanie NIC w praktyce 49
6. Klasyfikacja wyników opieki pielęgniarskiej (NOC) – Lucyna Płaszewska-Żywko 52
CZĘŚĆ III. DIAGNOZY I INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE 55
7.7.1. Oddychanie 57 Zaburzenia drożności dróg oddechowych – Katarzyna Wojnar-Gruszka 57
7.2. Nieefektywne oczyszczanie dróg oddechowych– Katarzyna Wojnar-Gruszka 67
7.3. Zaburzenia oddychania – Aurelia Sega 75
7.4. Zaburzenia wymiany gazowej – Katarzyna Wojnar-Gruszka 80
8. Krążenie 87
8.1. Zmniejszona pojemność minutowa serca – Lucyna Płaszewska-Żywko 87
8.2. Zaburzenia perfuzji tkanek obwodowych – Lucyna Płaszewska-Żywko 95
8.3. Zaburzenia krążenia mózgowego – Ewa Czaja, Urszula Pieczyrak-Brhel 101
8.4. Zakrzepica żylna/ryzyko wystąpienia – Lucyna Ścisło 109
8.5. Obrzęk limfatyczny – Ilona Kuźmicz 123
9. Odżywianie 130
9.1. Nieefektywne karmienie piersią – Barbara Prażmowska, Elżbieta Sibiga 130
9.2. Niedożywienie – Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska 135
9.3. Nadwaga, otyłość – Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska 147
9.4. Zaburzenia połykania (dysfagia) – Urszula Pieczyrak-Brhel 158
9.5. Nudności, wymioty – Mieczysława Perek, Krystyna Twarduś 164
10. Wydalanie stolca 173
10.1. Zaparcia – Krystyna Twarduś, Bożena Krzeczowska 173
10.2. Uzależnienie od środków przeczyszczających – Krystyna Twarduś, Agnieszka Kruszecka-Krówka 186
10.3. Biegunka – Krystyna Twarduś, Agnieszka Kruszecka-Krówka 192
10.4. Nietrzymanie stolca – Krystyna Twarduś 204
11. Wydalanie moczu 213
11.1. Nietrzymanie moczu – Ewa Czaja 213
11.2. Zatrzymanie (retencja) moczu – Ewa Czaja 218
11.3. Zaburzenia oddawania moczu u dzieci – Mieczysława Perek 222
12. Gospodarka wodno-elektrolitowa 231
12.1. Deficyt płynów – Agata Reczek 231
12.2. Nadmiar płynów – Agata Reczek 236
12.3. Zaburzenia elektrolitowe – Agata Reczek 242
13. Termoregulacja 250
13.1. Hipotermia – Ewa Czaja 250
13.2. Hipertermia – Ewa Czaja 255
14. Skóra i błony śluzowe 260
14.1. Odleżyna/ryzyko wystąpienia – Maria Kózka 260
14.2. Zaburzenie integralności tkanek/odleżyna – Maria Kózka 268
14.3. Zaburzenia integralności skóry, zmiany na skórze – Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło 273
14.4. Zaburzenia integralności błony śluzowej, zmiany na śluzówkach – Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło 282
14.5. Świąd skóry i błon śluzowych – Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło 290
14.6. Suchość jamy ustnej (kserostomia) – Ilona Kuźmicz 298
15. Narządy zmysłów 304
15.1. Zaburzenia słuchu u dzieci – Urszula Pieczyrak-Brhel, Grażyna Cepuch 304
15.2. Uszkodzenie rogówki oka/ryzyko wystąpienia – Ewa Czaja 313
16. Procesy poznawcze 318
16.1. Zaburzenia poznawcze – Katarzyna Czyżowicz, Katarzyna Wojtas 318
16.2. Zaburzenia świadomości/majaczenie – Aurelia Sega 331
17. Komunikowanie 336
17.1. Zaburzenia komunikowania werbalnego – Lucyna Płaszewska-Żywko 336
17.2. Afazja – Ewa Czaja 342
17.3. Dyzartria – Urszula Pieczyrak-Brhel 347
18. Aktywność i odpoczynek 351
18.1. Deficyty w zakresie czynności samoobsługowych – Anna Gawor, Teresa Radzik. 351
18.1.1. Deficyt w zakresie przyjmowania pokarmów i płynów 354
18.1.2. Deficyt w zakresie czynności higienicznych 357
18.1.3. Deficyt w zakresie ubierania się 360
18.2. Deficyt w poruszaniu się – Anna Gawor, Teresa Radzik 364
18.3. Nietolerancja wysiłku fizycznego – Lucyna Płaszewska-Żywko, Ewa Kawalec-Kajstura 372 18.4. Zaniki mięśniowe/ryzyko wystąpienia – Marcelina Podstawa 380
18.5. Zaburzenia snu – Teresa Gabryś 390
18.6. Zmęczenie – Lucyna Płaszewska-Żywko, Monika Matusiak 401
19. Bezpieczeństwo i komfort 409
19.1. Zachłyśnięcie/ryzyko wystąpienia – Grażyna Cepuch, Anita Orzeł-Nowak 409
19.2. Złamania/ryzyko wystąpienia – Anita Orzeł-Nowak, Lucyna Ścisło 420
19.3. Upadki – Grażyna Puto, Iwona Repka 435
19.4. Zakażenia szpitalne/ryzyko wystąpienia – Mirosława Dzikowska, Iwona Bodys-Cupak 443 19.5. Zakażenie miejsca operowanego/ryzyko wystąpienia – Lucyna Ścisło 451
19.6. Ból u dzieci – Grażyna Cepuch 462
19.7. Ból u osób dorosłych – Iwona Repka, Grażyna Puto 476
20. Funkcjonowanie psychospołeczne 486
20.1. Zaburzenia obrazu siebie – Ewa Wilczek-Rużyczka, Urszula Pieczyrak-Brhel 486
20.2. Zaburzenia poczucia tożsamości – Ewa Wilczek-Rużyczka, Urszula Pieczyrak-Brhel 492
20.3. Zaburzenia zachowań seksualnych – Barbara Prażmowska, Maria Ogarek 498
20.4. Nieefektywne radzenie sobie ze stresem – Urszula Pieczyrak-Brhel, Ewa Wilczek-Rużyczka 503
20.5. Obniżone poczucie sensu życia – Iwona Bodys-Cupak, Ewa Ziarko 508
20.6. Zmniejszona satysfakcja z życia – Iwona Bodys-Cupak, Ewa Ziarko 513
20.7. Lęk – Ewa Wilczek-Rużyczka, Urszula Pieczyrak-Brhel 520
20.8. Lęk przed śmiercią – Ilona Kuźmicz 525
20.9. Żałoba po stracie bliskiej osoby – Ilona Kuźmicz 531
20.10. Zaburzenia życia religijnego, kulturowego – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała 539
21. Rozwój 551
21.1. Zaburzenia rozwoju fizycznego – Mieczysława Perek, Grażyna Cepuch 551
21.2. Zaburzenia rozwoju psychicznego – Agnieszka Kruszecka-Krówka, Krystyna Twarduś 561
21.3. Zaburzenia rozwoju motorycznego u dzieci – Agnieszka Kruszecka-Krówka, Krystyna Twarduś 569
22. Rodzina 578
22.1. Przemoc wobec dzieci – Mieczysława Perek 578
22.2. Przemoc wobec osób starszych – Mieczysława Perek, Lucyna Ścisło 588
22.3. Konflikt ról rodzicielskich – Krystyna Twarduś, Mieczysława Perek 601
22.4. Zaburzenia funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby – Ewa Kawalec-Kajstura, Iwona Malinowska-Lipień 611
22.5. Utrudnienia w wypełnianiu ról społecznych przez osobę chorą – Iwona Malinowska-Lipień, Ewa Kawalec-Kajstura 618
23. Zachowania związane ze zdrowiem 626
23.1. Nieprzestrzeganie zaleceń prozdrowotnych – Lucyna Płaszewska-Żywko 626
23.2. Zachowania antyzdrowotne – Iwona Oskędra 633
23.3. Przekonania kulturowe i religijne związane ze zdrowiem/ryzyko dystresu – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała 650

Szczegóły ebooka Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6381-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6303-5
Wydanie:
2
Redakcja:
Lucyna Płaszewska - Żywko,Maria Kózka
Liczba Stron:
670
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub