Europeizacja prawa finansowego

Ebook Europeizacja prawa finansowego

16,70 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Zbiór analiz przejawów europeizacji na gruncie polskiego prawa finansowego, poświęconych m.in. takim problemom, jak: fundusze celowe, agencje rządowe, Unia Bankowa, równowaga budżetowa, dług publiczny, dług celny oraz prawo podatkowe w kontekście budowy jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. Autorzy – młodzi naukowcy z różnych polskich ośrodków akademickich – uwzględniają w swoich analizach wpływ obecnego kryzysu na proces przemian w finansowej sferze gospodarki.

Książka adresowana do studentów prawa, administracji, europeistyki, badaczy tych dziedzin oraz praktykujących prawników sektora prywatnego i publicznego.

Wobec uzyskania przez nasz kraj członkostwa w Unii Europejskiej nie może dziwić fakt wywołania szerokiego zainteresowania najbardziej istotnymi problemami finansowymi i prawnymi tej organizacji oraz jej krajów członkowskich. Znalazło to odbicie w podjęciu przez przedstawicieli nauki prawa i finansów publicznych wielu analiz dotyczących rozmaitych zjawisk ekonomicznych, prawnych, społecznych czy politycznych, związanych z procesem budowy jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, ujednoliceniem systemu podatkowego czy też próbami przeciwdziałania w skali europejskiej skutkom obecnego kryzysu gospodarczego. […] W nauce prawa obszernie i często sygnalizuje się przypadki dotyczące nieprzestrzegania przez Polskę lub wręcz naruszania przez nią przyjętych w UE reguł obowiązywania i stosowania prawa. Proces zmian należy rozpocząć od solidnej edukacji na temat prawa UE i jego miejsca w systemie prawa krajowego. Jedynie poprzez upowszechnianie wiedzy o zachodzących zmianach możemy doprowadzić do ich uwzględniania w procesie wykładni i stosowania prawa.
Z Wprowadzenia

*********

Europeanisation of Financial Law. Selected Issues

A selection of examples of Europeanisation in Polish financial law. The authors – young scientists from different Polish academic centres – consider in their analyses the influence of the current crisis on the process of changes in the financial sphere of economy. The texts discuss various economic, legal, social and political issues connected with building a single European financial market, unifying the tax system and tackling the current economic crisis at a European level.

Spis treści ebooka Europeizacja prawa finansowego

Wprowadzenie 7

Katarzyna Błażuk (PAN), Analiza konstrukcji indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 11

Marta Chorzępa (UAM), Budżet zadaniowy jako forma europeizacji prawa finansów publicznych? 23

Przemysław Czernicki (UW), Europeizacja funduszy celowych i agencji rządowych 34

Maciej Dobrzelak (UW), Główne założenia Unii Bankowej 52

Monika Florczak (UWr), Europeizacja tajemnicy bankowej w kontekście wymiany informacji podatkowych 64

Jan Klapaczyński (UW), Zasada równowagi budżetowej. Postulaty doktryny oraz zakres realizacji w prawie krajowym i prawie Unii Europejskiej 74

Mariusz Kociszewski (UW), Konstrukcja długu publicznego w Polsce i w pakcie fiskalnym 88

Iwona Krzemińska (UW), Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 100

Mateusz Langer (UAM), Pojęcie państwowego długu publicznego – spory doktrynalne z perspektywy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 110

Mateusz Piech (UŚ), Dług celny jako przykład europeizacji prawa krajowego 117

Karolina Rutkowska (UJ), Europeizacja polskiego prawa podatkowego czy jego umiędzynarodowienie? 126

Jan Karol Szczepański (UAM), Europeizacja opodatkowania spadków i darowizn – Zalecenie 2011/856/UE jako krok w kierunku harmonizacji? 136

Roman Szumlakowski (UWr), Problematyka recepcji europejskich regulacji podatkowych do polskiego porządku prawnego 156

Szczegóły ebooka Europeizacja prawa finansowego

Wydawca:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi,pdf
ISBN:
978-83-235-1415-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-235-1407-7
Wydanie:
1
Redakcja:
Katarzyna Błażuk,Przemysław Czernicki,Iwona Krzemińska
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
166
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub