• Promocja
Finanse publiczne

Ebook Finanse publiczne

82,94 zł 94,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 82,94 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich.
Autorzy w publikacji wskazują słabe strony instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, które pogłębiły niekorzystne zjawiska w sferze realnej oraz fiskalnej w okresie kryzysu finansowego. Ocenione zostały strategie konsolidacji fiskalnych państw członkowskich. Krytycznej analizie poddana została polityka austerity jako metoda konsolidacji finansów publicznych i wiążące się z nią tzw. niekeynesowskie efekty polityki fiskalnej. Szczegółowo omówione są metody dyscyplinowania finansów publicznych takich krajów jak: Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Polska. Uwzględniono także charakterystyczne doświadczenia innych państw członkowskich w celu wskazania zalet i wad realizowanych strategii konsolidacji fiskalnej.
Zastosowane metody ilościowe wykorzystane zostały zarówno do zbadania zależności między saldem budżetowym a innymi zmiennymi makroekonomicznymi, jak też do identyfikacji zmian w potencjale ekonomicznym państw członkowskich oraz w ocenie procesów konwergencji gospodarczej.

Spis treści ebooka Finanse publiczne

Wstęp 9
Rozdział 1. Praktyczny wymiar badań nad finansami publicznymi (Stanisław Owsiak) 15
1.1. Przesłanki dyscyplinowania finansów publicznych w Unii Europejskiej 17
1.2. Środki dyscyplinujące finanse publiczne podejmowane przez Unię Europejską 20
1.3. Tezy badawcze 23
1.4. Metody weryfikacji tez 25
1.5. Zakres czasowy badań 36
1.6. Kryteria doboru krajów – studia przypadków 38
Rozdział 2. Koncepcje konsolidacji fiskalnej (Anna Moździerz) 43
2.1. Trudności definicyjne 45
2.2. Kontrowersje wokół koncepcji konsolidacji fiskalnej 46
2.3. Dylemat wyboru instrumentów konsolidacyjnych 53
2.4. Ocena trwałości konsolidacji fiskalnych w wybranych krajach UE 57
Podsumowanie 60
Rozdział 3. Nadzór fiskalny jako element nowego zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (Anna Moździerz) 63
3.1. Traktatowe podstawy koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich 65
3.2. Ewolucja nadzoru fiskalnego w latach 1992–2005 69
3.3. Nadzór fiskalny jako element nowego zarządzania gospodarczego 75
3.4. Kolejne próby wzmocnienia nadzoru fiskalnego 93
3.5. Ocena reformy zarządzania gospodarczego w UE 100
Rozdział 4. Polityka oszczędności budżetowych – perspektywa teoretyczna i empiryczna (Kalim Siddiqui) 115
4.1. Dług publiczny a polityka oszczędności budżetowych 117
4.2. Rys historyczny 121
4.3. Neoliberalizm i finansjalizacja 127
4.4. Dane makroekonomiczne 130
4.5. Uzasadnienie polityki oszczędności budżetowych 134
4.6. Kryzys gospodarczy a polityka fiskalna 141
4.7. Ideologiczne podstawy ekonomii podaży 151
4.8. Brexit i jego skutki dla Wielkiej Brytanii 158
Podsumowanie 162
Rozdział 5. Próby konsolidacji fiskalnej w Wielkiej Brytanii (Joseph Abodakpi) 165
5.1. Warunki makroekonomiczne 167
5.2. Przegląd sytuacji przed kryzysem 173
5.3. Analiza okresu kryzysu finansowego 178
5.4. Próby konsolidacji fiskalnej 185
5.5. Skutki polityki fiskalnej dla gospodarki Wielkiej Brytanii 190
5.6. Finanse publiczne Wielkiej Brytanii a brexit 191
Podsumowanie 193
Rozdział 6. Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec (Radosław Ślusarczyk) 194
6.1. Charakterystyka polityki fiskalnej w RFN w latach 1999–2007 197
6.2. Reformy w systemie wydatków publicznych 212
6.3. Zmiany w systemie dochodów publicznych w latach 1999–2007 216
6.4. Charakterystyka polityki fiskalnej w RFN w latach 2008–2015 220
6.5. Polityka fiskalna RFN a cykl koniunkturalny 232
6.6. Problem wspólnej polityki pieniężnej 239
6.7. Społeczno-gospodarcze skutki polityki fiskalnej Republiki
Federalnej Niemiec 243
Podsumowanie 248
Rozdział 7. Strategie konsolidacji fiskalnej na Węgrzech (Anna Moździerz) 251
7.1. Wprowadzenie 253
7.2. Nadmierny deficyt na Węgrzech i scenariusze jego korekty 254
7.3. Średniookresowy cel budżetowy 259
7.4. Zadłużenie publiczne na Węgrzech 262
7.5. Instrumenty dyscyplinowania finansów publicznych po stronie wydatkowej 265
7.6. Scenariusze dostosowań wydatków a ich realizacja 268
7.7. Instrumenty dyscyplinowania finansów publicznych po stronie dochodowej 271
7.8. Scenariusze dostosowań dochodów a realizacja 276
7.9. Zmiany instytucjonalne sprzyjające konsolidacji fiskalnej 284
7.10. Ocena konsolidacji fiskalnej 285
7.11. Gospodarcze skutki konsolidacji fiskalnej 286
7.12. Zakłócenia równowagi makroekonomicznej na Węgrzech w okresie prób konsolidacji fiskalnej 294
Podsumowanie 299
Rozdział 8. Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce (Katarzyna Stabryła-Chudzio) 301
8.1. Wprowadzenie 303
8.2. Konsolidacja fiskalna w Polsce w latach 2003–2008 304
8.3. Wpływ reformy emerytalnej z roku 1999 na stan finansów publicznych w okresie 2004–2015 325
8.4. Polityka fiskalna w Polsce w reakcji na światowy kryzys finansowo-gospodarczy 334
Podsumowanie 355
Rozdział 9. Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE (Marcin Salamaga) 357
9.1. Opis procedury badawczej 359
9.2. Wyniki modelowania dynamicznego w wybranych gospodarkach UE 362
9.3. Analiza funkcji odpowiedzi na impuls 373
9.4. Wyniki testu przyczynowości Grangera 380
Podsumowanie 383
Rozdział 10. Wpływ kryzysu finansowego na rozkład sił między państwami członkowskimi UE (David Clowes) 385
10.1. Wprowadzenie 387
10.2. Pomiar siły i jej rozkładu w Unii Europejskiej 389
10.3. Zmiany w rozkładzie siły 401
10.4. Analiza porównawcza wpływu kryzysu na państwa bałtyckie 410
Podsumowanie 417
Rozdział 11. Proces konwergencji gospodarczej krajów Europy (Tadeusz Grabiński) 419
11.1. Wprowadzenie 421
11.2. Modele konfiguracji zmiennych przekrojowo-czasowych 422
11.3. Metody analizy warstwowej 428
11.4. Wstępna analiza zmienności wskaźników PKB per capita w krajach Europy w latach 1950–2015 431
11.5. Analiza ruchomych indeksów dynamiki wskaźników PKB per capita w krajach Europy 436
11.6. Analiza uporządkowań krajów Europy według wielkości wskaźników PKB per capita w wybranych latach 439
11.7. Analiza wielkości i kierunku zróżnicowania wskaźników PKB per capita w krajach Europy 444
Podsumowanie 453
Rozdział 12. Warianty dyscyplinowania finansów publicznych – synteza (Stanisław Owsiak) 455
12.1. Stan finansów publicznych jako wypadkowa różnych czynników 457
12.2. Ocena skutków impulsu fiskalnego na finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej 459
12.3. Konwergencja czy dywergencja – wyniki badań 463
12.4. Ocena dyscyplinowania finansów publicznych w krajach badanych metodą studiów przypadku 465
12.5. Ocena konsolidacji fiskalnych 484
12.6. Ocena nowego zarządzania publicznego z punktu widzenia dyscyplinowania finansów publicznych 491
12.7. Warianty dyscyplinowania finansów publicznych – wnioski dla Polski 496
Aneks 501
Bibliografia 507

Szczegóły ebooka Finanse publiczne

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-01-20094-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-19813-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Stanisław Owsiak
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
528
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub