• Promocja
Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962

Ebook Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962 Jarosław Sochacki,

Jarosław Sochacki
37,06 zł 42,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,07 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Całość rozprawy składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym poruszono kwestię idei jedności państwa karolińskiego do śmierci Ludwika Dziecię w 911 r., zarówno na tle ideologicznym, jak i praktycznym, czyli polityki podziałów wewnątrzdynastycznych, co pozwala na łatwiejsze zrozumienie zjawiska wyłonienia się nowych dynastii, a także opowiadania się ich za tradycją frankijską. W rozdziale drugim rozpatrzono zagadnienie zasięgu geograficznego monarchii Henryka I i Ottona I, rekonstruujących dawne granice państwa wschodniofrankijskiego, a na odcinku wschodnim przechodzących nawet do ofensywy, w wyniku czego doszło do opanowania ziem Słowiańszczyzny połabskiej. Punkt trzeci niniejszej rozprawy dotyka kwestii ustrojowych i strukturalnych formującego się państwa niemieckiego. Szczególny nacisk w tym rozdziale został położony na dziedziczenie tronu królewskiego i związane z tym kwestie obioru nowego władcy, rytuału koronacyjnego oraz wyłonienie się zasady niepodzielności państwa, a także na genezę zjawiska określonego w literaturze przedmiotu jako młodsze księstwa szczepowe. W punkcie tym nie poruszono instytucji tak zwanego kościoła państwowego, ponieważ upatrywanie przez starsze opracowania źródeł jego powstania w dążeniach Ottona I zmierzających do wzmocnienia władzy centralnej po buntach książąt, uczyniło zasadniejszym rozpatrzenie tego problemu w rozdziale następnym, poświęconym polityce wewnętrznej Henryka I i jego następcy na tronie królewskim. W ostatnim, piątym rozdziale zajęto się polityką zewnętrzną dwóch pierwszych władców z dynastii saskiej. (Fragment Wstępu)

Spis treści ebooka Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962

Wstęp 5

I. Idea politycznej jedności państwa karolińskiego do 911 r 21
II. Zasięg geograficzny państwa wschodniofrankijskiego 69
III. Elementy ustroju i struktury państwa wschodniofrankijskiego 111
IV. Polityka wewnętrzna Henryka I i Ottona I 181
V. Polityka zewnętrzna Henryka I i Ottona I 239

Zakończenie 293
Wykaz skrótów częściej cytowanych źródeł i czasopism 297
Bibliografia 301
Indeks nazw osobowych 339
Indeks nazw miejscowych 349

Szczegóły ebooka Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-228-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-228-3
Autorzy:
Jarosław Sochacki
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
358
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub