Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian

Ebook Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian

21,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Współczesna gospodarka światowa podlega ciągłym zmianom, wynikającym ze wzmożonej liberalizacji, procesu globalizacji oraz postępującej specjalizacji. Dynamiczna natura współczesnej gospodarki światowej wymaga wnikliwych badań stanu i procesów w niej zachodzących. Na szczególną uwagę zasługuje wielość czynników kształtujących współczesne warunki działania podmiotów gospodarczych oraz mechanizmy i skutki międzynarodowych i globalnych powiązań polityczno-gospodarczych. Nie bez znaczenia pozostaje również różnorodność płaszczyzn podejmowanych aktywności ze wskazaniem na konieczność dokonania koordynacji niektórych działań w skali ponadnarodowej. Opracowanie jest próbą pogłębionej refleksji nad procesami zachodzącymi we współczesnej gospodarce światowej. Celem badań było poznanie sił sprawczych, mechanizmów i skutków procesów globalizacji, określenie wyzwań Internetu w gospodarce światowej przy uwzględnieniu w jej strukturze najważniejszych podmiotów, tj. korporacji transnarodowych, oraz nawiązanie do stosunków pomiędzy UE a USA.

Spis treści ebooka Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian

Wstęp 9
1. Nowy wymiar globalizacji i problemów globalnych (Tadeusz Sporek) 13
1.1. Gospodarka światowa a gospodarka globalna 13
1.2. Przegląd pojęcia globalizacji w literaturze ekonomicznej 17
1.3. Pozytywne i negatywne aspekty globalizacji – ocena szans i zagrożeń 30
1.4. Podsumowanie 41
2. Rola Internetu w gospodarce światowej XXI w. (Sylwia Talar) 43
2.1. Wprowadzenie 43
2.2. Funkcjonalność Internetu 44
2.3. Uwarunkowania wykorzystania Internetu 45
2.4. Istota i zakres badań problemu zróżnicowania w wykorzystaniu Internetu (podziału cyfrowego) 48
2.5. Cyfrowy podział gospodarki światowej a istniejące dysproporcje rozwojowe 50
2.6. Kierunek zmian dysproporcji w dostępie do Internetu 52
2.7. Wymiar cyfrowego podziału gospodarki światowej na podstawie danych międzynarodowych organizacji 54
2.8. Międzynarodowe różnice w wykorzystaniu Internetu na przykładzie platformy crowdsourcingowej TopCoder 59
2.9. Podsumowanie 62
3. Światowe przepływy usług w XXI w. (Małgorzata Fronczek) 64
3.1. Wprowadzenie 64
3.2. Rozwój handlu usługami w latach 2001-2012 64
3.3. Kierunki geograficzne światowego eksportu usług 65
3.4. Kierunki geograficzne światowego importu usług 68
3.5. Światowy eksport usług według ich rodzajów 71
3.5.1. Eksport usług w krajach rozwiniętych 74
3.5.2. Eksport usług w krajach rozwijających się 84
3.5.3. Eksport usług w krajach transformacji gospodarczej 89
3.6. Podsumowanie 92
4. Przedsiębiorstwa globalne w gospodarce światowej (Iwona Pawlas) 93
4.1. Wprowadzenie 93
4.2. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw globalnych 93
4.3. Najważniejsze globalne korporacje w gospodarce światowej początku XXI w. według UNCTAD 99
4.3.1. Wiodące korporacje niefinansowe 99
4.3.2. Wiodące korporacje finansowe 110
4.4. Główne firmy globalne ze względu na wartość kapitalizacji rynkowej według PricewaterhouseCoopers LLP 116
4.5. Podsumowanie 119
5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na przykładzie mediów społecznościowych (Joanna Kos-Łabędowicz) 120
5.1. Wprowadzenie 120
5.2. Media społecznościowe w działalności przedsiębiorstw 122
5.3. Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych 130
5.4. Podsumowanie 135
6. Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw na świecie poprzez rozwój klastrów (Małgorzata Dziembała) 137
6.1. Wprowadzenie 137
6.2. Klastry innowacyjne i ich charakterystyka 138
6.3. Wspieranie rozwoju klastrów w wybranych regionach świata 146
6.3.1. Inicjatywy na rzecz klastrów innowacyjnych w UE na przykładzie Finlandii 151
6.3.2. Wspieranie innowacyjności w regionach USA 158
6.3.3. Rozwój klastrów innowacyjnych w Republice Korei 161
6.4. Podsumowanie 164
7. Znaczenie społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej (Katarzyna Czech) 166
7.1. Wprowadzenie 166
7.2. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako element realizacji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw 167
7.3. Pojęcie i rozwój Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 171
7.4. Znaczenie globalizacji dla rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 175
7.5. Wybrane uregulowania dotyczące społecznej odpowiedzialności na poziomie ogólnoświatowym oraz normy i standardy CSR 176
7.6. Wybrane uregulowania dotyczące społecznej odpowiedzialności na poziomie regionalnego ugrupowania integracyjnego na przykładzie UE 179
7.7. Podsumowanie 183
8. Utworzenie Strefy Wolnego Handlu pomiędzy Unią Europejską a USA (Rafał Świtała) 184
8.1. Wprowadzenie 184
8.2. Trudności natury technicznej podczas negocjowania umowy handlowej TTIP 187
8.3. Rodzaje korzyści płynących z zawarcia umowy TTIP 188
8.4. Sektory, w których współpraca jest szczególnie istotna dla Unii Europejskiej 189
8.5. Rolnictwo jako obszar liberalizacji wymiany handlowej 190
8.6. Strefa wolnego handlu jako forma międzynarodowej integracji gospodarczej 191
8.6.1. Znaczenie polsko-ukraińskiej wymiany gospodarczej 191
8.7. Podsumowanie 195
Zakończenie 197
Literatura 203
Spis rysunków 221
Spis tabel 223

Szczegóły ebooka Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-239-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-239-4
Redakcja:
Tadeusz Sporek
Liczba Stron:
225
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub