Hematologia. Kompendium

Ebook Hematologia. Kompendium Grzegorz Basak, Wiesław, Wiktor Jędrzejczak

Grzegorz Basak, Wiesław,Wiktor Jędrzejczak
87,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja Hematologia. Kompendium została przygotowana pod redakcją prof. dr hab. n. med. Grzegorza Władysława Basaka oraz prof. dr hab. n. med. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka. W sposób zwięzły i przejrzysty prezentuje zagadnienia związane z tytułową hematologią. Zawiera wyselekcjonowane informacje odnoszące się do fizjologii, patologii, diagnostyki i leczenia, wybranych jednostek chorobowych krwi i układu krwiotwórczego. Pomaga w zrozumieniu podstawowych praw i zasad rządzących chorobami krwi. Kompendium porusza kwestie dotyczące podstaw hematologii, niedokrwistości, chorób mieloidalnych, nowotworów limfoidalnych, zaburzeń krzepnięcia krwi, diagnostyki nadmiaru i niedoboru krwinek oraz limfadenopatii, przeszczepiana komórek krwiotwórczych.

Publikacja jest skierowana do studentów medycyny oraz osób odbywających kurs z zakresu hematologii.

Spis treści ebooka Hematologia. Kompendium

Wykaz skrótów XIII
1. Naukowe podstawy hematologii – Wiesław Wiktor Jędrzejczak 1
1.1. Ogólny opis krwi i układu krwiotwórczego 1
1.2. Regulacja krwiotworzenia 7
1.3. Patofizjologia nowotworzenia 9
1.4. Czynnościowa sprawność układu: transport, odporność i krzepnięcie krwi 11
2. Niedokrwistość – Grzegorz Władysław Basak 19
2.1. Ogólne zasady diagnostyki niedokrwistości 19
2.2. Niedokrwistości mikrocytowe 25
2.2.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza 25
2.2.2. Niedokrwistość w chorobach przewlekłych 32
2.2.3. Talasemia 35
2.3. Niedokrwistości makrocytowe 37
2.3.1. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 37
2.3.2. Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego 41
2.4. Niedokrwistości normocytowe 42
2.4.1. Niedokrwistości hemolityczne 42
2.4.2. Niedokrwistość autoimmunohemolityczna z przeciwciałami typu ciepłego 44
2.4.3. Niedokrwistość autoimmunohemolityczna z przeciwciałami typu zimnego 45
2.4.4. Nocna napadowa hemoglobinuria 47
2.4.5. Niedokrwistość pokrwotoczna 49
2.4.6. Niedokrwistość aplastyczna 50
3. Choroby mieloidalne – Grzegorz Władysław Basak, Monika Paluszewska, Krzysztof Mądry, Jolanta Wieczorek, Joanna Niesiobędzka-Krężel 55
3.1. Ostra białaczka szpikowa 55
3.1.1. Ostra białaczka promielocytowa 64
3.2. Zespoły mielodysplastyczne 67
3.3. Nowotwory mieloproliferacyjne 73
3.3.1. Przewlekła białaczka szpikowa 73
3.3.2. Czerwienica prawdziwa 79
3.3.3. Nadpłytkowość samoistna 83
3.3.4. Pierwotna mielofi broza 86
4. Nowotwory limfoidalne – chłoniaki – Grzegorz Władysław Basak, Joanna Drozd-Sokołowska, Monika Paluszewska, Piotr Boguradzki, Anna Waszczuk-Gajda, Mateusz Ziarkiewicz 93
4.1. Chłoniaki o dużej agresywności 98
4.1.1. Chłoniak Burkitta 98
4.1.2. Ostra białaczka limfoblastyczna/chłoniak limfoblastyczny 101
4.2. Chłoniaki agresywne 105
4.2.1. Chłoniak rozlany z dużych kom.rek B 105
4.2.2. Chłoniak strefy płaszcza 109
4.3. Chłoniaki o powolnym przebiegu 111
4.3.1. Przewlekła białaczka limfocytowa 111
4.3.2. Chłoniak grudkowy 116
4.3.3. Chłoniaki strefy brzeżnej 119
4.4. Chłoniaki pierwotne skóry 121
4.4.1. Ziarniniak grzybiasty 122
4.4.2. Zesspół Sezary’ego 123
4.5. Szpiczak plazmocytowy 123
4.6. Chłoniak Hodgkina 137
5. Zaburzenia krzepnięcia – Grzegorz Władysław Basak, Rafał Machowicz, Kamila Skwierawska, Jagoda Rytel 143
5.1. Skaza krwotoczna osoczowa 144
5.1.1. Wrodzone zaburzenia krzepnięcia 144
5.1.2. Nabyte skazy krwotoczne osoczowe 153
5.2. Skaza krwotoczna płytkowa 158
5.2.1. Małopłytkowość 160
5.2.2. Trombocytopatie 173
5.3. Skaza krwotoczna naczyniowa 174
5.3.1. Choroba Rendu-Oslera-Webera (wrodzona naczyniakowatość krwotoczna) 174
5.4. Trombofilie 175
6. Diagnostyka nadmiaru i niedoboru krwinek – Grzegorz Władysław Basak, Karol Lis, Michał Górka 179
6.1. Pancytopenia 179
6.2. Duocytopenie/bicytopenie 181
6.3. Neutropenia 182
6.4. Limfopenia 185
6.5. Leukocytoza 188
6.5.1. Neutrofi lia 188
6.5.2. Limfocytoza 190
6.5.3. Monocytoza 190
6.5.4. Eozynofi lia 191
6.6. Poliglobulia (nadkrwistość, czerwienica) 193
6.7. Nadpłytkowość 194
7. Diagnostyka limfadenopatii – Grzegorz Władysław Basak, Jarosław Biliński 195
8. Przeszczepianie kom.rek krwiotw.rczych – Grzegorz Władysław Basak, Agnieszka Tomaszewska, Ewa Karakulska-Prystupiuk 201
8.1. Poszukiwanie zgodnego dawcy 203
8.2. Przygotowanie pacjenta do transplantacji 204
8.3. Kondycjonowanie 206
8.4. Przeszczepienie 207
8.5. Regeneracja krwiotworzenia 209
8.6. Regeneracja organizmu i zwalczanie powikłań 212
Skorowidz 217

Szczegóły ebooka Hematologia. Kompendium

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6336-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6245-8
Wydanie:
2
Autorzy:
Grzegorz Basak,Wiesław,Wiktor Jędrzejczak
Liczba Stron:
220
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub