Iść i zarazem dojść

Ebook Iść i zarazem dojść Ivan Dimitrijević,

Ivan Dimitrijević
20,80 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Nowoczesna semantyka polityczna opiera się między innymi na resemantyzacji Arystotelesowskiej kinetyki. Wszystkie „izmy”, wszystkie partie, wszystkie ideologie są – za Koselleckiem – pojęciami ruchu: zakładają mobilizację obywateli w kierunku celów dających się realizować w czasie, przez co doprowadzają do nieustającej dialektyki między stagnacją a mobilnością społeczną. Jaki jest wpływ polityki kinetycznej na ustrój demokratyczny? W jaki sposób powszechne uruchomienie ciał i umysłów oddziałuje na stan psychiczny jednostek? Czy – za Laschem – zachodzi relacja między mobilnością a narcyzmem? Czy polityka stała się formą terapii chorób? Czy nie jest ona jednym z ich źródeł? A może w polityce chodzi o pewną praxis, nie zaś o ruch?

******

Go and Come at the Same Time. Four Essays on Criticism of Therapeutic Policy

Modern political semantics is based, among others, on re-semantics of Aristotelian kinesis. All “-isms”, all parties, all ideologies are, following Koselleck, the notions of movement: they assume the mobilization of citizens towards goals that can be achieved in time, which results in the constant dialectics between stagnation and social mobility. How does kinetic politics influence a democratic system? How does the widespread activation of bodies and minds affect the mental state of individuals? Is there, following Lasch, a relation between mobility and narcissism? Has politics become a form of disease therapy? Is politics not one of the sources of disease? Or, perhaps, politics is about a certain praxis and not a movement?

Spis treści ebooka Iść i zarazem dojść

I. Polityka a kinetyka 7

II. Od republiki cnotliwych do mobilności społecznej 33

III. Od polityki terapeutycznej do podstaw kruchego ja 61

IV. Polityka jako troska i wychowanie 83

Bibliografia 105

Indeks nazwisk 111

Szczegóły ebooka Iść i zarazem dojść

Wydawca:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub,pdf
ISBN:
978-83-235-6089-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-235-6081-4
Wydanie:
1
Autorzy:
Ivan Dimitrijević
EAN:
9788323560890
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
114
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub