Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania, efekty

Ebook Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania, efekty

21,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka porusza niezwykle aktualną tematykę funkcjonowania organizacji sektora publicznego. Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania instrumentów zarządzania strategicznego, które mogą być zastosowane w odpowiedzi na ujawnioną potrzebę zmiany wzorców organizacyjnych w organizacjach świadczących usługi społeczne w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy. Należy zaznaczyć, że Autorom przyszło zmierzyć się z przedsięwzięciem o stosunkowo wysokim poziomie złożoności. Autorzy skorzystali z dorobku naukowego znanych badaczy zarządzania i kultury, obszernej bibliografii zarówno polskich jak i zagranicznych autorów (...). Jest to udana, aktualna i świeża próba refleksji nad rolą kultury w zarządzaniu w sektorze publicznym (...). Z całym przekonaniem stwierdzam, że praca jest ciekawym wkładem w zrozumienie skomplikowanej tematyki kulturowych uwarunkowań zarządzania w sektorze publicznym (...). Fragment recenzji prof. dr. hab. Łukasza Sułkowskiego

Spis treści ebooka Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania, efekty

Wstęp 11
1. Usługi społeczne we współczesnym państwie demokratycznym 15
1.1. Teleologiczne aspekty polityki społecznej (Aldona Frączkiewicz-Wronka) 15
1.2. Innowacja społeczna jako rama teoretyczna dla poszukiwania nowoczesnej koncepcji zarządzania organizacją realizującą wybrane cele polityki społecznej (Martyna Wronka-Pośpiech) 18
1.3. Nowy paradygmat polityki społecznej (Aldona Frączkiewicz-Wronka) 22
1.4. Usługi społeczne jako dobro publiczne (Maria Kotas) 26
1.5. Miejsce usług społecznych w europejskim modelu socjalnym i strategii „Europa 2020” (Maria Kotas) 32
2. Kultura organizacji świadczących usługi społeczne – podstawy teoretyczne 38
2.1. Pojęcie kultury organizacyjnej, podstawowe koncepcje i podejścia badawcze – kultura organizacyjna w teorii zarządzania: racjonalizm, funkcjonalizm, symbolizm (Anna Adamus-Matuszyńska) 38
2.2. Funkcje i elementy kultury organizacyjnej (Paweł Kocoń) 47
2.3. Typologie i modele kultury organizacyjnej (Agnieszka Put) 52
2.4. Wykorzystanie modelu konkurujących wartości do diagnozy kultury organizacji świadczących usługi społeczne (Agnieszka Put) 57
2.4.1. Charakterystyka modelu wartości konkurujących 57
2.4.2. Kwestionariusz OCAI 59
2.4.3. Wykorzystanie modelu wartości konkurujących 61
3. Teoretyczne uwarunkowania i efekty kultury organizacji świadczących usługi społeczne 64
3.1. Otoczenie zewnętrzne jako czynnik oddziałujący na kulturę organizacji świadczących usługi społeczne (Sabina Ostrowska) 64
3.1.1. Otoczenie organizacji świadczących usługi społeczne 64
3.1.2. Charakter otoczenia organizacji świadczących usługi społeczne i jego wpływ na kulturę organizacji 67
3.2. Związki między kulturą organizacyjną a orientacją strategiczną organizacji świadczących usługi społeczne (Martyna Wronka-Pośpiech) 70
3.3. Wpływ kultury organizacyjnej na motywację i zaangażowanie organizacyjne pracowników organizacji świadczących usługi społeczne (Izabela Marzec, Agnieszka Put) 74
3.3.1. Motywacja służby publicznej i motywowanie pracowników organizacji publicznych 74
3.3.2. Zaangażowanie organizacyjne 77
3.3.3. Wpływ kultury organizacyjnej na motywację i zaangażowanie pracowników 80
3.4. Rola kultury organizacyjnej we wzmacnianiu efektywności funkcjonowania organizacji świadczących usługi społeczne (Sabina Ostrowska) 85
3.4.1. Efektywność organizacji świadczącej usługi społeczne 85
3.4.2. Rola kultury organizacyjnej we wzmacnianiu efektywności usług społecznych 90
4. Kultura organizacji świadczących usługi społeczne, jej uwarunkowania i efekty w praktyce – wyniki badań empirycznych 94
4.1. Metodyka badań ilościowych (Aldona Frączkiewicz-Wronka, Izabela Marzec) 94
4.2. Profil kultury organizacji świadczących usługi społeczne (Izabela Marzec) 98
4.3. Otoczenie organizacji świadczącej usługi społeczne (Sabina Ostrowska) 110
4.4. Orientacja strategiczna organizacji świadczących usługi społeczne i jej relacje z kulturą organizacyjną (Martyna Wronka-Pośpiech) 120
4.5. Kultura organizacyjna jako czynnik kształtowania zaangażowania organizacyjnego i motywacji służby publicznej pracowników w organizacjach świadczących usługi społeczne (Izabela Marzec) 126
4.6. Efektywność organizacji świadczących usługi społeczne i jej relacje z kulturą organizacyjną (Sabina Ostrowska, Agata Austen) 131
4.7. Podsumowanie wyników badań empirycznych (Izabela Marzec) 136
5. Rola kultury organizacyjnej w zmianie w kierunku profesjonalizacji organizacji świadczących usługi społeczne 140
5.1. Profesjonalizacja usług – charakterystyka pojęcia (Anna Adamus-Matuszyńska) 140
5.2. Uwarunkowania procesu zmiany kultury w organizacjach świadczących usługi społeczne (Agata Austen) 149
5.3. Narzędzia kierowania zmianą kultury w organizacjach świadczących usługi społeczne (Agata Austen) 156
Zakończenie 165
Bibliografia 173
Spis tabel 195
Spis rysunków 197
Załączniki 199

Szczegóły ebooka Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania, efekty

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-276-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-276-9
Wydanie:
1
Redakcja:
Aldona Frączkiewicz-Wronka,Izabela Marzec
Liczba Stron:
213
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub