Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 7

Ebook Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 7

7,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W kolejnej, siódmej już, części „Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu” przedstawiono realizację pięciu odrębnych projektów wchodzących w zakres ekonomii matematycznej, statystyki, badań operacyjnych, ekonometrii, ekonometrii przestrzennej, demografii i matematyki finansowej, które wiąże wspólna idea poszukiwania nowych modeli i metod praktycznych zastosowań teoretycznych metod ilościowych. Zrealizowane szczegółowe zadania badawcze pośrednio lub bezpośrednio nawiązują do obszaru zainteresowań naukowych pracowników Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem przedstawionych opracowań jest kontynuacja badań prowadzonych przez pracowników Katedry Matematyki lub wyspecyfikowanie nowych kierunków badań i analiz w zakresie teorii zastosowań metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu.

Spis treści ebooka Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 7

Wprowadzenie 7
1. Efektywność indywidualnych i zbiorowych strategii inwestycyjnych stosowanych na polskim rynku kapitałowym (Adrianna Mastalerz-Kodzis) 9
1.1. Wprowadzenie 9
1.2. Wybrane klasyczne i nowoczesne strategie inwestycyjne 9
1.2.1. Wybór strategii inwestycyjnej 10
1.2.2. Klasyczne podejście do inwestowania, elementy analizy technicznej i fundamentalnej 10
1.2.3. Ryzyko inwestycji i analiza portfelowa 11
1.2.4. Inne techniki inwestycyjne 12
1.3. Efektywność inwestowania na polskim rynku kapitałowym 14
1.3.1. Inwestor indywidualny 14
1.3.2. Efektywność funduszy inwestycyjnych 17
1.4. Podsumowanie 20
1.5. Literatura 20
2. Klasyfikacja spółek giełdowych na podstawie analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej (Ewa Pośpiech) 22
2.1. Wprowadzenie 22
2.2. Metodyka analiz 23
2.2.1. Metoda AHP 23
2.2.2. Metoda PROMETHEE 23
2.2.3. Wielowymiarowa analiza porównawcza 24
2.3. Analiza empiryczna – uporządkowanie spółek oraz ich klasyfikacja 25
2.4. Podsumowanie 31
2.5. Literatura 32
3. Analiza porównawcza czynników wpływających na zmiany demograficzne w Polsce w latach 2002-2013 (Monika Miśkiewicz-Nawrocka) 34
3.1. Wprowadzenie 34
3.2. Zmiany demograficzne w Polsce w latach 2002-2013 34
3.3. Miary starzenia się społeczeństwa 38
3.4. Miara rozwoju Z. Hellwiga 40
3.5. Analiza empiryczna procesu starzenia się społeczeństwa polskiego 41
3.6. Podsumowanie 57
3.7. Literatura 57
4. Wielowymiarowa analiza zjawiska starości w Polsce (Katarzyna Zeug-Żebro) 59
4.1. Wprowadzenie 59
4.2. Wybrane miary taksonomiczne 60
4.3. Dobór cech diagnostycznych do oceny zmian zjawiska starości 62
4.4. Analiza zjawiska starości 63
4.5. Podsumowanie 71
4.6. Literatura 72
5. Konfirmacyjna analiza czynników ryzyka w usługach informatycznych (Łukasz Wachstiel) 73
5.1. Wprowadzenie 73
5.2. Analiza czynnikowa i analiza składowych głównych – podsumowanie badań 73
5.3. Konfirmacyjna analiza czynnikowa 77
5.4. Podsumowanie 82
5.5. Literatura 83
Zakończenie 85

Szczegóły ebooka Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 7

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-262-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-262-2
Redakcja:
Jerzy Mika,Monika Miśkiewicz-Nawrocka
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
88
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub