• Promocja
Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975

Ebook Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975 Tomasz Pączek,

Tomasz Pączek
27,80 zł 31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Autor w swojej pracy badawczej opierał się przede wszystkim na źródłach wytworzonych przez Milicję Obywatelską, znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Jak się okazało, archiwalia dotyczące działalności słupskiej MO są rozproszone. Większość znajduje się w oddziale w Warszawie w zespole Komendy Wojewódzkiej MO w Koszalinie, inne w oddziale w Gdańsku oraz w Szczecinie.
W zasobie IPN w Warszawie wykorzystano także archiwalia zgromadzone w zespołach: Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej MO, były to głównie akty normatywne nieopublikowane w pracy P. Majera i wychodzące poza 1956 r. oraz rozkazy organizacyjne. (Fragment Wstępu)

Spis treści ebooka Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975

WSTĘP 5

R o z d z i a ł I
UTWORZENIE MILICJI OBYWATELSKIEJ W SŁUPSKU I POWIECIE SŁUPSKIM 11
1. Geneza i powstanie Milicji Obywatelskiej 11
2. Tworzenie struktur MO i ich rozwój organizacyjny 15
3. Powstanie Milicji Obywatelskiej w Słupsku i powiecie słupskim 20

R o z d z i a ł II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MILICJI OBYWATELSKIEJ W SŁUPSKU I POWIECIE SŁUPSKIM 30
1. Jednostki MO w Słupsku i powiecie słupskim oraz ich podporządkowanie 30
2. Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Słupsku 41
3. Komisariat Miejski MO w Słupsku 54
4. Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Słupsku 58
5. Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta i Powiatu w Słupsku 61
6. Kolejowe jednostki Milicji Obywatelskiej w Słupsku 63
7. Posterunki Milicji Obywatelskiej w powiecie słupskim 66

R o z d z i a ł III
SPRAWY KADROWE 77
1. Kryteria naboru do MO i polityka kadrowa 77
2. Charakterystyka osobowa funkcjonariuszy słupskiej MO 85
3. Policjanci państwowi (tzw. granatowi) 90
4. Wykształcenie i szkolenie 92
5. Dyscyplina 102

R o z d z i a ł IV
MILICYJNA SŁUŻBA I JEJ GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA 114
1. Zadania służby prewencyjnej 114
2. Służba dochodzeniowo-śledcza i zwalczanie przestępczości kryminalnej 145
3. Praca operacyjna 183
4. Zwalczanie przestępczości gospodarczej 208
5. Walka z patologiami życia społecznego 226

R o z d z i a ł V
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI WSPOMAGAJĄCYMI I INNYMI
SŁUŻBAMI 245
1. Współpraca z organizacjami wspomagającymi 245
2. Współpraca z wojskiem i innymi służbami zmilitaryzowanymi 266

R o z d z i a ł VI
ZADANIA SŁUPSKIEJ MO ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 277
1. Współpraca z aparatem bezpieczeństwa publicznego i realizacja spraw o charakterze politycznym 277
2. Zwalczanie Kościoła katolickiego i innych grup wyznaniowych 285
3. Nadzór nad mniejszościami narodowymi 291

R o z d z i a ł VII
WARUNKI SŁUŻBY I ŻYCIA 296
1. Wynagrodzenie i inne uprawnienia 296
2. Warunki lokalowe i zamieszkania 300
3. Umundurowanie 301
4. Uzbrojenie i wyposażenie do służby 303
5. Działalność partyjna i społeczna 309

ZAKOŃCZENIE 314
BIBLIOGRAFIA 319

ANEKS 333
Komendanci Powiatowi MO w Słupsku w latach 1945-1964 333
Komendanci Miejscy MO w Słupsku w latach 1955-1964 333
Komendanci Miejscy i Powiatowi MO w Słupsku w latach 1964-1975 333
Zastępcy komendantów powiatowych MO w Słupsku ds. polityczno-wychowawczych w latach 1945-1949 334
Biogramy komendantów powiatowych, miejskich oraz miejskich i powiatowych MO w Słupsku 335
Wykaz gospodarstw rolnych zajmowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej/sowieckiej w powiecie słupskim do 1951 r 345
WYKAZ SKRÓTÓW 346
WYKAZ SCHEMATÓW 350
WYKAZ TABEL 353
WYKAZ WYKRESÓW 357
INDEKS OSÓB 358
INDEKS MIEJSCOWOŚCI 363

Szczegóły ebooka Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-218-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-218-4
Autorzy:
Tomasz Pączek
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
372
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub