• Promocja
Nauka administracji

Ebook Nauka administracji Zbigniew Cieślak, Bartosz Majchrzak, Joanna Bukowska, Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski,

Zbigniew Cieślak, Bartosz Majchrzak, Joanna Bukowska, Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski
45,00 zł 51,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,80 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez zastosowanie metody modelowania rzeczywistości administracyjnej i posłużenie się pojęciem - narzędziem w postaci układu administracyjnego. Ujęcie to jest w zasadzie niespotykane w literaturze dostępnej na rynku wydawniczym.

W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia:


istotę administracji publicznej i jej status,
formy działania, funkcje oraz kontrolę administracji publicznej,
modele układów administracyjnych i ich usprawnianie,
teorię zmian w administracji publicznej.
Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, a także dla osób zatrudnionych w podmiotach administracji publicznej.

Spis treści ebooka Nauka administracji

WYKAZ SKRÓ,TÓ,W , str. 9

ROZDZIAŁ I
ISTOTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , str. 11
1. Pojęcie administracji publicznej , str. 11
2. Podmioty administrujące i ich organy , str. 14
3. Organ administracji publicznej i urząd tego organu , str. 18
4. Koncentracja - dekoncentracja i centralizacja - decentralizacja administracji publicznej , str. 22
5. Kompetencja organu administracji publicznej , str. 24
6. System administracji publicznej (więzi między organami) , str. 25
7. Administracja publiczna jako zjawisko. Układ administracyjny , str. 28
Literatura , str. 30

ROZDZIAŁ II
STATUS NAUKI ADMINISTRACJI , str. 32
1. Nauki o administracji , str. 32
2. Różnorodność koncepcji nauki administracji , str. 34
3. Nauka administracji jako samoistna dyscyplina naukowa , str. 36
4. Metody badawcze w nauce administracji , str. 37
5. Modelowanie rzeczywistości administracyjnej , str. 41
Literatura , str. 42

ROZDZIAŁ III
ZNACZENIE I UDZIAŁ CZŁOWIEKA W WYKONYWANIU ADMINISTRACJI , str. 44
1. Wprowadzenie , str. 44
2. Obszary działania , str. 45
3. Koncepcje ustrojowe służby publicznej - rozwiązania prawne , str. 47
4. Determinanty ustrojowe służby publicznej , str. 50
4.1. Polityka , str. 51
4.2. Doświadczenia historyczne , str. 54
4.3. Postrzeganie prawa , str. 55
4.4. Postawy ludzkie , str. 55
4.5. Czynnik ekonomiczny , str. 56
5. Stosunek do obywatela , str. 57
5.1. Wprowadzenie , str. 57
5.2. Regulacje prawne , str. 58
5.3. Systemy etyczne , str. 59
6. Instytucje wspierające kształcenie kadr urzędniczych , str. 60
7. Pragmatyki urzędnicze - ujęcie aksjologiczno-normatywne , str. 62
7.1. Wprowadzenie , str. 62
7.2. Dobór osób , str. 63
7.3. Nawiązanie stosunku pracy , str. 63
7.4. Instrumenty jakościowe , str. 64
7.5. Definiowanie obowiązków , str. 65
7.6. Uprawnienia , str. 65
7.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna , str. 66
8. Korpusy pracownicze , str. 67
8.1. Służba cywilna , str. 74
8.2. Pracownicy urzędów państwowych , str. 75
8.3. Pracownicy samorządowi , str. 76
8.4. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli , str. 77
Literatura , str. 78

ROZDZIAŁ IV
PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI , str. 79
1. Uwagi wstępne , str. 79
1.1. Problem definicji , str. 81
1.2. Ewolucja prawnych form działania administracji , str. 84
1.3. Problem związania administracji prawem , str. 85
2. Systematyka prawnych form działania administracji , str. 86
3. Rodzaje prawnych form działania administracji , str. 93
3.1. Akty normatywne administracji i akty generalne stosowania prawa , str. 93
3.1.1. Akty normatywne , str. 93
3.1.2. Akty generalne stosowania prawa , str. 95
3.2. Akty administracyjne , str. 95
3.3. Przyrzeczenie administracyjne , str. 99
3.4. Polecenia służbowe , str. 101
3.5. Porozumienia administracyjne , str. 102
3.6. Umowy , str. 105
3.6.1. Umowy cywilnoprawne , str. 106
3.6.2. Umowa publicznoprawna (administracyjna) , str. 108
3.7. Ugody administracyjne , str. 112
3.8. Czynności materialno-techniczne , str. 114
3.9. Działania społeczno-organizatorskie , str. 117
Literatura , str. 118

ROZDZIAŁ V
FUNKCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , str. 121
1. Uwagi wstępne , str. 121
2. Typologie funkcji administracji , str. 123
3. Rodzaje funkcji administracji publicznej , str. 126
3.1. Funkcja policyjna (porządkowa) , str. 126
3.2. Funkcja reglamentacyjna , str. 128
3.3. Funkcja nadzorcza , str. 130
3.4. Funkcja administracji świadczącej , str. 131
3.5. Funkcja regulacyjna , str. 133
Literatura , str. 136

ROZDZIAŁ VI
KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , str. 138
1. Definiowanie kontroli , str. 138
2. Przedmiot kontroli , str. 141
3. Cechy kontroli , str. 142
4. Formy kontroli , str. 144
5. Klasyfikacje kontroli , str. 146
6. Postępowanie kontrolne , str. 147
7. Kontrola funkcjonalna oraz instytucjonalna , str. 148
8. Organy kontroli zewnętrznej , str. 150
8.1. Najwyższa Izba Kontroli , str. 151
8.2. Sądy administracyjne , str. 152
9. Kontrola społeczna , str. 153
Literatura , str. 154

ROZDZIAŁ VII
MODELE UKŁADÓ,W ADMINISTRACYJNYCH I ICH USPRAWNIANIE , str. 156
1. Układ administracyjny i jego uwarunkowania , str. 156
1.1. Pojęcie układu administracyjnego , str. 156
1.2. Elementy konstrukcyjne układu administracyjnego , str. 157
1.3. Ramy konwencjonalne zachowań osób w układach administracyjnych , str. 159
1.4. Ramy faktyczne zachowań osób w układach administracyjnych , str. 161
1.5. Podstawowe kryteria wyróżniania układów administracyjnych , str. 162
1.5.1. Kryterium podmiotowe , str. 163
1.5.2. Kryterium przedmiotowe , str. 164
1.5.3. Kryterium czasowe , str. 165
1.5.4. Kryterium miejsca w systemie organizacyjnym administracji , str. 165
1.6. Systemowe uwarunkowania układów administracyjnych , str. 166
1.6.1. Systemowe uwarunkowanie aksjologiczne , str. 167
1.6.2. Systemowe uwarunkowanie organizacyjne , str. 168
1.6.3. Systemowe uwarunkowanie normatywne prawne , str. 169
1.6.4. Systemowe uwarunkowania ekonomiczne , str. 170
1.7. Pozasystemowe uwarunkowania układów administracyjnych , str. 171
1.7.1. Pozasystemowe uwarunkowania polityczne , str. 172
1.7.2. Pozasystemowe uwarunkowania kulturowe , str. 173
1.7.3. Pozasystemowe uwarunkowania etyczne , str. 174
1.7.4. Inne pozasystemowe uwarunkowania układów administracyjnych , str. 174
2. Modele administracji publicznej , str. 175
2.1. Model fenomenologiczny , str. 176
2.2. Model aksjologiczny , str. 182
2.3. Model normatywny prawny , str. 186
2.4. Model normatywny etyczny , str. 191
2.5. Model prakseologiczny , str. 194
2.6. Model idealny , str. 197
3. Podstawowe cechy struktury organizacyjnej i funkcjonowania układów administracyjnych , str. 198
3.1. Organizacyjne więzi prawne , str. 198
3.2. Pozaorganizacyjne więzi prawne , str. 201
3.3. Instytucjonalna rozpiętość kierowania , str. 202
3.4. Czynniki potencjalnej rozpiętości kierowania w instytucji , str. 204
3.5. Zasięg kierowania , str. 205
3.6. Pojęcie funkcji organicznych, koniecznych i zbędnych , str. 206
4. Procesy optymalizowania układów administracyjnych , str. 207
4.1. Optymalizacja struktury , str. 207
4.2. Optymalizacja ze względu na wartości i cele , str. 208
4.3. Optymalizacja funkcji , str. 209
4.4. Optymalizacja ze względu na kadry , str. 209
4.5. Optymalizacja ze względu na koszty , str. 210
Literatura , str. 211

ROZDZIAŁ VIII
ADMINISTRACJA W DZIAŁANIU - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE , str. 212
1. Teoria zmian w administracji , str. 212
2. Administracja jako czynnik zmian społecznych , str. 215
3. Podstawowe zagrożenia dysfunkcji administracji , str. 217
Literatura 219

SKOROWIDZ , str. 221

AUTORZY , str. 227

Szczegóły ebooka Nauka administracji

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8107-443-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-8107-039-3
Autorzy:
Zbigniew Cieślak,Bartosz Majchrzak,Joanna Bukowska,Wojciech Federczyk,Michał Klimaszewski
EAN:
9788381074438
Liczba Stron:
228
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub