Neurologia - analiza przypadków klinicznych

Ebook Neurologia - analiza przypadków klinicznych Urszula Fiszer, Małgorzata Michałowska, Leszek Królicki

Urszula Fiszer, Małgorzata Michałowska, Leszek Królicki
70,09 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W niniejszej monografii istotne znaczenie na prezentacja przypadków według ściśle określonego schematu z wypunktowaniem najważniejszych objawów klinicznych będących podstawą rozpoznania i różnicowania z innymi podobnymi zespołami chorobowymi. Autorzy omawiają w każdym przypadku podstawy diagnostyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami. Publikacja ma dużą wartość edukacyjną, szczególnie dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Prezentowane opisy przypadków będą również bez wątpienia bardzo interesującą lekturą dla lekarzy neurologów. Ta monografia w pełni zasługuje na umieszczenie jej wśród książek zalecanych do nauki w ramach specjalizacji z neurologii lub innych pokrewnych dziedzin medycyny.

Spis treści ebooka Neurologia - analiza przypadków klinicznych

Neurologia - analiza przypadków klinicznych

CZĘŚĆ I Choroby naczyniowe mózguoroby naczyniowe mózgu 11
1. Udar niedokrwienny pnia mózgu u osoby z nieleczonymi
dotychczas czynnikami ryzyka udaru – Anna Sarnowska
2. U dar niedokrwienny prawej półkuli mózgu u osoby z uogólnioną
chorobą nowotworową – Katarzyna Kubiak-Balcerewicz
3. Hiperdensyjna tętnica wczesnym objawem radiologicznym
rozległego udaru niedokrwiennego mózgu – Marta Jethon
4. Udar niedokrwienny mózgu z wtórnym bezobjawowym krwawieniem
śródmózgowym – Katarzyna Kubiak-Balcerewicz
5. Leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu – Paweł Chochoł
6. Udar niedokrwienny mózgu z krwawieniem śródmózgowym
związanym z leczeniem trombolitycznym – Ewa Nagańska
7. Udar niedokrwienny mózgu u pacjenta z tętniakiem tętnicy szyjnej
– Piotr Bogucki
8. Udar niedokrwienny mózgu u osoby po stentowaniu aorty piersiowej
z powodu tętniaka rozwarstwiającego – Katarzyna E. Dobaczewska
9. Przemijające zaburzenia krążenia mózgowego w układzie
kręgowo-podstawnym u osoby z odmianą rozwojową
kręgu szczytowego – Paweł Chochoł
10. Zakrzepica żylna mózgu u osoby z wrodzoną trombofilią
– Marta Piaścik-Gromada
11. Udar krwotoczny mózgu – Małgorzata Michałowska
12. Krwawienie podpajęczynówkowe u osoby z mnogimi tętniakami tętnic
mózgowych – Piotr Bogucki
CZĘŚĆ II padaczka
1. Padaczka lekooporna w przebiegu zmiany ogniskowej
w płacie czołowym – Ewa Nagańska 67
2. Padaczka lekooporna z ogniskiem padaczkorodnym
w płacie skroniowym – Ewa Nagańska 71
3. Padaczka w przebiegu malformacji naczyniowej płata czołowego
– Piotr Bogucki 75
4. Padaczka w przebiegu naczyniaka jamistego płata skroniowego
– Marta Jethon 79
5. Padaczka lekooporna w przebiegu naczyniaka jamistego
płata czołowego – Ewa Nagańska 83
6. Padaczka i wodogłowie normotensyjne – Ewa Nagańska 87

CZĘŚĆ III Choroby układu pozapiramidowegoChoroby układu pozapiramidowego 91
1. Idiopatyczna choroba Parkinsona – Marta Leńska-Mieciek 93
2. Zanik wieloukładowy typu C – Urszula Fiszer 97
3. Zanik wieloukładowy typu P – Marta Leńska-Mieciek 101
4. Zaburzenia chodu – Małgorzata Michałowska 105
5. Parkinsonizm naczyniowy – Małgorzata Michałowska 109
6. Ruchy mimowolne w udarze mózgu – Michał Morton 113
7. Drżenie samoistne – Urszula Fiszer 117
8. Choroba Huntingtona – Magdalena Kowalska 121

CZĘŚĆ IV Choroby zapalne i demielinizacyjne 125i demielinizacyjne 125
1. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jako
powikłanie leczenia pooperacyjnego – Anna Sarnowska 127
2. Ropień mózgu – Magdalena Kowalska 131
3. O pryszczkowe zapalenie mózgu – Marta Leńska-Mieciek 135
4. Z apalenie naczyń mózgowych po przebytym półpaścu ocznym
– Cezary Siemianowski 141
5. Stwardnienie rozsiane – Witold Palasik 147
6. Stwardnienie rozsiane – Piotr Bogucki 151

CZĘŚĆ V Neuroonkologia
1. Glejak wielopostaciowy – Magdalena Kowalska 157
2. Objawowy stan padaczkowy z towarzyszącym niedowładem połowiczym
prawostronnym u osoby z przerzutowym ogniskiem nowotworowym
w mózgu – Katarzyna Kubiak-Balcerewicz 161
3. Obustronny guz kąta mostowo-móżdżkowego
– Cezary Siemianowski 165
4. Ognisko przerzutowe do mózgu raka orogardła – Witold Palasik 169
5. Przerzutowa zmiana nowotworowa w mózgu – Magdalena Kowalska 173

CZĘŚĆ VI URAZY GŁO WY 179
1. Ostry pourazowy krwiak śródmózgowy z towarzyszącymi
krwiakami przymózgowymi – Natalia Dociak 181
2. Ostry pourazowy międzypółkulowy krwiak podtwardówkowy
– Małgorzata Michałowska 185
3. Ostry pourazowy krwiak nadtwardówkowy leczony operacyjnie
– Natalia Dociak 189

CZĘŚĆ VII Varia 193
1. Niedowład kończyn dolnych w przebiegu wielopoziomowej dyskopatii
odcinka lędźwiowego kręgosłupa – Michał Morton 195
2. Wodogłowie normotensyjne – Anna Sarnowska 199
3. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu SCA1 – Marta Leńska-Mieciek 203
4. Zespół Guillaina-Barrégo – Małgorzata Michałowska 207
5. Miastenia – początek zachorowania w czasie ciąży
– Marta Leńska-Mieciek 211
6. Choroba mitochondrialna – Ewa Nagańska

Szczegóły ebooka Neurologia - analiza przypadków klinicznych

Wydawca:
Medical Education
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-62510-97-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-62510-97-9
Autorzy:
Urszula Fiszer,Małgorzata Michałowska,Leszek Królicki
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
224
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub