• Promocja
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 2023 r. Przewodnik po zmianach

Ebook Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 2023 r. Przewodnik po zmianach Sławomira Kotas-Turoboyska

Sławomira Kotas-Turoboyska
109,07 zł 127,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 109,07 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W publikacji omówiono nowelizację procedury cywilnej dokonaną ustawą z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614). Jej celem jest kompleksowe, a przy tym syntetyczne wyjaśnienie zmian przepisów nie tylko Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Przedstawione zagadnienia są omawiane z zachowaniem systematyki Kodeksu oraz wymienionych ustaw. Układ opracowania został pomyślany w taki sposób, że każdy rozdział (podrozdział) zawiera na wstępie zestawienie przepisów w wersji dotychczas obowiązującej oraz w brzmieniu po nowelizacji z wyraźnym zaznaczeniem zakresu zmian. Następnie w ramach komentarza Autorka przybliża nowe rozwiązania, wskazując na ich przyczyny, kształt i przewidywane skutki dla praktyki. Zwieńczeniem każdego rozdziału (podrozdziału) jest syntetyczne podsumowanie, w którym w formie punktów wskazano istotne informacje o nowelizacji omawianych przepisów. Na końcu opracowania zamieszczono schematy wyjaśniające w przystępny sposób najważniejsze lub najtrudniejsze zagadnienia.


Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków, tj. sędziów, adwokatów, radców prawnych, profesjonalnych pełnomocników, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i komorników. Zainteresuje także aplikantów zawodów prawniczych i studentów kierunków prawniczych.

Spis treści ebooka Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 2023 r. Przewodnik po zmianach

Wykaz skrótów , str. 11
Wstęp , str. 13
 ,
I. Postępowanie procesowe , str. 15
1. Właściwość sądu , str. 15
1.1. Zakres zmian , str. 15
1.2. Komentarz do zmian , str. 16
1.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 17
2. Wyłączenie sędziego , str. 18
2.1. Zakres zmian , str. 18
2.2. Komentarz do zmian , str. 18
2.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 20
3. Umocowanie , str. 21
3.1. Zakres zmian , str. 21
3.2. Komentarz do zmian , str. 23
3.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 25
4. Koszty postępowania , str. 26
4.1. Zakres zmian , str. 26
4.2. Komentarz do zmian , str. 27
4.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 28
5. Pisma procesowe , str. 28
5.1. Zakres zmian , str. 28
5.2. Komentarz do zmian , str. 29
5.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 31
6. Doręczenia , str. 32
6.1. Zakres zmian , str. 32
6.2. Komentarz do zmian , str. 34
6.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 37
7. Mediacja , str. 38
7.1. Zakres zmian , str. 38
7.2. Komentarz do zmian , str. 40
7.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 40
 ,8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji , str. 41
 ,8.1. Zakres zmian , str. 41
8.2. Komentarz do zmian , str. 43
8.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 47
 ,9. Postępowanie dowodowe , str. 48
 ,9.1. Zakres zmian , str. 48
 ,9.2. Komentarz do zmian , str. 49
 ,9.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 50
10. Posiedzenie przygotowawcze &ndash, organizacja posiedzenia , str. 50
 ,10.1. Zakres zmian , str. 50
 ,10.2. Komentarz do zmian , str. 53
 ,10.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 54
11. Posiedzenie przygotowawcze &ndash, przebieg , str. 54
 ,11.1. Zakres zmian , str. 54
 ,11.2. Komentarz do zmian , str. 56
 ,11.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 57
12. Posiedzenie przygotowawcze &ndash, plan rozprawy , str. 58
 ,12.1. Zakres zmian , str. 58
 ,12.2. Komentarz do zmian , str. 61
 ,12.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 61
13. Orzeczenia , str. 62
 ,13.1. Zakres zmian , str. 62
 ,13.2. Komentarz do zmian , str. 63
 ,13.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 66
14. Apelacja , str. 67
 ,14.1. Zakres zmian , str. 67
 ,14.2. Komentarz do zmian , str. 67
 ,14.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 68
15. Zażalenie , str. 69
 ,15.1. Zakres zmian , str. 69
 ,15.2. Komentarz do zmian , str. 72
 ,15.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 75
16. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego , str. 76
 ,16.1. Zakres zmian , str. 76
 ,16.2. Komentarz do zmian , str. 76
 ,16.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 77
17. Skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia , str. 78
 ,17.1. Zakres zmian , str. 78
 ,17.2. Komentarz do zmian , str. 79
 ,17.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 80
II. Postępowania odrębne , str. 81
1. Postępowanie w sprawach gospodarczych , str. 81
1.1. Zakres zmian , str. 81
1.2. Komentarz do zmian , str. 83
1.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 83
2. Postępowanie z udziałem konsumentów , str. 84
2.1. Zakres zmian , str. 84
2.2. Komentarz do zmian , str. 85
2.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 87
3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ,postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych , str. 87
3.1. Zakres zmian , str. 87
3.2. Komentarz do zmian , str. 88
3.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 89
4. Postępowanie uproszczone i europejskie postępowania w sprawach transgranicznych , str. 89
4.1. Zakres zmian , str. 89
4.2. Komentarz do zmian , str. 90
4.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 91
 ,
III. Postępowanie nieprocesowe , str. 92
1. Zakres zmian , str. 92
2. Komentarz do zmian , str. 94
3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 96
 ,
IV. Postępowanie zabezpieczające , str. 97
1. Zakres zmian , str. 97
2. Komentarz do zmian , str. 98
3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 100
 ,
V. Postępowanie egzekucyjne , str. 101
1. Przepisy ogólne , str. 101
1.1. Zakres zmian , str. 101
1.2. Komentarz do zmian , str. 103
1.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 104
2. Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności , str. 105
2.1. Zakres zmian , str. 105
2.2. Komentarz do zmian , str. 106
2.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 106
3. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne , str. 106
3.1. Zakres zmian , str. 106
3.2. Komentarz do zmian , str. 109
3.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 110
4. Zawieszenie i umorzenie postępowania, ograniczenie egzekucji , str. 111
4.1. Zakres zmian , str. 111
4.2. Komentarz do zmian , str. 113
4.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 114
5. Egzekucja świadczeń pieniężnych , str. 115
5.1. Zakres zmian , str. 115
5.2. Komentarz do zmian , str. 120
5.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 121
6. Egzekucja z nieruchomości , str. 122
6.1. Zakres zmian , str. 122
6.2. Komentarz do zmian , str. 129
6.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 130
7. Podział sumy uzyskanej z egzekucji , str. 131
7.1. Zakres zmian , str. 131
7.2. Komentarz do zmian , str. 134
7.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 135
8. Egzekucja świadczeń niepieniężnych , str. 136
8.1. Zakres zmian , str. 136
8.2. Komentarz do zmian , str. 138
8.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 141
9. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych , str. 142
9.1. Zakres zmian , str. 142
9.2. Komentarz do zmian , str. 142
9.3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 143
 ,
VI. Postępowanie arbitrażowe , str. 144
1. Zakres zmian , str. 144
2. Komentarz do zmian , str. 145
3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 145
 ,
VII. Postępowanie ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy ,w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora , ,i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki , str. 146
1. Zakres zmian , str. 146
2. Komentarz do zmian , str. 148
3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 149
 ,
VIII. Ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2022 r. ,poz. 1125 ze zm.) , str. 150
 ,1. Zakres zmian , str. 150
 ,2. Komentarz do zmian , str. 153
 ,3. Najważniejsze informacje dla praktyki , str. 155
 ,
IX. Schematy , str. 156
 ,1. Właściwość rzeczowa sądów (art. 16 i 17 k.p.c.) , str. 156
 ,2. Rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego od orzekania na wniosek strony , str. 158
 ,3. Zakres pełnomocnictwa procesowego , str. 159
 ,4. Wymagania formalne pisma procesowego , str. 160
 ,5. Doręczenie pozwanemu będącemu osobą fizyczną pierwszego pisma w sprawie , str. 162
 ,6. Doręczenie stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG pierwszego pisma ,w sprawie , str. 163
 ,7. Niezbędne koszty procesu prowadzonego przez stronę osobiście &ndash, art. 98 §, 2 k.p.c. , str. 164
 ,8. Umorzenie postępowania &ndash, terminy , str. 165
 ,9. Najważniejsze cechy mediacji , str. 166
10. Zarzut potrącania (art. 2031 §, 1 k.p.c.) , str. 167
11. Przewodniczący a sąd w postępowaniu &ndash, przykładowe uprawnienia , str. 168
12. Zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym &ndash, art. 224 §, 3 k.p.c. , str. 169
13. Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne celem rozpoznania &ndash, sprawa bez posiedzenia przygotowawczego a sprawa z posiedzeniem przygotowawczym , str. 170
14. Wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego , str. 171
15. Elementy planu rozprawy , str. 172
16. Najważniejsze zmiany dotyczące dowodu z opinii biegłego , str. 173
17. Właściwość sądu w postępowaniu z udziałem konsumentów-powodów , str. 174
18. Obowiązki przedsiębiorcy-powoda w postępowaniu z udziałem konsumenta , str. 175
19. Obowiązki przedsiębiorcy-pozwanego w postępowaniu z udziałem konsumenta , str. 176
20. Kolejność zaspokojenia z kwoty uzyskanej z egzekucji &ndash, art. 1025 k.p.c. , str. 177
21. Egzekucja czynności zastępowalnej &ndash, art. 1049 k.p.c. , str. 178
 ,
X. Zestawienie pozostałych zmian , str. 180
1. Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. , ,poz. 479 ze zm.) , str. 180
2. Ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r. poz. 146 ze zm.) , str. 182
 ,3. Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ,(Dz.U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.) , str. 183
 ,4. Ustawa z 29.08.1997 r. &ndash, Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) , str. 184
 ,5. Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. , ,poz 1009 ze zm.) , str. 188
 ,6. Ustawa z 27.07.2001 r. &ndash, Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. , ,poz. 217 ze zm.) , str. 188
 ,7. Ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ,(Dz.U. z 2022 r. poz. 924 ze zm.) , str. 191
 ,8. Ustawa z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy &ndash, Kodeks cywilny, ustawy &ndash, Kodeks ,postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311 ze zm.) , str. 192
 ,9. Ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ,(Dz.U. z 2023 r. poz. 656 ze zm.) , str. 193
10. Ustawa z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , ,(Dz.U. z 2022 r. poz. 2100) , str. 193
11. Ustawa z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 210) , str. 194
12. Ustawa z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 590 ze zm.) , str. 198
13. Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy &ndash, Kodeks postępowania cywilnego oraz ,niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.) , str. 200
14. Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych , ,nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) , str. 201

Szczegóły ebooka Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 2023 r. Przewodnik po zmianach

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-771-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-795-9
Autorzy:
Sławomira Kotas-Turoboyska
EAN:
9788383287713
Liczba Stron:
208
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub